Bölüm 3

Blokdüzey Elementleri

sayfa 6


Paragraf ve Yatay Çizgi Elementleri

 

<p> (Paragraf) Elementi

 

<body> Elementinin içerebileceği blokdüzey elementleri arasından incelenecek ilk örnek paragraf elementi olacaktır. Paragraf elementinin DTD deki bildirimi aşağıdaki gibidir :

DTD deki tanımının çözümünde, paragraf elementinin sadece başlangıç iminin zorunlu olduğu, Bitiş iminin gözardı edilebileceği beliritilmiştir. Bu element, satıriçi içerik modeline sahiptir ve isteğe bağlı olarak ya hiç ya da istendiği kadar satıriçi element içerebilmektedir. Paragraf elementinin nitelikleri, önceden incelenmiş olan ortak temel niteliklerdir. Bu bilgilerle, Paragraf elementinin sözdizimi, aşağıdaki gibi formüle edilebilir:

<p                           ( Başlangıç imi : İsteğe bağlı)

Ortak Temel Nitelikler(Çekirdek Nitelikler, Uluslararasılaştırma Nitelikleri, Script Yazılabilecek Olaylar)>

İçerdiği elementler :İsteğe bağlı olmak üzere hiç konulmayabilecek veya istendiği kadar kullanılabilecek satıriçi elementleri.

</p>                       ( Bitiş imi : İsteğe bağlı)

şeklindedir.

Paragraf elementini içerebilecek elementler :<blockquote>, < body>, <button>, <del>, <dd>, <div>, <fieldset>, <form>, <ins>, <li>, <map>, <noscript>, <object>, <td>, <th> Elementleridir.

 Söz diziminde de açıkça belirtildiği gibi, bu elementin <table> gibi blokdüzey elementleri içeremeyeceği görülmektedir.

Paragraf elementinin sonlanma imi isteğe bağlı olarak bırakılmış olmasına karşın, bir paragraf elementinin etkisinin sınırlarını belirten sonlanma işaretini açıkça belirtmek emniyet ve düzenli bir yapılanma sağlayacaktır. Biraz ileride görüleceği gibi, bazı belge çözümleyicilerin, bitiş imi olmayan paragraf elementlerini hatalı yazılım olarak değerlendirme olasılığı yüksektir.

Paragraf Elementinin Nitelikleri

Uluslararasılaştırma Nitelikleri: Her elementte olduğu gibi, belgenin içerik dili tek ise, bir kez, ya <html> ya da <head> kısmında beliritilir. Belgenin içeriği sırasında dil değişimi olmazsa, yani bir paragraf İngilizce, bir paragraf Japonca değilse, paragraf düzeyinde dil, ekzotik dillerin kullanılmadığı durumlarda yön niteliklerinin belirtilmesine gerek yoktur.

Kimlik (id) ve sınıf (class) Nitelikleri: Bu Nitelikler, paragraf içeriğine, script ve stil ifadesi kullanılarak erişilebilmesini sağlar ve aynı zamanda belge içi atlama yeri (bookmark) olarak da işlev görebilir.

Paragraf Elementinin İçeriğinin Görüntülenmesi

Belge çözümleyiciler, paragraf elementinin içeriğini sola yaslayarak, otomatik olarak açık pencereye göre uyarlarlar. Otomatik görüntülemeden fazlasını isteyenler, CSS programları ile oluşacak görüntüyü en ince detaylarına kadar düzenleyebilirler.

Paragraf Elementinin Uygulanması

Paragraf elementi, belgenin <body> kısmının metin görüntülerinin oluşturulmasında esas görevi üstlenen elementtir. Paragraf içeriklerine CSS programları ile istenilen görüntü özellikleri kazandırılabilir. Paragraf elementleri, kendilerini içeren elementlerden birçok görüntü özelliğini kalıtım yolu ile kazanabilirler. Paragraf elementinin uygulanması için bir örnek aşağıda verilmiştir:

 

 

Bu örnek b3s6uygulama1.htm olarak kaydedilmiştir. Bu örneğe bakılınca, paragraf elementine ait hiç bir niteliğin kullanılmamış olduğu görülür. Bu durumda, paragraf elementinin içeriğinin görüntü ve değerlendirilmesi, paragraf başlangıç iminin açılmış olduğu noktada geçerli olan değerlere göre belirlenecektir. Bu tip değerler ise çok değişik şekilde oluştuklarından, önceden tahmin edilmeleri çok zordur. Bu nedenle, görüntülenmesi istenilen özeliklerin şansa bırakılmadan doğrudan belirtilmesi her zaman için en iyi tasarım yöntemidir.

