HTML Image Map b2s1 Ek4 Ek 6 Ek5 b8s1 b1s1  Ek7 Nitelikler b5s1.htm Ek2 b3s1 Ek3 b7s1 Ek7 Elementler Ek1 b4s1 b6s1  Ek7 Catalogue index previous next

Katlı Stil Sayfaları (Sürüm 3)

Arka Plan (Background)

Sayfa 2 / 3


 

Arka Plan Konumu 'background-position' Özelliği (IE 6.02 SP2 bu özelliği desteklemektedir)

 

Arka plan resminin yerleştirilmesi, bu özellikten yararlanılarak yapılabilir.

Arka plan konumu ('background-position') özelliği, aşağıda verildiği gibi tanımlanmıştır:

 

İsim:'background-position'

Değer: [[<yüzde> | <uzunluk>] {1,2} | [top || bottom || [left || right]]] | inherit

Başlangıç Değeri: 0% 0%

Uygulanabilecek Elementler: blok-düzey ve değiştirilmiş (replaced) elementler

Kalıtım: hayır

Yüzde: kutu büyüklüğüne kıyasla.

Medya: görsel (visual)

Değerlerin açıklanması :

<yüzde> <yüzde>

'0% 0%' değer çifti, resmi kutunun gezi alanının en üst sol köşesine yerleştirir. 100% 100% değer çifti, resmi kutunun gezi alanının en alt sağ köşesine yerleştirir.

<uzunluk> <uzunluk>

'2cm 2cm' lik bir değer çifti, resmi kutunun gezi alanının en üst sol köşesinden, 2 cm sağa 2 cm alta yerleştirir.

'top left' ve 'left top'

'0% 0%' değer çifti ile aynıdır.

'top', 'top center' ve 'center top'

'50% 0%' değer çifti ile aynıdır.

'right top' ve 'top right'

'100% 0%' değer çifti ile aynıdır.

'left', 'left center', ve 'center left'

'0% 50%' değer çifti ile aynıdır.

'center' ve 'center center'

'50% 50%' değer çifti ile aynıdır.

'right', 'right center' ve 'centerright'

'100% 50%' değer çifti ile aynıdır.

'bottom', 'bottom center' ve 'center bottom'

' 50% 100%' değer çifti ile aynıdır.

'bottom right' ve 'right bottom'

' 100% 100%' değer çifti ile aynıdır.

 

Eğer, sadece bir tek uzunluk veya yüzde değeri verilmişse, sadece yatay konumu belirtir. Eğer, iki tane uzunluk veya yüzde değeri verilmişse, ilk değer yatay konumu belirtir. Uzunluk ve yüzde değerleri aynı değer çifti içinde kullanılabilir (Örnek olarak: 30%,12pt). Negatif konumlar bildirilebilir. Saklı sözcükler, hiçbir değer ile birlikte kullanılamaz. Aşağıda, gerçekleşebilecek saklı sözcük kombinasyonları verilmiştir.

 

 

Eğer, arka plan resmi, görüş alanı (viewport) ile tesbit edilmişse ( fixed), resim elementin gezi alanına değil, görüş alanı (viewport) 'a göre konumlandırılır.

Örnek:

 

 

Bu durumda, arka plan resmi, görüş alanı (viewport) 'un sağ alt köşesine yerleştirileceltir. Yukarıdaki örnek, background-position2.htm dosyasında incelenebilir.

Arka plan konumu (background-position) özelliği tüm güncel belge çözümleyicilerce desteklenmektedir. Bir başka örnek de, background-position3.htm dosyasında incelenebilir.

(IE 6 SP2 'background-position' özelliğini desteklemektedir)

 

Arka Plan Kırpılması 'background-clip' Özelliği (IE 6.02 SP2 bu özelliği desteklememektedir)

 

Arka plan resmi kapsayabileceği kutu alanıından taşarsa, bu özellikten yararlanılarak kırpılabilir.

Arka plan kırpılması ('background-clip') özelliği, aşağıda verildiği gibi tanımlanmıştır:

 

İsim:'background-clip'

Değer: border | padding

Başlangıç Değeri: border

Uygulanabilecek Elementler: blok-düzey ve değiştirilmiş (replaced) elementler

Kalıtım: şimdilik hayır ( spesifikasyon ile birlikte kesinleşecek)

Yüzde: bildirilmemiş

Medya:görsel (visual)

Eğer resim, kenar alanı içine taşmışsa ve eğer değer, padding ise, resim gezi alanına kadar olan alanı kapsayacak şekilde kırpılır ve kenar alanı saydam bırakılır.

(IE 6 SP2 'background-clip' özelliğini desteklememektedir)

 

Arka Plan Orijini 'background-origin' Özelliği (IE 6.02 SP2 bu özelliği desteklememektedir)

 

Arka plan resminin konumunun hesaplananacağı koordinat sisteminin orijini, bu özellikten yararlanılarak hesaplanabilir.

Arka plan orijini (background-origin) özelliği, aşağıda verildiği gibi tanımlanmıştır:

 

İsim:'background-origin'

Değer: border | padding | content

Başlangıç Değeri:padding

Uygulanabilecek Elementler:blok-düzey ve değiştirilmiş (replaced) elementler

Kalıtım:şimdilik hayır ( spesifikasyon ile birlikte kesinleşecek)

Yüzde: bildirilmemiş

Medya:görsel (visual)

Değer, hangisi ise, origin noktasının 0,0 koordinatları, o alanın sol üst köşesinin koordinatları olacaktır.

(IE 6 SP2 'background-origin' özelliğini desteklememektedir)

Thursday, October 6, 2005 0:10

 

validate in W3C !