HTML Image Map b2s1 Ek4 Ek 6 Ek5 b8s1 b1s1  Ek7 Nitelikler b5s1.htm Ek2 b3s1 Ek3 b7s1 Ek7 Elementler Ek1 b4s1 b6s1  Ek7 Catalogue index previous next

Katlı Stil Sayfaları (Sürüm 3)

Kutu Modeli

Sayfa 4 / 8


 

Kenar Genişliği Özellikleri

 

'border-x-width' Özellikleri(IE 6.02 SP2 yüzde değerleri dışında tam olarak destekliyor)

 

Bu özellik bir elementin görüntüsü için oluşturulan kutu kenarının kalınlığını belirtir.

İsim: 'border-top-width', 'border-right-width',

'border-bottom-width', 'border-left-width'

Değer: [ <uzunluk> | <yüzde> ] | thin | medium | thick

Başlangıç Değeri: medium

Uygulanabilecek Elementler: tüm elementler

Kalıtım: hayır

Yüzde: içeren bloğun genişliği*

Medya: görsel (visual)

Hesaplanan Değer: belirlenen değer

*) Yukarıdan aşağı doğru yazılan alfabelerde kutunun boyu temel alınır.

 

Yüzde değerleri CSS2 de bulunmamaktaydı ve sadece CSS3 ile standardlarlara girmiştir. Bu yüzden, henüz hiçbir belge çözümleyici yüzde değerlerini desteklememektedir. Bu durumda, yüzde değerlerinin kullanılmaması gerekir.

'border-width' özelliği, bir elementin kenar kalınlığını düzenlemektedir. Kenar renkleri, kenar stilleri gibi özellikler border bahsinde incelenmiştir.

Hesaplanan değerin 0 olduğu durumlarda, kenar yok olarak kabul edilir.

Uzunluk değerleri negatif değerler olamaz. Uzunluk birimleri olarak, em ve ex gibi bağıl birimlerin tercih edilmesi sağlık verilmektedir.

Bu özelliğin başlangıç değeri 'medium' değerdir, fakat başlangıç kenar stili 'none' olduğundan başlangıç hesaplanan değeri 0 olmaktadır. Bu durumda, elementler kendileri hakkında hiçbir stil bilgisinin olmadığı durumlarda, kenar kalınlığı daima sıfır yani kenar görüntüsü olmayacak şekilde görüntülenirler.

'border-top-width' Özelliğinin bir uygulaması örnekler arasında incelenebilir.

 

'border-width' Kısayol Özelliği (IE 6.02 SP2 yüzde değerleri dışında tam olarak destekliyor)

 

'border-width' özelliği, kenar bir elementin dört kenarının kalınlığını bir tek deyimde belirleyebilmek için kullanılabilecek bir kısayol özelliğidir.

 

İsim: 'border-width'

Değer: <border-width> {1,4}

Başlangıç Değeri: (teker teker bireysel değerlerlere bakınız)

Uygulanabilecek Elementler: tüm elementler

Kalıtım: hayır

Yüzde: içeren bloğun genişliği*

Medya: görsel (visual)

Hesaplanan Değer: teker teker bireysel değerlerlere bakınız.

*) Yukarıdan aşağı doğru yazılan alfabelerde kutunun boyu temel alınır.

 

'border-width' Kısayol özelliği 4 değer ile birlikte kullanılabilir. İlk değer üst, ikinci değer sağ, üçüncü değer alt, son değer sol kenar genişliğini belirtir. Eğer tek değer kullanılırsa, bu değer tüm kenar alanlarına uygulanır. Eğer sadece iki değer verilmişse, bu değerlerin ilki üst ve alt, ikincisi sağ ve sol olarak kabul edilir. Eğer üç değer kullanılırsa, bu değerlerden ilki üst, ikincisi sağ ve ve sol, üçüncüsü de alt kenar genişlikleri olarak kabul edilir.

Hesaplanan değerin 0 olduğu durumlarda, kenar yok olarak kabul edilir.

Uzunluk değerleri negatif değerler olamaz. Uzunluk birimleri olarak, em ve ex gibi bağıl birimlerin tercih edilmesi sağlık verilmektedir.

Bu özelliğin başlangıç değeri 'medium' değerdir, fakat başlangıç kenar stili 'none' olduğundan başlangıç hesaplanan değeri 0 olmaktadır. Bu durumda, elementler kendileri hakkında hiçbir stil bilgisinin olmadığı durumlarda, kenar kalınlığı daima sıfır yani kenar görüntüsü olmayacak şekilde görüntülenirler.

 

 

Thursday, October 6, 2005 21:15

validate in W3C !