Bölüm 6

Tabloların Düzenlenmesi

Sayfa 2 / 6


Tabloların Düzenlenmesi

 

<table> (tablo) Elementi :

 

<table> (tablo) Elementi, belge çözümleyiciye bir tablonun oluşturulacağını bildiren ve oluşturulacak tablonun temel özelliklerini içeriğinde tutan ana tablo elementidir. DTD deki tüm tablo öğelerinin tanımları:

 

Bu tanımlara göre, <table> elementinin başlangıç ve bitiş imlerinin kullanımları zorunludur. <table> Elementinin sözdizimi :

<table                                   (Başlangıç imi : gerekli )

Ortak Temel Nitelikler ( Çekirdek Nitelikler , Uluslararasılaştırma Nitelikleri , Script Yazılabilecek Olaylar )

summary="Metin" [ YD ] (tablonun açıklaması) (görüntü vermeyen belge çözümleyicileri için)

width="Uzunluk" [ YD ] (tablonun genişliği)

border="Piksel" (tablonun dış kenar çizgisinin kalınlığı)

frame="[ void | above | below | hsides | lhs | rhs | vsides | box | border ]" (dış kenar çizgisi ile ilgili)
         rules=" none | groups | rows | cols | all ]" (iç kenar çizgisi ile ilgili)

cellspacing="Uzunluk" [ YD ] (hücreler arası aralık)

cellpadding="Uzunluk" [ YD ] (hücrenin kenarı ve içeriği arası aralık)

>

İçerebileceği elementler :Sıfır veya ençok bir tane <caption>, <thead>, <tfoot> elementleri, sıfır veya istendiği kadar <col> veya <colgroup> elementi, en az bir olmak üzere istendiği kadar <tbody> elementi DTD de görülen sıraya göre kullanılabilir.

</table>                                            (Sonuç imi:zorunlu )

İçerebilecek elementler : < applet >, < blockquote >, < body >, < button >, < del >, < dd >, < div >, <fieldset>, < form >, < ins >, < li >, < map >, < noscript >, < object >, < td >, < th > Elementleridir.

<table> Elementinin Nitelikleri :

summary Niteliği : Görme engelliler için kullanılan görüntü vermeyen belge çözümleyicilerde değerlendirilir. Bu nedenle kullanımı gerekli sayılabilir. Belge geçerlik denetimi yapan programlar, bu niteliği belirtmeyen kodlamaları açık olarak uyarırlar. Bu niteliği belge çözümleyiciler görüntülemez. Görüntü sağlayan belge çözümleyicileri için, bu bilgilerin belirtilmesi <caption> elementinden yararlanılarak yapılabilir. Bu konuda bir örnek b6s3uygulama1 de görülebeilir.

width Niteliği : Bu nitelik tüm tablonun genişliğini belirtir. Piksel biriminden kaçınılması sağlık verilmektedir. Mutlak piksel değerleri, değişik görüntü çözününürlükleri ve değişik monitor büyüklüklerinde iyi ölçeklenmezler. Özellikle 500 pikselden fazla uzunluk değerleri, düşey kaydırmaya neden olacağından, kullanılmaması gerekmektedir. Genişlik bildirimi için yüzde değerleri tercih edilmelidir. Yüzde birimi kullanıldığında, bu birimin, belge çözümleyicisinin boş genişliğinin yüzdesi olarak belirtildiği hatırda tutulmalıdır. Hiç bir değer verilmemişse, tablo genişliği, belge çözümleyicisi tarafından belirlenecektir ve bu tablonun aşamalı olarak görüntülenebilmesini engelleyecektir. Çünkü, belge çözümleyici, ancak tüm tablo verileri indirildikten sonra, tablo genişliğini hesaplayabilecektir.

frame Niteliği : Tablonun çerçeve çizgilerinden hangilerinin görüntüleneceğini belirler. Verilebilecek değerler :

Bu niteliğin varsayılan değeri, border nitelik değeri ile, pozitif bir çerçeve kalınlığı belirtilmediği sürece void olarak, belirtildiğinde ise, frame = "border" olarak kabul edilir.

rules Niteliği : Bu nitelik, tablonun hücreleri arasında hangi çizgilerin görüntüleneceğini belirtir. Verilebilecek değerler :

border Niteliği : Bu nitelik, piksel olarak tablonun etrafındaki kenarlık çizgisinin kalınlığını belirtir. Bu nitelik değeri için sadece piksel birimi kullanılabilir. Eğer,

cellspacing ve cellpadding Nitelikleri : cellspacing Niteliği, Tablo kenarı ve tablo hücreleri arasındaki aralığı belirtir. cellpadding Niteliği hücre kenarı ve hücre içeriği arasındaki aralığı belirtir (Bakınız Şekil 6-1). Bu niteliklerin değeri % veya piksel olarak verilebilir, fakat belge çözümleyiciler bu değerleri piksel olarak kabul ederler (cellpadding="%20" değeri, cellpadding="20" olarak kabul edilir). Bu nedenle verilen değerlerin çözümlenmesi dikkatle denenmelidir.

resim1

 

                                Şekil 6-1 : Bir Tablonun Düzenlenmesi

<table> Elementinin Uygulanması :

<table> Elementinin içeriği sadece belirli elementlerden yararlanarak oluşturulabilmektedir. Bu nedenle, ilk tablo örnekleri, tablo içeriğini oluşturan elementlerin incelenmesi ile birlikte görülebilecektir.

 

Saturday, July 15, 2006 19:12

validate in W3C !Valid HTML 4.01!