HTML Image Map b2s1 Ek4 Ek 6 Ek5 b8s1 b1s1  Ek7 Nitelikler b5s1.htm Ek2 b3s1 Ek3 b7s1 Ek7 Elementler Ek1 b4s1 b6s1  Ek7 Catalogue index previous next

Katlı Stil Sayfaları (Sürüm 3)

Yazıtipleri

Sayfa 3 / 3


 

Font Özelliği Kısayol İfadesi 'font' Özelliği         (IE 6.02 SP2 bu özelliği desteklemektedir)

 

Yazıtipi kısayol ifadesi ('font') özelliği aşağıda verildiği gibi tanımlanmıştır:

 

İsim:font

Değer: [[<'yazıtipi-stili'> | | <'yazıtipi-cinsi'> | | <'yazıtipi-ağırlığı'>]? <'yazıtipi-büyüklüğü'>[/<'satır yüksekliği']?<'yazıtipi-ailesi'>] | caption | icon | menu | message-box | small-caption | status-bar |

Başlangıç Değeri: her özellik için kendi başlangıç değerleri

Uygulanabilecek Elementler: tüm elementler ve oluşturulmuş içerik (generated content)

Kalıtım:evet

Yüzde: sadece 'yazıtipi-büyüklüğü ve 'satır-yüksekliği' için uygulanabilir.

Media: görsel (visual)

Hesaplanan Değer: her özellik için kendine özgü

 

Yazıtipi kısayol ifadesi, tek defada birçok özelliği belirtmek için kullanılabilir. Bu ifade şekli her özelliğin tek tek belirtilmesi kadar özgür değildir. Fakat, kısıtlamaları etkilemezse, çok yararlı bir ifade şeklidir.

Bu özellik beliritlince, önce tüm özellikler, başlangıç değerlerine getirilir. Ardından, beliritlen her özelliğin değerleri hesaplanır. Bu yöntemle, 'font-stretch' ve 'font-size-adjust' özelliklerinin başlangıç değerlerinden başka değerlere ayarlanması olanağı bulunmamaktadır. Bunun ayarlanması için kendilerinin özellik belirtme yöntemlerinden yararlanmak gerekir. Bu iki özellik de IE tarafından desteklenmediği için kullanılamadığından, bizim için fazla bir sorun olmayacaktır.

Örnekler:

 

 

Flora

Fauna

 

Sonuç:

 

Bu örnekler, tüm belge çözümleyicilerce desteklenmektedir.

Buraya kadar fazla bir sorun olmadan tasarım yapılabilmektedir. Fakat sıra sistem yazıtiplerine gelince, sorun olabilecek konular ortaya çıkmaktadır . Sistem yazıtiplerinin listesi aşağıda görülmektedir:

caption

Düğmeler, açılır menüler gibi başlıklı kontroller için yazıtipi.

icon

İkonlar için yazıtipi.

menu

Açılır menüler için yazıtipi.

message-box

Mesaj kutuları için yazıtipi.

small-caption

Küçük kontroller için yazıtipi.

status-bar

Durum çubuğu için yazıtipi.

Sistem yazıtiplerinin tümünün birden değiştirebilecek bir deyim aşağıda verilmiştir. Örnek,

Bu ifadenin çözümlenmesi hayli karmaşık olabilecektir. Eğer açılır menu yazıtipi, örnek olarak ağırlığı 600 olan 12pt Verdana ise, button elementinin soyundan gelen tüm paragraf elementleri bu kural bildirilmiş gibi hareket edeceklerdir. Sürprizlerle karşılaşmamak için, bu gibi dolaylı bildirimlerden kaçınılması yerinde olacaktır.

 

IE 6.02 SP2 kısayol 'font' tanımını desteklemektedir.

 

Yazıtipi Etkisi 'font-effect' Özelliği (IE 6.02 SP2 bu özelliği desteklememektedir)

 

Yazıtipi etkisi (font-effect) özelliği aşağıda verildiği gibi tanımlanmıştır:

 

İsim: 'font-effect'

Değer: none | emboss | engrave | outline |

Başlangıç Değeri: none

Uygulanabilecek Elementler:tüm elementler ve oluşturulmuş içerik (generated content)

Kalıtım:evet

Yüzde: belirtilmemiştir.

