Bölüm 6

Tabloların Düzenlenmesi

Sayfa 4 / 6


<th>ve <td> Elementleri

 

<th> ve <td> Elementleri

 

<th> (table header cell) (tablo başlık hücresi) ile <td> (table data cell) (tablo veri hüücresi) elementleri, <tr> (tablo satırı) elementi tarafından içerilen element türlerinin tümünü oluşturur. Bu elementlerden <th>, <tr> ile belirtilen bir tablo satırında bulunan hücrenin başlık metni (veriyi tanıtacak metin) içeren bir hücre olduğunu, <td> ise, veri taşıyan bir hücre olduğunu belirtir.  DTD deki tanımları :

 

 

şeklindedir. Bu bildirimden, <th> ve <td> elementlerinin başlangıç imlerinin kullanımın zorunlu olduğu, bitiş iminin kullanımın isteğe bağlı olduğunu, içeriğinin boş bırakılabileceği veya istendiği kadar akış grubu elementinin kullanımı ile doldurulabileceği anlaşılır. Bu bilgilerden her iki elementin sözdizimi :

<th (veya td)                                  (Başlangıç imi : gerekli )

Ortak Temel Nitelikler(Çekirdek Nitelikler, Uluslararasılaştırma Nitelikleri, Script Yazılabilecek Olaylar)

abbr="metin " [YD] (başlık hücresinin kısaltması) (abbreviation)

axis="CDATA" [YZ] (ilgili başlıkların virgülle ayrılmış listesi)

headers="idrefs" [YD] (ilgili başlıkların id değerlerinin referans listesi)

scope="scope-name" [YZ] (başlık hücrelerinin kapsamı)

rowspan="sayı" [YN] geçerli hücrenin kaplayacağı satır sayısı

colspan="sayı" [YN] geçerli hücrenin kaplayacağı sütun sayısı

cellhalign       Daha önce açıklanmıştır.

cellvalign      Daha önce açıklanmıştır.

>

İçerebileceği elementler :boş bırakılabilir veya istendiği kadar akış grubu elementi (blokdüzey ve satıriçi elementler) ile doldurulabilir

</th (veya td)>                        (Sonuç imi: isteğe bağlı)

şeklindedir.

İçerebilecek elementler : Sadece <tr> elementi.

<th> ve <td> Elementlerinin Nitelikleri

abbr Niteliği : Bu nitelik görüntülenen bir değer değildir. Daha çok görme engelliler için, tablo başlığının kısaltmasını belirtmektedir.

axis Niteliği : Bu nitelik, n-boyutlu sanal uzayda oluştuğu varsayılan bir sanal kategori ekseni üzerine, hücreyi ilişkilendirme amacı ile kullanılabilir. Yani kuramsal bir nitelik olarak düşünülebilir.

headers Niteliği : Bu nitelik, geçerli veri hücresine başlık bilgisi sağlayabilen başlıların id değerlerinin, virgülle ayrılmış listesidir. Çok kullanılan bir nitelik değildir.

scope Niteliği : Bu nitelik, basit tablolar için headers niteliği yerine kullanılabilir. Bu bildiri, geçerli başlık hücresinin başlık bilgisi sağladığı veri hücrelerini belirtir. Kullanılması halinde, bu nitelik aşağıdaki değerleri alabilir.

rowspan Niteliği : Bu nitelik, birden fazla hücre alanı kaplayacak verilere, hücre duvarlarının sınırlarını aşabilmeleri için sağlanmış olan bir olanaktır. Varsayılan değer "1" değeridir. Bu değer, herhengibir normal hücre verisinin bir tek satırda bulunan hücreyi işgal edeceği varsayımını belirtmektedir. Eğer birden fazla bir satır açılım değeri belirtilirse, veri alt satırdaki hücreleri de kapsar. Eğer rowspan="0" değeri verilirse, veri, bulunduğu satırın bir altından başlayarak, içeriği olduğu <thead>, <tfoot> ve <tbody> de kapsanan tüm satırlardaki hücreleri işgal eder.

colspan Niteliği : Bu nitelik, rowspan niteliğinin sütunlar için uygulanan şeklidir. Varsayılan değer "1" değeridir. Bu değer, herhangibir normal hücre verisinin, tek sütunda bulunan hücreyi işgal edeceği varsayımını belirtmektedir. Eğer birden fazla bir sütun açılım değeri belirtilirse, veri yan sütundaki hücreleri de kapsar. colspan="0" Değeri, verinin bulunduğu sütunun sol yanından başlayarak, içeriği olduğu <colgroup> 'u da kapsayan tüm sütunlardaki hücreleri işgal edeceğini belirtir.

Sınır aşan hücre içerikleri ile ilgili bir örnek, aşağıda verilmiştir :

Tablonun Çözümlenmesi

 

1 2 4
5 6 7 8

 

Burada dikkat edilecek nokta, 3 numaralı veri hücresinin bildiriminin yapılmamış ve doğrudan 4 numaralı veriye atlanmış olmasıdır. Bu şekilde, 2 numaralı verinin iki hücrelik yer kapsaması sonunda, tablonun düzeninin değişmemesi sağlanmıştır.

 

 

Wednesday, October 5, 2005 17:48

validate in W3C !Valid HTML 4.01!