Bölüm 5

Listelerin Düzenlenmesi

Sayfa 1


Listelere Genel Bakış ve Sırasız Listeler

 

Listelere Genel Bakış

 

Listeler, bilgilerin düzenli bir şekilde aktarımı için olağanüstü önem taşırlar, çünkü doğal olarak bilgilerin çoğunluğu, belirli bir düzenin parçaları olarak düşünülebilir. Aslında, doğanın anlaşılabilmesi için deneysel yöntem, gözlemlerin belirli gruplar halinde sınıflandırılması ve aralarındaki mantıksal ilişkinin belirlenmeye çalışılması şeklinde özetlenebilir. Bu bakımdan, gruplanmış bilgilerin bilimsel çalışmalar için ne denli önemli olduğu anlaşılmalıdır. Bu bilgilerin ifade şekillerinden biri de, bunların listeler halinde düzenlenmesidir. Bu bölümde, listelerin düzenlenmesi için kullanılan elementler ve bunların uygulamaları incelenecektir.

Listeler, belirli bir sıraya bağlı bilgilerin sıralanması olarak tanımlanabilirler. HTML 4.01 kesin spesifikasyonu ile 3 liste tür liste oluşturulabilmektedir. Bunlar,

olarak tanımlanmışlardır.

Sırasız listelerde, liste elemanları numara ile değil işaretçilerle belirtilir. Burada, bilgilerin sıralanmaları değil gruplanmaları önemlidir. Örnek olarak, yukarıdaki liste bir sırasız liste örneğidir.

Sıralı listelerde, liste elemanları numara sırası ile sıralanır. Sıralamalar çeşitli sayı sistemleri ile yapılabildiği gibi, belirli sıralamayı takip ettiği bilinen şekillerle de yapılabilir.

Tanım listeleri, terim/tanım bilgi çiftlerinin sırası olarak sıralanması ile oluşturulur.

 

<ul> (unordered list) (sırasız liste) ve <li> (list) (liste) Elementleri

 

Sırasız liste ve liste elementlerinin DTD deki tanımları:

 

şeklindedir. Bu bilgilere göre, sırasız liste elementinin başlangıç ve bitiş imlerinin kullanımı zorunludur. İçeriğinde en az bir tane olacak şekilde, istendiği kadar liste elementinin bulunabileceği görülmektedir. Liste elementinin ise sadece başlangıç iminin kullanımını zorunlu kılınmıştır. İçeriği istenilirse boş bırakılabilmeke veya istenildiği kadar akış grubu elementleri (blokdüzey ve satıriçi elementler) ile doldurulabilmektedir. Kullanımda netlik sağlanması ve düzenli kod yazımı adına, kullanımı isteğe bağlı bile olsa hiçbir elementin sonlanma imi ihmal edilmemelidir. Görüldüğü gibi, sırasız liste elementi sadece liste elementini içerebilir. Liste elementi ise tüm akış grubu elementlerini içerebilmektedir. Yani liste öğelerine son derece, geniş kapsamlı ifade olanakları sağlanmıştır. Bu iki elementin sözdizimleri:

<ul                                           (Başlangıç imi : zorunlu )

Ortak Temel Nitelikler(Çekirdek Nitelikler, Uluslararasılaştırma Nitelikleri, Script Yazılabilecek Olaylar)

>

İçerdiği elementler : En az bir tane olmak üzere, istendiği kadar <list> elementi

</ul>                                         ( Bitiş imi: zorunlu )

İçerebilecek elementler : <applet>, <blockquote>, <body>, <button>, <del>, <dd>, <div>, <fieldset>, <form>, <ins>, <li>, <map>, <noscript>, <object>, <td>, <th> Elementleridir.

 

<li                                            ( Başlangıç imi : zorunlu )

Ortak Temel Nitelikler(Çekirdek Nitelikler, Uluslararasılaştırma Nitelikleri, Script Yazılabilecek Olaylar)

>

İçerdiği elementler : Boş veya istendiği kadar akış grubu elementleri

</li>                                            (Bitiş imi: isteğe   bağlı)

İçerebilecek elementler : <ul>, <ol> elementleri.

şeklindedir. Yukarıdaki sözdizimine bakıldığında, içiçe listelerin de kolaylıkla hazırlanabilecekleri görülür. Uygulamada, bu konuda aşırıya kaçılmaması sağlık verilmektedir. Okuyucuların derinlik düzeyi üçten fazla olan içiçe listeleri takip etmekte zorlandıkları, yazarlarında içiçe listelerin derinliği arttıkça, kontrolü elde tutmalarının güçleştiği bildirilmektedir.

Sırasız Listelerin Uygulanması

Sırasız listeler, basit olarak aşağıda görüldüğü gibi uygulanabilir :

Bu liste aşağıdaki gibi görüntülenecektir :

Burada, sırasız listelerde, ilk düzey işaretçisinin otomatik olarak içi dolu bir daire olduğu görülüyor. Bu seçim, belgeyi değerlendiren belge çözümleyicisinin varsayılan değeri ile ilgilidir. Derinlik düzeyi iki olan bir içiçe liste örneği,

 

Bu liste aşağıdaki gibi görüntülenecektir :

Yemek Listesi :

Buradaki gibi, içiçe yuvalanmış listelerde, her derinliğin değişik bir işaretçi ile görüntülendiği görülmektedir.

Listelerin işaretlenmesinde, CSS uygulamaları, liste elemanı işaretçilerinin seçimi ve işaretçi olarak resimlerin kullanılması gibi konularda daha geniş olanaklar sunmaktadır. CSS çalışmaları sırasında bu olanaklardan da yararlanarak listeler üzerinde daha geniş çalışmalar yapılacaktır.

Son Güncellenme Tarihi : 26.07.2009 23:02

validate in W3C !Valid HTML 4.01!