HTML Image Map b2s1 Ek4 Ek 6 Ek5 b8s1 b1s1  Ek7 Nitelikler b5s1.htm Ek2 b3s1 Ek3 b7s1 Ek7 Elementler Ek1 b4s1 b6s1  Ek7 Catalogue index previous next

Katlı Stil Sayfaları (Sürüm 3)

Kenar (Border)

Sayfa 2 / 4


 

Kenar Renginin Belirtilmesi

 

CSS3 spesifikasyonu, kenar renginin, açık olarak belirtilmesine olanak sağlamakta ve bu kurallar belge çözümleyicilerin güncel sürümlerince tam olarak desteklenmektedir. CSS3 de renklerin belirtilmesi üzerinde ayrıntılı bilgi vermiş olduğumuz için, bu kısımda bizim için sadece kenar renginin belirtilmesi, bir yenilik oluşturacaktır.

Kenar renklerinin her kenar için ayrı ayrı belirtildiği özgün özellikleri olmasına karşın, kenar rengi kısayol ifadesi, 'border-color' özelliği daha kullanışlı olabilir.

 

Üst-kenar-rengi, 'border-top-color' Özelliği (IE 6.02 SP2 bu özelliği desteklemektedir)

 

Üst-kenar-rengi, 'border-top-color' özelliği, aşağıda verildiği gibi tanımlanmıştır:

 

İsim:'border-top-color'

Değer: <renk>

Başlangıç Değeri: 'color' özelliğinin değeri

Uygulanabilecek Elementler: tüm elementler

Kalıtım: hayır

Yüzde: bildirilmemiştir

Medya: görsel (visual)

Hesaplanan Değer : bildirilen değer

Bu özelliğe ait bir uygulama, border-top-style.htm dosyasında incelenebilir.

(IE 6 SP2 'border-top-color' özelliğini desteklemektedir)

 

Sağ-kenar-rengi, 'border-right-color' Özelliği IE 6.02 SP2 bu özelliği desteklemektedir

 

Sağ-kenar-rengi, 'border-right-color' özelliği, aşağıda verildiği gibi tanımlanmıştır:

 

İsim:'border-right-color'

Değer: <renk>

Başlangıç Değeri: 'color' özelliğinin değeri

Uygulanabilecek Elementler: tüm elementler

Kalıtım: hayır

Yüzde: bildirilmemiştir

Medya: görsel (visual)

Hesaplanan Değer : bildirilen değer

Bu özelliğe ait bir uygulama, border-right-style.htm dosyasında incelenebilir.

(IE 6 SP2 'border-right-color' özelliğini desteklemektedir)

 

Alt-kenar-rengi, 'border-bottom-color' Özelliği (IE 6.02 SP2 bu özelliği desteklemektedir)

 

Alt-kenar-rengi, 'border-bottom-color' özelliği, aşağıda verildiği gibi tanımlanmıştır:

 

İsim:'border-bottom-color'

Değer: <renk>

Başlangıç Değeri: 'color' özelliğinin değeri

Uygulanabilecek Elementler: tüm elementler

Kalıtım: hayır

Yüzde: bildirilmemiştir

Medya: görsel (visual)

Hesaplanan Değer: bildirilen değer

Bu özelliğe ait bir uygulama, border-bottom-style.htm dosyasında incelenebilir.

(IE 6 SP2 'border-bottom-color' özelliğini desteklemektedir)

 

Sol-kenar-rengi, 'border-left-color' Özelliği(IE 6.02 SP2 bu özelliği desteklemektedir)

 

Sol-kenar-rengi, 'border-left-color' özelliği, aşağıda verildiği gibi tanımlanmıştır:

 

İsim:'border-left-color'

Değer: <renk>

Başlangıç Değeri: 'color' özelliğinin değeri

Uygulanabilecek Elementler: tüm elementler

Kalıtım: hayır

Yüzde: bildirilmemiştir

Medya: görsel (visual)

Hesaplanan Değer : bildirilen değer

Bu özelliğe ait bir uygulama, border-left-style.htm dosyasında incelenebilir.

(IE 6 SP2 'border-left-color' özelliğini desteklemektedir)

 

Kenar Renklerinin Kısayol Bildirimi, 'border-color' Özelliği (IE 6.02 SP2 bu özelliği desteklemektedir)

 

Kısayol kenar-rengi bildirimi , 'border-color' özelliği, aşağıda verildiği gibi tanımlanmıştır:

 

İsim:'border-color'

Değer: <border-color>{1,4}

Başlangıç Değeri: Her özellik için ayrı

Uygulanabilecek Elementler: tüm elementler

Kalıtım: hayır

Yüzde: bildirilmemiştir

Medya:görsel (visual)

Hesaplanan Değer : Kendi özelliklerine bakınız

Bu özelliğin değerleri, kenar rengi özelliklerinin üst kenardan başlanarak saat yönünde belirtilmesi ile yapılır (üst sağ alt sol). Değerler, birbirlerinden boşluk ile ayrılmış bir liste olarak bildirilir. Bu konuda bir örnek, borderstyleshortcut.htm dosyasında incelenebilir.

IE 6.02 SP2 'border-color' özelliğini tam olarak desteklemektedir. Art-alan (background) rengi ile etkileşim sonucu, kenar-alanı şeklinin görünmez veya çok silik olması durumunda, denemeler sonunda uygun bulunacak bir kenar-alanı renginin, örnekte de görüldüğü gibi, açık (expicit) bir 'border-color" kuralı ile belirtilmesi, etkileşimi engelleyerek görünmezliği ortadan kaldıracaktır.

(IE 6 SP2 kısayol 'border-color' tanımını desteklemektedir)

Thursday, October 6, 2005 21:42

 

validate in W3C !