Bölüm 4

Satır İçi (Inline) Elementler

Sayfa 3


Özel Grup Satıriçi Elementler

- <br>, <q>, <sub>, <sup>, <span> ve <bdo>

 

<br> (kesme) Elementi

 

<br> (kesme) Elementi, bir satırın zorlandırılmış olarak kesilerek, yazıların bir alttaki satırbaşından başlayarak devam edilmesini sağlar. Kesme elementinin DTD deki tanımı:

 

 

şeklindedir. Bu tanımdan, kesme elementinin boş bir element olduğu, tüm boş elementlerde olduğu gibi, başlangıç iminin zorunlu, bitiş iminin kullanımın yasaklanmış olduğu görülür. Bu bilgilerle, kesme elementinin sözdizimi:

<br                                   (Başlangıç imi : zorunlu )

Çekirdek Nitelikler>

İçerdiği elementler : Kesme Elementi boş bir element olduğundan herhangibir element içermez.

                                           (Sonuç imi: yasak )

İçerebilecek elementler :Blokdüzey ve satırıçi elementler. Kesme elementi <body> elementi içinde kendi başına kullanılamaz. Sayfa içeriğinde kullanılması için uygun bir elementin örnek olarak bir <div> veya <p> gibi konteyner görevini yapacak bir elementin içeriği olarak kullanılabilir.

Kesme Elementinin Uygulanması

Kesme elementi daha önce de görüldüğü gibi düşey aralıklar oluşturulması için kullanılabilir fakat bu kullanım tavsiye edilmez. Ayrıca adres elementi gibi, içeriğe göre formatlanan elementlerin içeriğinde, düzenlemeler yapmak için yararlı olabilir.

Kesme elementinin, satırların düzenlenmesinde, belge çözümleyicilerin formatlama çabalarına müdahale edecek şekilde kullanımı tavsiye edilmez. Bir yazıtipi büyüklüğü ile uygun bir görüntü verebilen kesme elementi, bir başka yazıtipi türü ve büyüklüğü ile hiç hoş olmayan bir görüntü oluşturabilir. Bu nedenle, kesme elementinin kullanıldığı sayfalar iyice denenerek yayınlanmalıdır.

İyi bir tasarım stili olarak, kesme elementi yerine, CSS özelliklerinden, padding-top/-bottom, margin-top/bottom veya başka yer tutucu CSS özelliklerinden yararlanılması sağlık verilmektedir.

 

<q> (short quotation=kısa tırnakiçi) Elementi

 

Kısa tırnakiçi elementi, blok tırnakiçi elementinin, satıriçi şeklidir. Bu elementin DTD deki tanımı :

 

 

şeklindedir. Bu bildirimden, kısa tırnakiçi elementinin başlangıç ve bitiş imlerinin zorunlu olduğu, içeriğinin boş bırakılabileceği gibi, istendiği kadar satıriçi element ile doldurulabileceği görülmektedir. Bu bilgilerle, kısa tırnakiçi elementinin sözdizimi,
<q                                   (Başlangıç imi : zorunlu )

Ortak Temel Nitelikler(Çekirdek Nitelikler, Uluslararasılaştırma Nitelikleri, Script Yazılabilecek Olaylar)

cite : "URI"  [TB]  >

İçerdiği elementler : Boş kalabilir veya istendiği kadar satıriçi element içerebilir.

</q>                                   ( Sonuç imi: zorunlu )

İçerebilecek elementler :Blokdüzey ve satırıçi elementler.

şeklinde olacaktır.

Kısa Tırnakiçi Elementinin Nitelikleri

Ortak Temel Nitelikler(Çekirdek Nitelikler, Uluslararasılaştırma Nitelikleri, Script Yazılabilecek Olaylar)  :Daha önceden incelenmişlerdir.

cite : Bu nitelik, içeriğe ait literatür referansının olduğu URI değeridir. cite niteliğinin değeri, doğrudan görüntülenmez, fakat eğer kısa tırnakiçi elementinin bir özel görüntüsü oluşturulmuşsa, bu görüntüden kısa tırnakiçi elementinin kullanıldığını farkeden bir kullanıcı, belgenin kaynak kodunu açıp, bu niteliğin değeri olan referans belgesinin URI değerini okuyabilir.

Kısa Tırnakiçi Elementinin Uygulanması

Kısa tırnakiçi elementi, bugün için belge çözümleyicilerde herhangibir şekilde değerlendirilmiyor. Aslında içeriğinin tırnakiçine alınmış şekilde gösterilmesi gerekmesine rağmen böyle bir görüntü oluşturulmuyor. Kullanıcıların tırnak içinde gösterilmesini istedikleri içeriğin, CSS uygulamaları ile bu şekilde görüntülendirmeleri olanağı bulunmaktadır.

