HTML Image Map b2s1 Ek4 Ek 6 Ek5 b8s1 b1s1  Ek7 Nitelikler b5s1.htm Ek2 b3s1 Ek3 b7s1 Ek7 Elementler Ek1 b4s1 b6s1  Ek7 Catalogue index previous next

Katlı Stil Sayfaları (Sürüm 2.1)

Medya Türleri

Sayfa 1 / 1


 

CSS Yazılım Dilinin Desteklediği Medya Türleri

 

HTMl sayfaları çok değişik ortamlarda çözümlenebilecek şekilde yapılandırılmıştır. Sayafalar temel olarak iki tür ortamda çözümlenirler. Bunlardan ilki , bilgisayar ekranları gibi sürekli ortamlardır. İkincisi ise, bilgisayar yazıcıları gibi sayfalı ortamlardır. Belgelerin çözümlenecekleri ortamlar birbirlerin teknik olarak farklıdırlar. Çözüm kodlarının elden gelğince, hedeflenen ortam için uygun olması gerekir. Örnek olarak görüntü sağlatacak cihazlarda sans-serif, basılı medyada serif yazıtipleri daha iyi görülebilmektedir. CSS belgelerin çözümleneceği ortamların çeşitli varyantlarını media adı ile destekleyebilmektedir. Medya türleri, DTD de %Mediadesc parametre varlığı olarak tanımlanmış ve ek3s2 de listelenmiştir.

 

Uyarlamalı ve Zorlamalı Kodlar

 

Bir kelime işlemci programından yararlanılarak yazılan ve salt HTML ile kodlanan belgelerin kodları arasında temel farklılıklar vardır. Kelime işlemcilerin kodları kullanıcıya kapalıdır. Kullanıcı kelime işlemcilerde yazdığı sayfaların sadece sonuçlarını görebilmektedir. Kelime işlemciler, büyük ölçüde uyarlamalı kodlar kullanarak yazdıkları sayfaların, yazıcılar ve görüntü sağlayıcı cihazlar ile daha iyi uyum içinde olmasını sağlamaya çalışırlar. HTML kodları ile yapılandırılan belgelerin kodları ise zorlayıcıdır. Bu kodlar yazar tarafından sadece bir kez düzenlenir. Bu sayfaları okuyan kullanıcılar, bu kodların en azından yazıcılar ve bilgisayar ekranlarında en iyi bir şekilde çözümlenebilmesini beklerler. Oysa ki bu cihazlar arasında teknik olanaklar aynı değildir ve HTML kodları da değişik çözümleme ortamlarının uyumunu sağlayabilecek düzenlemeler içermez. Bu gereksinmeleri, olanaklar ölçüsünde CSS kuralları doldurmaya çalışırlar. Bu esnekliği sağlayacak CSS kuralları arasında burada inceleyeceğimiz media spesifik <link>, @import ve @media kuralları bulunmaktadır.

 

 

Daha önce incelediğimiz <link> elementi, sayfaya uygulanacak medya spesifik CSS kurallarını belirlemek için kullanılabilir. Örnek olarak,

 

şeklinde yapılacak bir bildirim ile sayfayanın basımı sırasında uygulanacak CSS kurrallarının bulunduğu dış dosya belirtilebilir. Dikkat edilmesi gereken ayrıntılardan biri, print medya türünün doğrudan yazıcı için değil, belge çözümleyicinin print preview modu için tanımlanmış olmasıdır. Gerçek sonuçlar ancak gerçek baskılar yapılarak denendikten sonra belli olabilecektir.

 

Medya Spesifik Import

 

Daha önce incelediğimiz @import kuralı, medya spesifik olarak da belirtilebilir. Örnek olarak,

 

 

ifadesi, belge çözümleyicinin print preview modu için tanımlanmış CSS kodlarının bulunduğu dosyasının yerini belirtmektedir.

 

Medya Spesifik CSS Kuralları

 

Medya spesifik CSS kuralları, @import kuralı ile belirtilebilir. Bu kurallar,

 

 

Bu örneklerden de görülebildiiiği en azınadan baskı ve görüntü öngörülen kodların farklı olabilmesi sağlanabilmektedir. yine de baskı ve görüntünün maçlandığı kodlar arasında büyük farklılıklar gerekebilir. Bu durumlarda baskı için ayrı, görüntü için ayrı kodlar yazılması gerekebilir.

Thursday, October 6, 2005 23:11

 

validate in W3C !