HTML Image Map b2s1 Ek4 Ek 6 Ek5 b8s1 b1s1  Ek7 Nitelikler b5s1.htm Ek2 b3s1 Ek3 b7s1 Ek7 Elementler Ek1 b4s1 b6s1  Ek7 Catalogue index previous next

Katlı Stil Sayfaları (Sürüm 3)

Arka Plan (Background)

Sayfa 3 / 3


 

Arka Plan Büyüklüğü 'background-size' Özelliği (IE 6.02 SP2 bu özelliği desteklememektedir)

 

Arka plan resminin orijinal büyüklüğü kaplaması gereken alandan farklı ise, bu özellikten yararlanılarak yeniden boyutlandırılabilir.

Arka plan büyüklüğü ('background-size') özelliği, aşağıda verildiği gibi tanımlanmıştır:

 

İsim:'background-size'

Değer: [<uzunluk> | <yüzde> | auto]{1,2}

Başlangıç Değeri:auto

Uygulanabilecek Elementler:tüm elementler

Kalıtım:hayır

Yüzde: içerikte belirtildiği gibi

Medya:görsel (visual)

Bir arka plan resminin genişletilmesi veya daraltılması, bu özellikten yararlanılarak yapılabilmektedir. Eğer tek bir değer verilmişse, he yatay hem de düşey eksende uygulanacaktır. Eğer değerler, değer çifti olarak verilmişse, ilk değer, genişlik ikinci değer, yükseklik olarak uygulanacaktır.

Değerlerin anlamları, aşağıda verilmiştir.

 

'auto'

Resmin orijinal görüntü oranı (aspect ratio = uzunluk/yükseklik). Değer, 'auto' 'auto' çifti ise, resim orijinal büyüklüğünde görüntülenir.

<uzunluk>

Resmin görüntülenmesi istenilen uzunluk.

<yüzde>

Bu değer ancak blok-düzey elementler için uygulanabilir. Diğer elementler için 'auto' olarak uygulanır. Yüzde değeri, arka plan orijini özelliğinin belirttiği, koordinat orijinine göre hesaplanır.

Negatif değerlere izin verilmez. Sıfır büyüklük belirtilebilir, fakat resmin görüntülenmemesi ile sonuçlanır.

Bu özelliği uygulamadan önce, bir resmin orijinal boyutlarını değiştirmenin çoğu zaman kötü bir görüntü ile sonuçlanacağını belirtmek gerekir. Resmin büyüklüğü uygun değilse, istenilen boyutlara getirmek için, bir resim düzenleme programından yararlamak daha iyi sonuçların alınmasını sağlayabilir.

Örnek:

 

 

Yukarıdaki örnekte çok küçük boyutlu bir resmi, oldukça büyük bir bölüm elemanının içerik alanını tamamen kapsayacak kadar büyütülmesini sağlamak istiyoruz. Bu büyütme sırasında resmin orijinal büyüklük oranı sakınılacaktır yani değiştirilmeyecektir. Bu örneğin uygulandığı background-size.htm programında, hiç bir belge çözümleyicinin, henüz background-size özelliğini desteklemediği anlaşılmıştır.

(IE 6 SP2 'background-size' özelliğini desteklememektedir)

 

Arka Plan Resmi Tekrar Sayısı 'background-quantity' Özelliği (IE 6.02 SP2 bu özelliği desteklememektedir)

 

Arka plan resminin tekarlanma sayısı bu özellikten yararlanılarak belirtilebilir.

Arka plan resminin tekarlanma sayısı ('background-quantity') özelliği, aşağıda verildiği gibi tanımlanmıştır:

 

İsim:'background-quantity'

Değer: infinite | integer | inherit

Başlangıç Değeri:infinite

Uygulanabilecek Elementler:tüm elementler

Kalıtım:hayır

Yüzde: belirtilmemiş

Medya:görsel (visual)

Buradaki değerler, infinite (sonsuz), alanı dolduracak kadar sonsuz sayıda tekrar, bir tamsayı değeri ise, tekrar sayısını belirtir.

Bu özelliğin uygulandığı background-quantity.htm programından gözlendiği gibi, henüz hiçbir belge çözümleyicide desteklenmediği anlaşılmıştır.

(IE6 SP2 'background-quantity' özelliğini desteklememektedir)

 

Arka Plan Aralığı 'background-spacing' Özelliği (IE 6.02 SP2 bu özelliği desteklememektedir)

 

Arka plan resminin tekarlanması durumunda, bu resimlerin aralık genişlikleri, bu özellikten yararlanılarak belirtilebilir.

Arka plan aralığı ('background-spacing') özelliği, aşağıda verildiği gibi tanımlanmıştır:

 

İsim:'background-spacing'

Değer: <uzunluk> | <uzunluk>? | inherit

Başlangıç Değeri: 0

Uygulanabilecek Elementler:tüm elementler

Kalıtım:hayır

Yüzde: belirtilmemiş

Medya:görsel (visual)

Eğer bir uzunluk verilmişse, resmin sol ve üst koordinatı = background-origin+background-position+background-spacing olarak hesaplanır. Eğer tek bir değer verilmişse, bu hem düşey hem de yatay aralık için kullanılır. Eğer iki tane uzunluk verilmişse, ilki yatay, ikincisi düşey aralık olarak kabul edilir. Negatif değerler kabul edilir ve resmin başlangıç konumunda hizalanacağı şeklinde algılanır.

(IE 6 SP2 'background-spacing' özelliğini desteklememektedir)

 

Arka Plan Kısayol İfadesi 'background' Özelliği (IE 6.02 SP2 bu özelliği desteklemektedir)

 

Arka plan özellikleri bir kısayol ifadesinde toplanabilir.

Arka plan kısayol ifadesi (background) özelliği, aşağıda verildiği gibi tanımlanmıştır:

 

İsim:'background'

Değer: [<background-color> || <background-image> || <background-repeat> || <background-attachment> || <background-position>][/<background-size>]? | inherit

Başlangıç Değeri: Kısayol özellikleri için tanımlı değil

Uygulanabilecek Elementler:tüm elementler

Kalıtım:hayır

Yüzde: 'background-position' ve 'background-size' özelliklerine bakınız.

Medya:görsel (visual)

background Kısayol özelliği, ilk önce kullanılsın, kullanılmasın, tüm belirtilebilen özelliklerinin değerlerini başlangıç değerlerine indirger, sonra belirtilien değerleri uygular. Örnek olarak,

 

 

ifadesi, tüm diğer özellikleri başlangıç değerlerine getirir ve sadece belirtilmiş tek değer olan arka plan rengini, belirtilen değere eşitler. Bir başka örnek,

 

 

background-clip ve background-origin Özellikleri, background kısayol ifadesi ile düzenlemezler. bunlar için, kendi özellik ifadelerinin kullanılması gereklidir. Örnek bir arka plan kısayol uygulaması, backgroundshorthand.htm sayfasında görülebilir.

(IE 6 SP2 kısayol 'background' tanımını desteklemektedir)

Thursday, October 6, 2005 20:11

validate in W3C !