HTML Image Map b2s1 Ek4 Ek 6 Ek5 b8s1 b1s1  Ek7 Nitelikler b5s1.htm Ek2 b3s1 Ek3 b7s1 Ek7 Elementler Ek1 b4s1 b6s1  Ek7 Catalogue index previous next

Katlı Stil Sayfaları (Sürüm 2.1)

Yazıcıdan Çıktı Alma

Sayfa 1 / 1


 

HTML Sayfalarının Yazıcılardan Çıktı Olarak Alınmaları

 

HTMl sayfalarının yazıcılardan çıktı olarak alınması, birçok problemin çözümü ile gerçekleşebilir. HTML sayfaları, yazarlar tarafından görüntü almak amacı ile kodlanmış belgelerdir. HTML sayfaları sonsuz bir rulo gibidir, sayfa sonları yoktur, sayfa sonu sadece belge tamamlandığında gerçekleşir. Bir yazıcı ise, bir görüntü cihazından çok değişik bir yapıdadır. Baskı alanı sonludur ve belgenin sonlu sayfalara dağıtılarak basılması gerekir. Bu dağıtımın yazarın istediği yerlerde veya sayfalar dolunca yapılması gerekir. Her iki durumda da belge çözümleyicisinin azımsanmayacak bir program yardımına gereksinmesi olacaktır.

 

 

Yazıcı çıktısı alınacak sayfaların kodlarının, yazıcı çıktısı alınmasına uygun olması gerekir. Belge çözümleyiciler, özellikle sayfaları istenilen yerden yazıcı sayfalarına paylaştırırken zorluk çekerler. Belge içerikleri, bazı durumlarda sayfalara bölünmeye uygun bir yapılandırma içinde olmayabilirler. Bu belgeler, görüntü üreten cihazlarda çözümlenecekleri öngörülerek yazılmış olabilirler. Böyle kodların yazıcılarda çözümlenmeleri kolaya olmayacaktır. Belgelerin yazıcılardan çıktılarının kolaylıkla alınabilmeleri için, kodlarının çok açık olması, içiçe yapılanmalardan kaçınılması gerekmektedir. Belge çözümleyiciler yazıcılardan çıktıları alınabilecek belgelerde ancak belirli bir derinliğe kadar içiçe yapılanmaya olanak veririrler. Yazıcılardan çıktıları alınabilecek belgelerde, tablo hücreleri içinde içiçe listeler gibi yapılanmalardan kaçınmak gerekir.

Eğer görüntü üretilecek belgede, kod basitleştirilmesi yapılması olanağı bulunamaz ise, sayfanın bir de yazıcı çıktısı almaya uygun sürümü hazırlanmalı ve sayfa içinden bu sürüme bir link verilmelidir.

 

 

Sayfalı medya için CCS2.1 den başlanarak özellikle CSS3 de azımsanmayacak olnaklar sağlanmıştır. Buna rağmen sağlanan bu olanakların pratikte fazla bir yararı olamamıştır, çünkü spesifikasyonları gereği gibi destekleyen belge çözümleyicileri yoktur. Belge çözümleyiciler henüz, @media pseudo sınıfının print opsiyonu ile 'page-break-before' ve 'page-break-after' özelliklerini destekleyebilmektedirler.

 

 

Bu özelliklerin ilki ifadeden önce, ikinsisi sonra sayfanın bölünmesi ve geri kalan içeriğin yeni bir sayfada görüntülenmesi veya basılması anlamına gelmektedir.

 

İsim: 'page-break-before ve page-break-after'

Değer: auto |always | avoid | left | right | inherit

Başlangıç Değeri: auto

Uygulanabilecek Elementler: blok-düzey elementler

Kalıtım: hayır

Yüzde: uygulanabilir değildir

Media: görsel (visual), sayfalı

Değerlerin anlamları :

auto

Oluşan kutuyu ne sayfa bölme için zorla ne de engelle.

always

Her zaman oluşan kutudan önce (sonra) sayfayı böl.

avoid

Oluşan kutudan önce (sonra) sayfayı hiçbir zaman bölme.

sol

Oluşan kutudan önce (sonra) birkaç sayfa bölme işlemi yap öyle ki, bir sonraki sayfa bir sol sayfa olarak formatlansın.

sağ

Oluşan kutudan önce (sonra) birkaç sayfa bölme işlemi yap öyle ki, bir sonraki sayfa bir sağ sayfa olarak formatlansın.

 

Sayfa bölme konusunda söylediklerimizi yineleyelim. İyi bir sayfa bölme işleminin gerçekleşmesi için sayfanın çok net olarak kodlanmış olması gerekir. Sayfa bölme algoritması çok yoğundur. Bu nedenle sayfa bölünmesi yazarın her belirttiği yerde gerçekleşmeyebilir. Bu konuda, denemeler yapılarak en uygun bölünme koşullarının belirlenmesi uygun olacaktır.

 

Thursday, October 6, 2005 23:18

validate in W3C !