Paragraf Elementi ile Boşluk Oluşturmak

Belge çözümleyicilerde boşluk görüntüleri oluşturmak genellikle zordur. Belge çözümleyicileri yatay boşlukları değerlendirmez. Yatay boşluklar oluşturulması için çeşitli yöntemler kullanılır. Bunlar, sırasız listeler, tablolar, saydam resimler, &nbsp; (non-breaking spaces) karakterinin kullanımı gibi tekniklerdir.

Düşey boşlukların oluşumu için boş paragraflardan ve satıriçi elemanları incelerken göreceğimiz <br> (break) kesme elementinden yararlanılabilir. Boş bir paragraf iki satır boşluk bırakır. Yani bir boş paragraf elementi, iki kesme elementine eşdeğerdir. Fakat, fazla dikey boşluk elde edilmesi için alt alta boş paragraf elementlerinin kullanımın bir yararı yoktur. Belge çözümleyicileri alt alta boş paragrafları, tek bir boş paragraf gibi kabul ederler. Bunun yerine, paragrafların içine kesme elementleri konulabilir. Yine de, bir paragraf elementine üç taneden fazla kesme konulması sağlık verilmez. Fazla dikey boşuk edilmesi için, CSS 2.1 konumlandırılması, saydam resimler, <pre> (preformatted=ön formatlanmış) elementinin kullanılması gibi yöntemlerin düşünülmesi gerekir. Aşağıdaki örnek düşey kaydırma sağlanması amacı ile yapılmış bir düzenlemeyi belirtmektedir. Bu örnek b3s6uygulama2.htmolarak kaydedilmiştir.

Belge çözümleyiciler genellikle elemntin başlangıç iminden hemen sonra ve Bitiş iminden hemen önce bırakılmış boşukları değerlendirmekte zorlanırlar. En doğrusu bu tür boşluklardan kaçınılmasıdır. Örnek:

yazılımı uygun değildir. Uygun olan,

şeklindedeki yazılımdır.

 

<hr> (Horizontal Rule) (Yatay Çizgi) Elementi

 

Yatay çizgi elementi, Bir Web sayfasını yatay bir çizgi ile ayırmak için kullanılır.

Yatay çizgi elementinin DTD de ki tanımı aşağıda görülmektedir:

DTD deki bilgilerin çözümünden, yatay çizgi elementinin boş bir element olduğu görülebilir. Bu element belge içinde yatay bir çizgi ile görüntülenir ve çözümlendikten sonra yeni bir satıra geçilmesi nedeni ile blokdüzey bir element olarak nitelendirilmiştir. Görüntülenen yatay çizginin kalınlığı ve diğer satırlardan uzaklığı, belge çözümleyicilerin yorumlamasına bağlıdır. <hr> Elementinin sözdizimi:

<hr               (Başlangıç imi :zorunlu)

Ortak Temel Nitelikler(Çekirdek Nitelikler, Uluslararasılaştırma Nitelikleri, Script Yazılabilecek Olaylar)>

İçerdiği elementler: Yok (boş element).

     (Bitiş imi : Yasak)        (Boş elementlerde Bitiş imi kullanılması yasaktır!)

<hr> Elementini içerebilecek elementler :  <blockquote>, <body>, <button>, <del>, <dd>, <div>, <fieldset>, <form>, <ins>, <li>, <map>, <noscript>, <object>, <td>, <th> elementleridir .

Yatay Çizgi Elementinin Nitelikleri

 

Ortak Temel Nitelikler(Çekirdek Nitelikler, Uluslararasılaştırma Nitelikleri, Script Yazılabilecek Olaylar) : Daha önce incelenmişlerdir.

id Niteliği: Yatay çizgi elementinin niteliklerinin en kullanışlı olanı, bir atlama noktası oluşturulmasına olanak sağlayan id niteliğidir.

Yatay Çizgi Elementinin Uygulanması

Yatay çizgi elementi, IE 6.02 SP1, Firefox 1.5 Netscape 8 ve Opera 8 tarafından hafifçe farklı görüntülerde bir yatay çizgi şeklinde görüntülenir. Aşağıdaki örnek değişik belge çözümleyicilerde açılarak elde edilecek görüntüler karşılaştırılmalıdır. Bu elementin yerine, katlı stil sayfalarının border-top veya border-bottom özellikleri kullanılabilir.

 

 

Son Güncellenme Tarihi : 19.09.2005 0:20