HTML Image Map b2s1 Ek4 Ek 6 Ek5 b8s1 b1s1  Ek7 Nitelikler b5s1.htm Ek2 b3s1 Ek3 b7s1 Ek7 Elementler Ek1 b4s1 b6s1  Ek7 Catalogue index previous next

Katlı Stil Sayfaları (Sürüm 3)

Kutu Modeli

Sayfa 8 / 8


 

Taşma (Overflow)

 

Taşma Olayı

 

Taşma olayı, bir kutunun içeriğinin kutunun öngörülen boyutlarından daha büyük olmasıdır. Bu durumda, belge çözümleyiciler içeriğin gösterimi için kendilerine özgü yöntemler kullanırlar. CSS3 , bu konuda kullanıcı inisyatifini sağlamak için 'overflow-x', 'overflow-y' ve kısayol'overflow' olan üç tane özellik tanımlamıştır. Henüz bunlardan sadece kısayol olanı desteklenmektedir.

 

Kısayol 'overflow' Özelliği (IE 6.02 SP2 bu özelliği desteklemektedir)

 

Bu özellik bir blok-düzey veya yer değiştirmiş bir elementin içeriğinin içerildiği kutunun sınırlarından taşması durumunda kesilip kesilmeyeceğini belirtir. Bu özellik bir kısayol özellğidir ve 'overflow-x', 'overflow-y' özelliklerini aynı değere ayarlar.

İsim: 'overflow'

Değer: visible | hidden |scroll | auto

Başlangıç Değeri: visible (görünür)

Uygulanabilecek Elementler:blok-düzey ve yer değiştirmiş elementler.

Kalıtım: hayır

Yüzde: belirtilmemiştir

Medya: görsel (visual)

Hesaplanan Değer: belirtilen değer

 

Değerlerin açıklamaları:

visible

Bu değer, içeriğin kesilmeyeceğini yani içeren kutunun sınırları dışında da görülebileceğini belirtir.

hidden

Taşan içerek kesilecek ve görüntülenmeyecektir.

scroll

Bu değer içeriğin içeren kutu sınırları içinde tutulacağını ve kutuya bir kaydırma mekanizması konulacağını belirtir.

auto

Bu değerin yorumlanması belge çözümleyiciye bağlıdır. Belge çözümleyiciler, içeriği taşan kutular için bir kaydırma mekanizması oluşturmaktadır.

 

Bir Elementin Görünürlüğü 'visibility' Özelliği (IE 6.02 SP2 bu özelliği desteklemektedir)

 

'visibility' Özelliği, bir elementin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir. Görüntülenmeyen kutular sayfa düzenini etkilemeye devam ederler.

 

İsim:       'visibility'

Değer: visible | hidden | collapse

Başlangıç Değeri: visible

Uygulanabilecek Elementler:tüm elementler

Kalıtım: evet

Yüzde: belirtilmemiştir.

Medya: görsel (visual)

Hesaplanan Değer: belirtilen değer

 

Değerlerin açıklamaları:

visible

Oluşan kutu görüntülecektir.

hidden

Oluşan kutu görüntülenmeyecektir.

collapse

Eğer tablo hücreleri için kullanılmıyorsa, etkisi aynen 'hidden' gibidir.

 

 

 

Thursday, October 6, 2005 21:17

 

validate in W3C !