Bölüm 4

Satır İçi (Inline) Elementler

Sayfa 5


Özel Grup Satıriçi Elementler

 

- <map> (görüntü haritası) ve <area> (alan) Elementleri -

 

<map> (görüntü haritası) ve <area> (alan) Elementleri

Görüntü haritaları, istemci tarafı görüntü haritaları ve sunucu tarafı görüntü haritaları olmak üzere iki türlüdür. Burada sadece teknolojisi daha yeni olan istemci tarafı görüntü haritaları incelenecektir. <map> ve birlikte kullanılan <area> Elementlerinin DTD deki tanımları:

 

 

şeklindedir. Bu verilerden, <map> elementinin, başlangıç ve bitiş imlerinin zorunlu olduğu, içeriğinin en az bir blokdüzey veya alan elementinden oluşabileceği ve bunların istendiği kadar arttırılabilecekleri görülmektedir. Alan elementi ise boş bir elementtir, başlangıç imi zorunlu, bitiş iminin kullanımı yasaklanmıştır. Bu bilgilerle, <map> elementinin sözdizimi :

<map                                    (Başlangıç imi : gerekli )

Ortak Temel Nitelikler(Çekirdek Nitelikler, Uluslararasılaştırma Nitelikleri, Script Yazılabilecek Olaylar)

name="CDATA" [YZ] görüntü haritasının ismi (gerekli)>

İçerdiği elementler : Bir veya daha fazla blokdüzey element veya alan elementi

</map>                                 ( Bitiş imi: gerekli )

İçerebilecek elementler :Blokdüzey ve satırıçi elementler.

şeklinde olacaktır.

Görüntü Haritası Elementinin Nitelikleri

name="CDATA" [YZ]

Bu değer görüntü haritasının adıdır. DTD deki <map> elementi bildiriminden, name niteliğinin değeri için #REQUIRED ifadesi görülmektedir. Bu değer, mutlaka haritaya bir isim verilmesi gerektiğini, kullanıcı tarafı görüntü haritalarının varsayılan bir isimleri olmayacağını belirtmektedir. Gerçekten de bir sayfada birden çok görüntü haritası kullanılabilir. Bu durumda, görüntü haritalarının görüntülerini sağlayacak özel imge (<img>) elementleri, ilgili oldukları görüntü haritasını ancak görüntü haritasının ismi ile bulabileceklerdir. Bu nedenle, #REQUIRED ifadesi, eğer bir sayfada navigasyon amacı ile bir görüntü haritası kullanılacaksa, bu haritaya mutlaka bir isim verilmesi gerektiğini belirtmektedir.

Alan elementinin sözdizimi ise,

<area                                                (Başlangıç imi : gerekli )

Ortak Temel Nitelikler(Çekirdek Nitelikler, Uluslararasılaştırma Nitelikleri, Script Yazılabilecek Olaylar)

shape = "[rect | circle | poly | varsayılan ]"  [YZ]   (kullanıcı tarafı görüntü haritaları)

coords = "koordinatlar" [YN]   

href = "URI"  [TB]  (hipermetin referansı) (bir JavaScript kodu da olabilir)

nohref = (nohref) (tıklamakla bir şey olmayacağını belirten bir sözcük)

alt :"metin" [YD] Resim indirilemezse görüntülenecek açıklayıcı metin

tabindex = "sayı"    [YN] (tab sırasını belirten sayı)

acceskey = "Karakter"   [YN]  (erişim tuş karakteri )

onfocus = "Script"    [TB]    (element üzerine odaklanma oluşuyor)

onblur = "Script"   [TB]     (element üzerinden odaklanma kayboluyor) >

İçerdiği elementler : Boş element

                                            (Bitiş imi: yasak )

Alan elementini İçerebilecek Elementler : Sadece <map> elementi

olarak belirlenir.

