Bölüm 5

Listelerin Düzenlenmesi

Sayfa 3


Tanım Listeleri

<dl>, <dt> ve <dd> Elementleri

Tanım listeleri, bir bilginin hem belirtildiği, hem de tanımının yapıldığı bir liste türüdür. Bu liste türü, <dl> (definition list) (tanım listesi) elementi ile tanıtılır. Bu listede tanım terimi, <dt> (definition term) elementi ile yapılır. Tanımlar, <dd> (definition description) elementinin içeriği olarak sunulur. Bu elementlerin DTD deki tanımları :

 

şeklindedir. Bu bilgilerden,

görülmektedir. Bu elementlerin sözdizimleri :

<dl                                    (Başlangıç imi : zorunlu )

Ortak Temel Nitelikler(Çekirdek Nitelikler, Uluslararasılaştırma Nitelikleri, Script Yazılabilecek Olaylar)

>

İçerdiği elementler : Bir veya istendiği kadar <dt> ve <dd> elementleri

</dl>                                  (Sonuç imi:zorunlu )

İçerebilecek elementler : <applet>, <blockquote>, <body>, <button>, <del>, <dd>, <div>, <fieldset>, <form>, <ins>, <li>, <map>, <noscript>, <object>, <td>, <th> Elementleridir.

 

 

<dt                                   (Başlangıç imi : zorunlu )

Ortak Temel Nitelikler(Çekirdek Nitelikler, Uluslararasılaştırma Nitelikleri, Script Yazılabilecek Olaylar)

>

İçerdiği elementler : Boş veya istendiği kadar satıriçi elementi

</dt>                                (Sonuç imi: isteğe bağlı)

İçerebilecek elementler : sadece <dl> elementi.

 

<dd                                   (Başlangıç imi : zorunlu )

Ortak Temel Nitelikler(Çekirdek Nitelikler, Uluslararasılaştırma Nitelikleri, Script Yazılabilecek Olaylar)

>

İçerdiği elementler : Boş veya istendiği kadar akış grubu elementi

</dd>                                            (Sonuç imi: isteğe bağlı)

İçerebilecek elementler : sadece <dl> elementi.

Daha anlaşılabilir kaynak kodlarının oluşturulması için, kullanımı isteğe bırakılmış olan tüm element bitiş imlerinin kullanılması, uygun olacaktır. Ayrıca genel olarak bir <dt> terimini bir <dd> terimi takip etmelidir. Yani, tanımı yapılmamış tanım terimlerinin kullanımlarının anlamsız olabileceği düşünülebilir.<dd> Elementinin içeriğinde, <p>, <div>, <h1> gibi blokdüzey elementlerinden yararlanılarak görüntü düzenlenebilir. Tüm liste türleri gibi, tanım listeleri de içiçe geçebilir.

Tanım Listelerinin Uygulanması

Tanım listelerinin uygulanması için bir örnek aşağıda verilmiştir:

Bu kodların görüntüsü aşağıda görülmektedir:

Bilgi depolama ortamları:
Klasörler:
İçerikleri değişebildiği için sürekli yeni ve yenilenebilen bilgiler oluşturulabilen saklama ortamlarıdır.
Dosyalar:
Daha küçük çapta bilgi depolama ortamlarıdır.

Görüldüğü gibi, <dl> elementinin içeriği girintili görüntüleniyor. Ayrıca, <dt> elementinin içeriği girintili ve ilk satırı daha içerde görüntüleniyor. Bu özellikten yararlanmak amacı ile, tanım listeleri sayfa düzenlenmesi amacı ile kullanılabilinmektedir. Bu tür kullanılış <dl> elementinin semantiğine (bu elementin içeriği olarak düşünülmüş içerikle kullanımına) uygun değildir ve bundan kaçınılması gerekir. Sayfa görüntülerinin düzenlenmesi çalışmaları bu gibi yapay yöntemler yerine, CSS uygulamaları ile daha kolaylıkla yürütülebilmektedir.

 

Son Güncellenme Tarihi : 21.09.2005 22:19

validate in W3C !Valid HTML 4.01!