 

<sup>ve <sub>Elementleri

 

Bu iki element, matematikte üs alma ve indis yazımı olarak adlandırılan işlemlerin yazımı için oluşturulmuştur. DTD deki tanımı,

 

 

şeklindedir. DTD deki tanımlarından, aşağıdaki kullanım bilgileri belirlenebilir:

<element                                   ( Başlangıç imi : zorunlu )

Ortak Temel Nitelikler(Çekirdek Nitelikler, Uluslararasılaştırma Nitelikleri, Script Yazılabilecek Olaylar)

>

İçerdiği elementler : Boş veya istendiği kadar satıriçi elementler

</element>                                ( Bitiş imi: zorunlu )

İçerebilecek elementler :Blokdüzey ve satırıçi elementler.

Bu bilgilerden, her iki elemanın da başlangıç ve bitiş imlerinin kullanımlarının zorunlu olduğu, içeriklerinin boş bırakılabileceği gibi, istendiği kadar satıriçi element ile doldurulabileceği görülmektedir.

<sup>ve <sub>Elementlerinin Uygulanması

Her iki element de uygulamada, yazıtipi büyüklüğü ve cinsini değiştirmeden yarım satır yukarıya veya yarım satır aşağı yazma olanağı sağlarlar. Örnek olarak H2O bu şekilde yazılmıştır. Daha fazla matematik notasyon için MATHML olanakları kullanılabilir.

 

<span> ( satıriçi açılım) Elementi

 

Açılım elementi, blokdüzey bölüm elementinin satıriçi eşdeğeridir. İçeğinin semantiği yoktur yani istenilen içerikle kullanılabilen son derece esnek bir elementtir. Açılım elementi, bir satıriçi elementi olduğundan, görsel belge çözümleyiciler, içeriğini görüntülerken yeni bir satıra atlamazlar. Bu fark, bölüm (<div>) ve açılım (<span>) elementleri arasındaki tek farkı oluşturur. Açılım elementinin DTD deki tanımı,

 

 

şeklindedir. Bu bildirimden, açılım elementinin başlangıç ve bitiş imlerinin kullanımlarının zorunlu olduğu, içeriğinin boş bırakılabileceği gibi, istendiği kadar satıriçi element ile doldurulabileceği görülmektedir. Sözdizimi,

<span                                   (Başlangıç imi : zorunlu )

Ortak Temel Nitelikler(Çekirdek Nitelikler, Uluslararasılaştırma Nitelikleri, Script Yazılabilecek Olaylar)

reserved :henüz kullanımda olmayan bir nitelik>

İçerdiği elementler : Boş veya istendiği kadar satıriçi elementler

</span>                                   ( Sonuç imi: zorunlu )

İçerebilecek elementler :Blokdüzey ve satırıçi elementler.

şeklinde olacaktır.

Satıriçi Açılım Elementinin Uygulanması

Satıriçi açılım elementi, sadece satıriçi elementler içerebildiğinden, kısa açılımlar için kullanılabilir. Özellikle, aynı satırda devam ettirilmesi istenen içeriğin açılım elementinin içeriği olarak uygulanması en büyük kullanım alanlarından biridir. Örnek olarak stil uygulanmış bir metin içinde stil değiştirilecek bir parçanın sıkıştırılması, satıriçi açılım elementinin kullanılması ile yapılabilir:

Yukarıdaki örnekte, x-large stilinin etkileri, açılım elementinin içeriği üzerinde kalıtım ile devam etmektedir. Sadece, satıriçi açılım elementi içeriğinde renk özelliği açıkça beliritildiği için kalıtım ile kazanılmış özellikler arasında renk bilgi varsa yenilenmiş olmalıdır. Satıriçi açılım elementinden sonraki içerik aynı satırda ve eski özellikleri ile devam edecektir. Bunun gibi daha birçok uygulama alanı bulunabilir.

 

<bdo> (bi di override) Elementi

 

UCS karakter seti, karakterlerin yazım yönü bilgisine sahiptir. UCS ile soldan sağa, sağdan sola, yukarıdan aşağıya yazıların görüntülenmesi yapılabilir. Sağdan sola doğru yazılan yazılarda, iki yönlü (bidirectional) yazım algoritması devreye girer. Bu algoritmanın sağladığı görüntü çoğunlukla başarılı olmasına karşın, devreden çıkartılması gereken durumlar da olabilir. <bdo> Elementi bu görevi yapar. Bu elementin DTD deki tanımı:

 

 

şeklindedir. DTD deki bu tanıma göre, <bdo> elementinin başlangıç ve bitiş imlerinin kullanımı zorunlu, içeriği boş bırakılabilir veya istendiği kadar satıriçi elementler kullanılabilir. <bdo> Elementinin sözdizimi aşağıda belirtildiği gibidir:

<bdo (Başlangıç imi : zorunlu )

(Çekirdek Nitelikler, Uluslararasılaştırma Nitelikleri]

>

İçerdiği elementler : Boş veya istendiği kadar satıriçi elementler

</bdo> (Bitiş imi: zorunlu )

İçerebilecek elementler :Blokdüzey ve satırıçi elementler.

<bdo> Elementinin Uygulanması:

<bdo> Elementi, sadece İbranice veya Arapça gibi metinlerin bazı durumlarda iyi görüntülenmesi için önemlidir. Kullanımı örnek olarak.

şeklindedir.

 

Son Güncellenme Tarihi : 21.09.2005 7:46

validate in W3C !Valid HTML 4.01!