Bölüm 3

Blokdüzey Elementleri

sayfa 5


Sayfanın Görüntülenebilen Kısmı

 

<body> Elementi

 

<body> Elementinin Sözdizimi ve Kullanımı

<body> Elementinin incelenmesi ile, artık HTML kodlaması ile oluşturulan bir Web sayfasının görüntülenebilen kısmını oluşturan elementlerin incelenmesine başlamış oluyoruz. <html> Tepe düzeyi Elementi, iki alt eşdüzey element olan <head> ve <body> elementlerini içerir. Bunlardan ilki olan <head> elementi, daha önce incelenmiş olduğu gibi belge ile ilgili görüntülenmeyen bilgileri sağlayan elementleri içermektedir. Burada, incelenecek olan <body>elementinin içeriği ise belgenin görüntülenebilen içeriğini oluşturur. Bu nedenle <body> elementininin içeriğine, HTML kodlamasında özel bir önem verilmiş ve bu içeriğe HTML İÇERİK MODELİ adı verilmişltir. HTML içerik modeli genel hatları ile daha önce incelenmiştir. Doğal olarak bu inceleme ancak tüm içerik elemenlarının teker teker incelenmesi ile daha netlik kazanacaktır. <body> Elementi ile bu incelemeye başlıyoruz.

<body> Elementinin DTD deki tanımı:

 

şeklindedir. DTD deki tanımın çözümlenmesi ile, <body> elementinin başlangıç ve bitiş imlerinin zorunlu olmadığı, içeriğinin en az bir blokdüzey elementi veya <script> elementinden oluşması gerektiği, bu elementlerin istenildiği kadar tekrar edilebileceği, istenirse bu içeriğe <ins> veya <del> elementlerinden birinin de eklenebileceği anlaşılmaktadır. Bu bilgilerle, <body> elementinin sözdizimi :

 

<body     (Başlangıç imi : İsteğe bağlı)

Ortak Temel Nitelikler(Çekirdek Nitelikler, Uluslararasılaştırma Nitelikleri, Script Yazılabilecek Olaylar)

onload= "Script Programı"  [CDATA]  [TB] 

onunload="Script Programı" [CDATA]  [TB]  >

İçerdiği elementler: Blokdüzey elementleri, <script>, <ins> veya <del> elementleri.

</body>    (Bitiş imi : İsteğe bağlı)

 

<body> Elementini içerebilecek elementler : Sadece <html>

şeklinde olacaktır.

<body> Elementinin Nitelikleri

Ortak Temel Nitelikler(Çekirdek Nitelikler, Uluslararasılaştırma Nitelikleri, Script Yazılabilecek Olaylar), daha önce incelenmişti, <body> elementinde, bu niteliklere ek olarak, script yazılabilecek iki olay niteliği daha bulunmaktadır :

onload (belgenin yüklenmesi),

onunload (belgenin kapatılması) (belgeden çıkılması) (pencerenin kapatılması),

gerçekleşince ilgili yazılımlar başlatılır.

Aşağıdaki şema, <body> elementinin sözdizimini açıklamaktadır :

 

Body Elementi

 

                        Şekil 3-1 : <body> Elementinin Anatomisi

<body> Elementinin İçeriği ve Uygulaması

<body> Elementinin içeriğinin incelenmesinde, içeriğinde spesifikasyonda belirtilen elementlerden en az birinin bulunması gerektiği görülür. Aksi halde boş bir <body> elementi ile karşılaşılırız ki bu da görüntülenecek kısmı olmayan bir belge anlamına gelir. Bir belgenin görüntülenecek bir kısmı yoksa, Internet ortamında yayınlanması da bir anlam taşımayacaktır.

<body> Elementinin içeriğininde görüntülenecek bilgilerin spesifikasyonda belirtilen elementlerden birinin içeriği olması zorunludur. Bu noktada ilk defa bir belgede zorunlu bir içerikle karşılaşmış oluyoruz. Burada bir HTML belgesinin minimum yapılanmasına tekrar geri döneceğiz. Bu derste öğrendiklerimizin ışığında, bir HTML belgesi en az,

şeklinde düzenlenebilir. Bu minimum yapılanma ise, spesifikasyona uygun olmakla birlikte kesin olarak yetersizdir. Her belgede, doctype, <html> <head> <body> kısımları olması ve belgenin tanıtımı için gerekli bilgilerin bu kısımlarda sağlanması, iyi bir alışkanlık olarak benimsenmelidir. Bu konuda Bölüm2 Sayfa 1 ve Sayfa 2 deki bilgilerin yeniden gözden geçirilmesi çok yararlı olacaktır.

<body> Elementi tek başına <br> elementi veya metin kısımları içeremez. Bu öğelerin <body> elementi içeriğinde, uygun bir içerik sağlayıcı elementin içeriği olarak yer almaları gerekir. Aksi halde sayfa görüntülenebilir, fakat standarda uymadığından geçersiz olur.

 

Son Güncellenme Tarihi : 20.09.2005 5:18