HTML Image Map b2s1 Ek4 Ek 6 Ek5 b8s1 b1s1  Ek7 Nitelikler b5s1.htm Ek2 b3s1 Ek3 b7s1 Ek7 Elementler Ek1 b4s1 b6s1  Ek7 Catalogue index previous next

Katlı Stil Sayfaları (Sürüm 3)

Kenar (Border)

Sayfa 4 / 4


 

Kısayol Kenar Bildirimleri

 

CSS3 spesifikasyonu, elementlerin kenar özellilerinin kısayollar halinde bildirilme olanağını devam ettirmektedir. Her kenarın özelliğinin farklı olması durumunda, her kenar için ayrı kısayol ifadesi kullanmak gerekmektedir. Tüm kenarların özellik değerleri aynı ise, en genel 'border' kısayol ifadesini kullanılabilmektedir.

Kısayol ifadelerinde belirtilen <border-width> değerleri, "box" modülünde tanımlanmıştır. URI değerleri ise, henüz desteklenmeyen kenar resimlerini belirtmektedir. Bu değerler, uzunluk ve "thin", "thick" ."medium" ve "inherit" değerleridir.

Tek kenar kısayol özelliği olarak 'border-left', 'border-right', 'border-top', 'border-bottom' tanımları bulunmaktadır. Bunlaradan sadece bir tanesi örnek olarak verilecektir.

 

Sol Kenar Kısayol İfadesi, 'border-left' Özelliği (IE 6.02 SP2 bu özelliği desteklemektedir)

 

Üst kenar kısayol ifadesi, 'border-left' özelliği, aşağıda verildiği gibi tanımlanmıştır:

 

İsim: 'border-left'

Değer: <border-width> || <border-style> || [<renk> | transparent] || <uri> | inherit

Başlangıç Değeri: her özellik için ayrı

Uygulanabilecek Elementler: tüm elementler

Kalıtım: hayır

Yüzde: bildirilmemiştir

Medya: görsel (visual)

Hesaplanan Değer : mutlak değerler

Örnek:

 

 

Bu özelliğe ait bir uygulama, border-left.htm dosyasında incelenebilir.

(IE 6 SP2 kısayol 'border-left' tanımını desteklemektedir)

 

Kenar için Toplam Özelliklerin Kısayol İfadesi, 'border' Özelliği (IE 6.02 SP2 kenar özelliği kısayol bildirimini desteklemektedir)

 

Kenar kısayol ifadesi, elementin her kenarının özelliği birbirinin aynı olduğu durumlarda kullanışlıdır. 'border' Özelliği, aşağıda verildiği gibi tanımlanmıştır:

 

İsim: 'border-left'

Değer: <border-width> || <border-style> || [<renk> | transparent] || <uri> | inherit

Başlangıç Değeri: her özellik için ayrı

Uygulanabilecek Elementler: tüm elementler

Kalıtım: hayır

Yüzde: bildirilmemiştir

Medya: görsel (visual)

Hesaplanan Değer : mutlak değerler

Örnek:

 

 

Bu özelliğe ait bir uygulama, border.htm dosyasında incelenebilir.

(IE 6 SP2 kısayol 'border' tanımını desteklemektedir)

Thursday, October 6, 2005 21:20

 

validate in W3C !