Bölüm 6

Tabloların Düzenlenmesi

Sayfa 1 / 6


Tablolara Giriş

 

Tablolara Giriş

 

Tablolar, bilgilerin düzenli aktarımı için önemli araçlardan biridir. Bilgilerin tablolar halinde düzenlenmesinin, verilerin bilimsel açıdan analizini ve özümsenmesini kolaylaştırdığı bilinmektedir. Bu nedenle, HTML belge kodlama dili, tabloların düzenlenmesi için son derece gelişmiş olanaklar sağlamıştır.

Tablolar prensip olarak, belirli bir düzen ile görüntülenmesi gereken veriler için düşünülmüştür. Buna rağmen, Desteklendikleri ilk günlerden başlayarak resimler gibi her türlü görsel etkinin düzenli bir şekilde görüntülenmesinde de kullanılmıştır. Doğal olarak bu tür amaç dışı kullanıma karşı çıkanlar olmuştur. Buna rağmen, özgür tasarımı yasaklayabilecek bir yöntem hiçbir zaman varolmamıştır. Başkalarına zarar vermeyecek yöntemlerin her türlüsüne hoşgörü ile bakmak zorunluğu vardır. Bu olay da bu sınırlar içindededir.

Tablolarının, tablo olarak verilmesi gereken meteorolojik veriler gibi veriler dışında kullanımının tablo elementinin kullnım amacının dışında olduğu doğrudur. Tabloların güçlü bir sayfa düzenleme aracı olduğu da doğrudur. Ayrıca, tablolar yerine kullanılabilecek CSS yer tutma (positioning) öğelerinin de ancak CSS 2.1 sürümünde kullanıma sunulabildiği de bir gerçektir. Bu açıdan, çeşitli etkilerin sayfa içinde yerleştirilmesi amacı ile tabloların kullanımı, da son derece doğal ve zararsız bir eylem olarak algılanmak zorundadır. Tabloların tasarım amacı ile kullanımında hiç bir çekince olamaz. Sadece günümüzde, CSS olanakları tablolardan daha gelişmiş, daha kolay uygulanabilen ve daha esnek yöntemler sunmaktadır. Bu açıdan, salt sayfa düzenleme amacına yönelik tablo kullanımı yerine, CSS yöntemlerinin devreye alınması hem daha güncel hem daha esnek, hem de semantik Web prensiplarine daha uygun olacaktır.

 

 

Wednesday, October 5, 2005 17:48

 

validate in W3C !Valid HTML 4.01!