Alan Elementinin Nitelikleri

shape = "[rect | circle | poly | default ]"  [YZ] Bu nitelik, bir görüntü haritası alanında mouse ile tıklanabilecek bir alanın şeklini belirtir. Hiçbir şekil belirtilmezse, default değeri kabul edlir. Bu değer bir dörtgendir. Belge çözümleyici, belirtilmemiş ve dikdörtgen varsaydığı değerin koordinatlarını bulmaya çalışır. Bu değerleri bulamazsa, koordinat niteliği ile dört tane koordinat verilip verilmediğini kontrol eder, bu da yoksa alan bildirimini gözardı eder. Default değeri, alanın tüm diğer belirtilenlerden arta kalan alanı kapsayacağını belirtir. Default bildirimi en son olarak bildirilmelidir, aksi halde diğerlerine hiç yer bırakmaz.

coords = "koordinatlar" [ YN] Bu niteliğin değeri, shape niteliği ile verilen değere bağlıdır. (0,0) şeklin en üst sol köşesinin koordinatları olmak üzere, her şekil için verilmesi gerekli değerler aşağıda görülmektedir :

Eğer, verilen koordinatlar başka bir alanın koordinatları ile çakışırsa, ilk verilen alan elementine ait koordinatların önceliği olduğu kabul edilir.

href = "URI"  [TB]  Bu nitelik görüntü haritasının alan elementi ile belirtilen alanın tıklanması ile güncellik kazanacak URI değerini belirtir Bu ifade, eşdeğer bir JavaScript kodu da olabilir.

nohref Niteliği Bu niteliğin değeri nohref="nohref" olarak verilir. Bu değer, alanın tıklanması ile herhangibir belgenin açılmayacağını belirtir.

alt =" metin" [YD] Görüntü haritası yüklenemediğinde, yerine görüntülenecek alternatif metin.

tabindex = "sayı"    [YN] Tab tuşu ile erişim yapıldığında, tab tuşunun erişim sırasını belirten tamsayı değeri.

accesskey= "Karakter"   [YN] Bu nitelik, bir "hot-key" özelliğidir. İşletim sistemine bağlı olarak, bir "alt" veya "meta" tuşunu basılı tutarak basılacak bir karakter ile bağlantının çalıştırılmasını sağlar. Değeri, bağlantıyı çalıştıracak bir tek karakter değeridir.

onfocus (ve onblur) = "Script"    [TB]  Görüntü haritası üzerinde ilgi odağı oluşması veya kaybolması bu niteliğin değeri olan script programlarını harekete geçirir. Bu olaylar, form nesneleri ile oluşan olaylar ile aynıdır.

Kullanıcı Tarafı Görüntü Haritalarının Uygulanması

Orijinal olarak, kullanıcı tarafı görüntü haritaları, <map> elementinin içerdiği alan elementlerinden oluşacak şekilde tasarlanmıştır. Bu şekilde düzenlendiğinde, belge çözümleyiciler tarafından desteklenmesi de garantili olacaktır.

Örnek bir görüntü haritası hazırlamak için önce iyi bir resim düzenleme programı ile bir çizim yapılır veya bir başka kaynaktan bir resim kullanılır. Bir resim kullanılacaksa bu bir harita gibi anlamlı bir resim olmalıdır. Bu şekilde kullanıcılar, "il merkezlerini tıklayarak ilgili kaynaklara ulaşabilirsiniz !" şeklinde uyarılara göre, görüntü haritası olarak kullanılacak resmin belirli yerlerini tıklayarak istedikleri bilgileri alabilirler. Çizimler ise daha kolayca yön verecek şekilde düzenlenebilir. Bir örnek olarak, b4s5Uygulama1.htm dosyasında, Macromedia Fireworks MX kullanılarak bir görüntü haritası oluşturulmuştur. Bu dosyanın kaynak kodları görüntülenerek aşağıda verilmiştir:

Görüntü haritaları oluşturulması için, bu konu için özel programların kullanılmasının işleri çok kolaylaştıracağı söylenebilir. Görüntü haritaları çok iyi çalışır. Yine de bu konuda dikkatli olunmalı ve önce basit uygulamalarla deneyim kazandıktan sonra, daha gelişkin uygulamalara geçilmelidir.

 

Son Güncellenme Tarihi : 18.09.2005 21:05

validate in W3C !Valid HTML 4.01!