Media:görsel (visual)

Hesaplanan Değer:belirtilenin aynı (inherit ve initial dışında)

 

Bu özellik yazıtipi şekillerinine özel etkiler verir. Bu etkiler,

none

Hiç bir etki uygulanmaz.

engrave

Oyma etkisi.

emboss

Kabartma etkisi.

outline

Dış çizgilerinin çizimi.

Örnekler,

engrave emboss outline

Görüldüğü gibi ne yazık ki desteklenmiyor.

 

IE 6 SP2 'font-effect' özelliğini desteklememektedir.

 

 

Yazıtipi Yumuşatma Etkisi, ' font-smoothing' Özelliği    (IE 6.02 SP2 desteği yok)

 

Yazıtipi yumuşatma etkisi, 'font-smoothing' özelliği aşağıda verildiği gibi tanımlanmıştır:

 

İsim: 'font-smoothing'

Değer: auto | never | always | <mutlak büyüklük> | <uzunluk>

Başlangıç Değeri: auto

Uygulanabilecek Elementler: tüm elementler ve oluşturulmuş içerik (generated content)

Kalıtım: evet

Yüzde: belirtilmemiştir.

Media: görsel (visual)

Hesaplanan Değer: belirtilenin aynı (inherit ve initial dışında)

 

Bu özellik yazıtipi şekillerine anti-aliasing etkisi vermesine olanak sağlar. Değerier,

auto

Sistem başlangıç değerlerine göre yazıtiplerini yumuşatır.

none

Yazıtipleri yumuşatılmaz.

always

Yazipleri daima yumuşatılır.

<mutlak büyüklük>

<uzunluk>

Belirli büyüklük ve uzunluk değerine eşit veya daha büyük olursa yumuşatılır.

 

IE 6 SP2 'font-smoothing' özelliğini desteklememektedir.

 

Soysal (Generik) Yazıtipi Aileleri

 

Soysal yazıtipi aileleri, bir tür açık kapatmak amacı ile oluşturulmuşlardır. Bu oluşumlar, bildirilen yazıtiplerinin özellikleri yetersiz kalıp seçilemeyecekleri durumda, yazarın bildirdiği generik yazıtipi ailesinden uygun bir seçenek oluşturulabilmesi amacı ile oluşturulmuşlardır. Bu seçeneğin olmadığı durumlarda, belge çözümleyici yine bir seçim yapacak, fakat kendi yöntemlerine göre yapacağı bu seçenek belki yazarın düşündüğü yazıtipinden çok uzağa düşebilecektir.

Beş tür soysal yazıtipi ailesi tanımlanmıştır. Bunlar Serif, Sans-serif, Cursive, Fantasy, Monospace soysal yazıtipi aileleridir. Bu aileri kısa olarak tanıtmaya çalışacağız.

Serif

Orantılı aralıklı ve bitişleri kıvrık yazıtipleri, Türkçeyi destekleyen "Times New Roman" ve "Georgia" yazıtipleri.

 

Sans-Serif

Orantılı aralıklı ve bitişleri kesin olup hiçbir süs içermeyen yazıtipleridir. Türkçeyi destekleyen "Tahoma", "Trebuchet", "Arial", "Verdana", "Comic Sans MS"yazıtipleri bu gruptandır.

 

Cursive,

Bu yazıtpi grubu daha çok el yazısına benzer karakterdedir.

Fantasy

Bu sınıf daha çok dekoratif amaçlıdır.

Monospace

Bu sınıf daha çok daktilo harflaerine benzer, sabit aralıklı yazıtipleridir. Türkçeyi de destekleyen, "Courier New" yazıtipi bu sınıfa bir örnek olarak verilebilir.

 

 

Thursday, October 6, 2005 21:55

validate in W3C !

 

March 15, 2005 23:04