HTML Image Map b2s1 Ek4 Ek 6 Ek5 b8s1 b1s1  Ek7 Nitelikler b5s1.htm Ek2 b3s1 Ek3 b7s1 Ek7 Elementler Ek1 b4s1 b6s1  Ek7 Catalogue index previous next

Katlı Stil Sayfaları (Sürüm 3)

Listeler

Sayfa 2 / 2


 

Liste Elemanı İşaretçilerinin Resimlerle Belirtilmesi, 'list-style-image' Özelliği

 

CSS programlama dili, liste elemanı işaretçilerinin (marker) her türlü resmin kullanılarak görüntülenebilmesi amacı ile list-style-image özellliğini geliştirmiştir. Bu şekilde, önceden hazırlanarak belirli bir dosyaya yerleştirilmiş her türlü resim, liste elemanı işaretçisi olarak kullanılabilecektir.

 

Liste Stil Tipi, 'list-style-image' Özelliği            (IE 6.02 SP2 bu özelliiği desteklemektedir)

 

Liste elemanı işaretçi resmi, 'list-style-image' özelliği, aşağıda verildiği gibi tanımlanmıştır:

 

İsim: 'list-style-image'

Değer: <uri> | none

Başlangıç Değeri: none

Uygulanabilecek Elementler: display:list-item olan tüm elementler.

Kalıtım: evet

Yüzde: bildirilmemiştir

Media: görsel (visual)

Hesaplanan Değer : belirtilen değer

 

Bu konuda yapılmış bir uygulama, list-style-image.htm dosyasında incelenebilir. Bu dosyanın uygulamada verdiği sonuçlardan, sıeasız listelerde, önceden hazırlanmış ve bir resim formatı ile saklanmış her türlü şeklin, liste işaretçisi olarak kullanılabileceği görülmektedir. Bu olanağın son derece kullanışlı olduğu görülmektedir.

 

Liste Elemanı İşaretçilerinin Yerleştirilmesi, 'list-style-position' Özelliği (IE 6.02 SP2 bu özelliiği desteklemektedir)

 

Liste elemanı işaretçilerinin istendiği gibi yer değiştirmesi olanağı yoktur. İşaretçiler liste elemanlarından önce görüntülenecektir. İşaretçilerin yerleştirilmesi ana liste blokunun içinde veya dışında yer tutmalarını belirtecek şekilde olabilmektedir. Bu görütülenme, 'list-style-position' özelliği ile düzenlenir. Bu özelliğin sözdizimi aşağıda görülmektedir:

 

İsim: 'list-style-position'

Değer: inside | outside

Başlangıç Değeri: outside

Uygulanabilecek Elementler: display:list-item olan tüm elementler.

Kalıtım: evet

Yüzde: bildirilmemiştir

Media: görsel (visual)

Hesaplanan Değer : belirtilen değer

 

Bu özellik, liste elemanı işaretçisinin, eğer inside olarak belirtilirse, liste elemanı blokundan içerlek, eğer eğer outside olarak belirtilirse, liste elemanı bloku ile aynı sırada yazılmasını öngörür. Bu konuda, list-style-position.htm dosyasında uygulama örnekleri verilmiştir.

 

index prev next

 

 

Thursday, October 6, 2005 22:19

 

validate in W3C !