HTML Image Map b2s1 Ek4 Ek 6 Ek5 b8s1 b1s1  Ek7 Nitelikler b5s1.htm Ek2 b3s1 Ek3 b7s1 Ek7 Elementler Ek1 b4s1 b6s1  Ek7 Catalogue index previous next

Katlı Stil Sayfaları (Sürüm 3)

Kutu Modeli

Sayfa 3 / 8


 

Geziyolu (Padding) Özellikleri

 

Geziyolu, css3 kutu düzeni kısmında belirtildiği gibi, kutu içeriğini ilk çevreleyen alandır. Bu alanın görüntüsünün düzenlenmesi için css3 terimleri, aşağıda tanıtılmaktadır.

 

'padding-top', 'padding-bottom, 'padding-left, 'padding-right' Özellikleri(IE 6.02 SP2 bu özellikleri kısmen desteklemektedir)

 

Bu özellik bir elementin görüntüsü için oluşturulan kutunun geziyolunun genişliğini belirtir.

İsim: 'padding-top', 'padding-right', 'padding-bottom', 'padding-left'

Değer: [ <uzunluk> | <yüzde> ]

Başlangıç Değeri: 0

Uygulanabilecek Elementler: tüm elementler

Kalıtım: hayır

Yüzde: içeren bloğun genişliği*

Medya: görsel (visual)

Hesaplanan Değer: <uzunluk>

*) Yukarıdan aşağı doğru yazılan alfabelerde kutunun boyu temel alınır.

 

Değerler negatif olamaz. Bir elementin arkaplan rengi (background-color) özelliği, geziyolu alanını da kapsar.

Elementlerin geziyolları birbirleri ile birleşmez. Bu konuda marj özelliğinden ayrılır.

Bu özelliğin denenmesi için yapılan padding-top.htm örneği IE 6.02 SP2 ile açılırsa yetersiz bir destek ile karşılaşılmaktadır. Aynı örnek FireFox 1.0 ile tam olarak desteklenmektedir. Bu durumda, bu özellik çok denenerek kullanılmalıdır.

(IE 6.02 SP2 'padding-top', 'padding-right', 'padding-bottom', 'padding-left' özelliklerini kısmen desteklemektedir)

 

'padding' Kısayol Özelliği (IE 6.02 SP2 bu özelliği kısmen desteklemektedir)

 

Bu özellik bir elementin görüntüsü için oluşturulan kutunun geziyolu kalınlığını belirten kısayol ifadesidir.

İsim: 'padding'

Değer: [ <uzunluk> | <yüzde> ] {1,4}

Başlangıç Değeri: (teker teker bireysel değerlerlere bakınız)

Uygulanabilecek Elementler: tüm elementler

Kalıtım: hayır

Yüzde: içeren bloğun genişliği*

Medya: görsel (visual)

Hesaplanan Değer: teker teker bireysel değerlerlere bakınız

*) Yukarıdan aşağı doğru yazılan alfabelerde kutunun boyu temel alınır.

'padding' Kısayol özelliği 4 değer ile birlikte kullanılabilir. İlk değer üst, ikinci değer sağ, üçüncü değer alt, son değer sol geziyolu genişliğini belirtir. Eğer tek değer kullanılırsa, bu değer tüm geziyolu alanlarına uygulanır. Eğer sadece iki değer verilmişse, bu değerlerin ilki üst ve alt, ikincisi sağ ve sol olarak kabul edilir. Eğer üç değer kullanılırsa, bu değerlerden ilki üst, ikincisi sağ ve ve sol, üçüncüsü de alt geziyolu genişlikleri olarak kabul edilir.

'padding' Özelliğine, 0 (sıfır) değeri atanırsa, bu geziyolunun olmayacağı anlamına gelir. Deneme için yapılan padding.htm sayfası IE 6.02 SP2 ile açılırsa yetersiz bir destek ile karşılaşılmaktadır. Aynı örnek FireFox 1.0 ile tam olarak desteklenmektedir. Bu durumda, bu özellik çok dikkatle ve denenerek kullanılmalıdır.

(IE 6.02 SP2 'padding-top', 'padding' kısayol özelliğini kısmen desteklemektedir)

 

Thursday, October 6, 2005 21:15

validate in W3C !

March 10, 2005 8:45 October 6, 2005 21:15