HTML Image Map b2s1 Ek4 Ek 6 Ek5 b8s1 b1s1  Ek7 Nitelikler b5s1.htm Ek2 b3s1 Ek3 b7s1 Ek7 Elementler Ek1 b4s1 b6s1  Ek7 Catalogue index previous next

Katlı Stil Sayfaları (Sürüm3)

Söz Dizimi

Sayfa 2 / 3


 

CSS3 Spesifikasyonunda Yazılım Yöntemleri

 

CSS3 spesifikasyonun yazılımında,

CSS3 Özellik Tanımları

Özellik tanımları aşağıdaki gibi yapılmıştır:

 

  1. saklı değerler (auto, circle, red ...gibi)

  2. temel veri tipleri (<uzunluk>, <yüzde> ...gibi)

  3. tanımladıkları özellikle aynı ismi taşıyan değerler (<'background-attachment'> gibi)

  4. tanımladıkları özellikle aynı ismi taşımayan değerler (<border-width> gibi)

  5. Ayrıca, slash (/) ve virgül (,) gibi işaretler oldukları gibi (tırnak işareti arasına alınmadan) kullanılacaklardır.

Değerler aşağıdaki gibi değerlendirileceklerdir.

Biribirini takip etme, çift bar dan daha güçlü, çift bar ise tek bar dan daha güçlüdür.

Her veri tipi, saklı sözcük veya köşeli parantez içine alınmış grupları aşağıda belirtilen değiştiriciler takip edebilir.

Kısayol İfadeleri

Bazı özellikler, tek bir özellik halinde toplanabilirler. Özellikle 'font' özelliği bu şekilde kullanılabilir. Örnek,

yerine,

yazılabilir. Kısaltmalar aslında bağımsız kurallar olarak spesifikasyonun ilgili kısımlarında belirtilmiştir. Yazılımların bu kurallara uygun olarak yapılmaları gereklidir.

Thursday, October 6, 2005 19:26

validate in W3C !