Bölüm 5

Listelerin Düzenlenmesi

Sayfa 2


Sıralı Listeler

 

<ol> (ordered list) (sıralı liste) Elementi

 

Sıralı listeler, sıralanma sıraları belli olan bilgilerin belirtilmesinde kullanılırlar. Sıralı listelerin DTD deki tanımı:

 

 

şeklindedir. Bu bilgilere göre, sıralı liste elementinin başlangıç ve bitiş imlerinin kullanımı zorunlu olduğu görülüyor. Sıralı liste elementinin içeriğinde en az bir tane olacak şekilde, istendiği kadar liste elementi bulunabilir. Sıralı liste elementinin sözdizimi aşağıdaki şekildedir:

<ol                                          (Başlangıç imi : zorunlu )

Ortak Temel Nitelikler(Çekirdek Nitelikler, Uluslararasılaştırma Nitelikleri, Script Yazılabilecek Olaylar)

>

İçerdiği elementler : En az bir tane olacak şekilde, istendiği kadar <li> (liste) elementi

</ol>                                      ( Bitiş imi: gerekli )

İçerebilecek elementler : <applet>, <blockquote>, <body>, <button>, <del>, <dd>, <div>, <fieldset>, <form>, <ins>, <li>, <map>, <noscript>, <object>, <td>, <th> Elementleridir.

Sıralı Listelerin Uygulanması

Sıralı listeler, basit olarak aşağıda görüldüğü gibi uygulanabilir :

Bu listenin görüntülenmesi aşağıdaki gibidir :

  1. Asitler
  2. Bazlar
  3. Tuzlar

Sıralama için kullanılabilecek sayılar ve karakterler CSS uygulamaları ile seçilebilir. Sıralı listelerde de içiçe listeler oluşturulabilir.

Sıralı Listeler ve CSS olanakları

Sıralı listelerin sıralama türleri, CSS list-style-type niteliği ile geniş bir seçenek spektrumuna kavuşmuştur. Kullanılabilecek liste işaretleri arasında, büyük ve küçük latin harfleri, büyük ve küçük romen rakkamları bulunmaktadır. Aynı şekilde, <ol> Elementinin, HTML 4.01 kesin spesifikasyonu ile devam ettirilmeyen (deprecated) nitelikleri arasında olan, start ve value nitelikleri yerlerine CSS ifadeleri kullanılabilir. Tüm bu olanaklar CSS çalışmaları sırasında incelenecektir.

 

Son Güncellenme Tarihi : 18.09.2005 21:05

validate in W3C !Valid HTML 4.01!