HTML Image Map b2s1 Ek4 Ek 6 Ek5 b8s1 b1s1  Ek7 Nitelikler b5s1.htm Ek2 b3s1 Ek3 b7s1 Ek7 Elementler Ek1 b4s1 b6s1  Ek7 Catalogue index previous next

Katlı Stil Sayfaları (Sürüm 3)

Yazıtipleri

Sayfa 2 / 3


 

Yazıtipi Büyüklüğü, 'font-size' Özelliği     (IE 6.02 SP2 bu özelliği desteklemektedir)   

 

Yazıtipi büyüklüğü 'font-size' özelliği aşağıda verildiği gibi tanımlanmıştır:

 

İsim: 'font-size'

Değer: <mutlak büyüklük> |<bağıl büyüklük> |<uzunluk> |<yüzde>

Başlangıç Değeri: medium

Uygulanabilecek Elementler: tüm elementler ve oluşturulmuş içerik (generated content)

Kalıtım: evet, hesaplanmış değer kalıtım ile edinilir.

Yüzde: ana/baba elementin yazıtipi büyüklüğü

Media: görsel (visual)

Hesaplanan Değer: <mutlak büyüklük> veya <uzunluk>

 

Bu özellik yazıtipi büyüklüğünü belirtir. Büyüklükler, bir katsayı uygulaması ile hesaplanarak uygulanır. Değerlerin anlamları aşağıda belirtilmiştir:

<mutlak büyüklük>

Belge çözümleyicisinin yazıtipi veri temelinde kayıtlı yazıtipi büyüklüğü değerleri. Verilebilecek değerler:

[xx-small | x-small | small | medium | large | | xx-large]

 

<bağıl büyüklük>

Bu büyüklükler,

<mutlak büyüklük>

Belge çözümleyicisinin yazıtipi veri temelinde kayıtlı yazıtipi büyüklükleri ve elementin ana/baba'sının yazıtipi büyüklüğü değerleri gözönüne alınarak hesaplanır. Verilebilecek değerler:

[ smaller | larger ]

<uzunluk>

Uzunluk değerleri, belge çözümleyicisinin yazıtipi veri temelindek büyüklüklere bağlı olmayan bağımsız değerlerdir. Bu konuda, değerler bahsinde geniş bilgi bulunabilir.

<yüzde>

Verilen yüzde değerleri, elementin ana/baba'sının yazıtipi büyüklüğü değerleri temeline göre olmalıdır. Bu konuda,"em" birimleri veya doğrudan yüzde birimlerinin kullanımı sağlık verilmektedir.

Bu konuda, yapılabilecek tavsiyelerden ilki, eğer geniş bir Web yayını içindeyseniz ve sayfalarınızın tekdüzeliğini sağlamayı düşünüyorsanız kesinkilkle yüzde değerlerinden kaçınmanız gerekeceğidir. Aynı şekilde,"small" gibi mutlak değerlede, belge çözümleyicilerine göre mutlaktır ve farklı belge çözücüsü platformlarında farklı büyüklüklerle görüntülenebilir. Yine de, bu farklıklar, hissedilemeyecek az olabilir. bu konuda deneme yaparak doğru karar verilmelidir. Punto birimleri daha tutarlıdır ve farklı platformlarda, farklı yorumlabnsı olasılığı yoktur. Bu konuda, her türlü birim, her zaman belirtildiği gibi, önce denenmeli, sonra kullanılmalıdır. Örnek :

Bu iki örnek, IE ve Netscape ortamlarında görüntülendiğinde, small yazıtipi büyüklüğünün her iki ortamda ne kadar farklı yorumlandığı anlaşılacaktır. Mutlak punto büyüklüğü ise fazla bir değişime uğramadan aynı büyüklükte görüntülenmektedir.

Doğal olarak, uyum ve tekdüzelik kaygısı olmayan tasarımlarda, genel olarak her türlü değerin kullanılması olanağı bulunmaktadır.

IE 6 SP2 'font-size' özelliğini desteklemektedir.

 

Font Büyüklüğü Ayarlama 'font-size-adjust' Özelliği     (IE 6.02 SP2 bu özelliği desteklememektedir)

 

Yazıtipi büyüklüğü ayarlama, 'font-size-adjust' özelliği aşağıda verildiği gibi tanımlanmıştır:

 

İsim: 'font-size-adjust'

Değer: <sayı> | none

Başlangıç Değeri: none

Uygulanabilecek Elementler: tüm elementler ve oluşturulmuş içerik (generated content)

Kalıtım: evet

Yüzde: belirtilmemiş

Media: görsel (visual)

Hesaplanan Değer: belirtilenin aynı (inherit ve initial dışında)

 

Bazı durumlarda, küçük yazıtiplerinin görüntülenmesi net olmaz. Her yazıtipinin (aspect ratio=kapsam alanı) adı verilen bir x-yüksekliği/yazıtipi büyüklğü oranı vardır. Kapsam oranı uygun olan "Verdana" gibi yazıtipleri, bu yüzden küçültülmeye daha dayanıklıdır. Bu yüzden, "Verdana", "times Roman" yazıtpine göre aynı güyüklükte daha büyükmüş hissi verir. Bu özellik yazıtipi kapsam oranının bir katsayı ile çarpılarak düzeltilebilmesi amacı ile oluşturulmuştur.

Son derece yararlı olan bu özellik ne yazık ki IE de şu anda çalışmadığından, genel olarak kullanılamaktadır. font-size-adjust.htm sayfasındaki örneklerin Netscape 7.2 ile denenerek incelenmesi, neler kaçırdığımızı gösterecektir.

 

IE 6 SP2 'font-size-adjust' özelliğini desteklememektedir.

 

 

 

Thursday, October 6, 2005 21:54

validate in W3C !