HTML Image Map b2s1 Ek4 Ek 6 Ek5 b8s1 b1s1  Ek7 Nitelikler b5s1.htm Ek2 b3s1 Ek3 b7s1 Ek7 Elementler Ek1 b4s1 b6s1  Ek7 Catalogue index previous next

Katlı Stil Sayfaları (Sürüm 3)

Listeler

Sayfa 3 / 3


 

Liste Stilinin Kısayol İfadesi, 'list-style' Özelliği

 

Liste stil sistemini kapsayan özellikler, aşağıda görüldüğü gibi bir 'list-style' kısayol özelliği olarak bildirilebilir:

 

Liste Stil Tipi, 'list-style' Kısayol Özelliği            (IE 6.02 SP2 bu özelliiği desteklemektedir)

 

 

İsim: 'list-style'

Değer: < list-style-type > |< list-style-position > |< list-style-image >

Başlangıç Değeri: Kısayol Özellikleri için Tanımlı Değildir.

Uygulanabilecek Elementler: display:list-item olan tüm elementler.

Kalıtım: Kısayol Özellikleri için Tanımlı Değildir.

Yüzde: bildirilmemiştir

Media: görsel (visual)

Hesaplanan Değer : Kısayol Özellikleri için Tanımlı Değildir

 

Kısayol özelliğini oluşturan özellikler daha önceden incelendikleri için yeniden bir ilave yapmak gerekli olmayacaktır. Kısayol tanımlarına özgü kısıtlar karşılanabildiğinde, kısayol tanımlarının kod ekonomisi sağlayabildiği düşünülerek kullanılması sağlık verilmektedir.

 

Liste Elemanı İşaretçilerinin Unicode Karakterlerinden Yararlanılarak Belirtilmesi (IE 6.02 SP2 bu olanağı desteklemektedir)

 

Liste elemanı işaretçilerinin Unicode karakterlerinden yararlanılarak gösterilebilm olanağı bulunmaktadır. Bu yöntem, ilk defa burada geliştirilmiştir. Unicode giriş noktaları (entry points) Unicode resmi sitesinden bulunabilir. Hangi karakterlerin görüntülenebileceği deneme ile belirlenebilir. Unicode karakterleri, HTML kodlarında, ondaklı (decimal) değerler ise &#ondalıklısayı; olarak eğer onaltılık sayı (hex) formatında ise &#xhexsayı; olarak belirtilir. Bu konuda yapılan bir uygulama, list-style-marker-unicode.htm uygulama dosyasında izlenebilir. Bu yöntemle son derece ilginç ve çok sayıda liste işaretçisi görüntülenebilmektedir.

 

CSS3 Uygulamaları ve Listeler

 

CSS3 spesifikasyonu listelerin görüntülenmesi için CSS2.1 e göre birçok ilerleme getirmesine karşın bunların hiçbiri bugün için ne IE 6.02 SP2 de ne de diğer belge çözümleyicilerde desteklenmemektedir. Bu desteği yakın bir gelecekte alınabileceği konusunda da açık bir belirti görülmememektedir. Bugün için bir geçiş döneminde bulunduğumuz görülmektedir. CSS2.1 ile tanımlanan birçok liste özelliği aşılmış hatta bazıları geçersiz kılınmış olmasına rağmen henüz CSS3 spesifikasyonu tam olarak desteklenmeye başlanmamıştır. Bu konuda, yaşacak güncel gelişmeleri izlemek, denemelerini yapmak koşulu ile en yeni spesifikasyonları uygulamaya çalışmak bu an için uygun bir yöntem olacaktır.

 

index prev next

 

 

Thursday, October 6, 2005 22:38

 

validate in W3C !