HTML Image Map b2s1 Ek4 Ek 6 Ek5 b8s1 b1s1  Ek7 Nitelikler b5s1.htm Ek2 b3s1 Ek3 b7s1 Ek7 Elementler Ek1 b4s1 b6s1  Ek7 Catalogue index previous next

Katlı Stil Sayfaları (Sürüm 3)

Metin (Text)

Sayfa 1 / 2


 

Metin Özelliklerinin Tanıtımı

 

 

CSS3 spesifikasyonu, CSS1 sürümünden başlayarak metin şeklinde veriler için çok yararlı düzenlemeler sağlamıştır. Bu özellikler CSS2 ve özellikle CSS3 sürümleri ile daha çok artmıştır. Spesifikasyondaki metin özzelliklerininin bir kısmı, egzotik yazı sistemlerinin görüntülerinn düzenlenmesi amacı ile oluşturulmuş özelliklerdir. CSS3 sürümü ile yeni tanımlanan özellik ve değerlerin büyük bir kısmı ise henüz denteklenmemektedir. Burada, sadece batı türü alfabeler için tanımlanmış ve IE 6.02 SP-2 de desteklenen özellik ve değerler üzerinde durulacaktır.

Tüm özellikler, belirtilenlenlerin dışında, <inherit> değeri de alabilirler.

 

Metin Hizalanması ve Satır Düzeni

 

Satır Yaslanması, 'text-align' Özelliği          (IE 6.02 SP2 bu özelliği desteklemektedir)

 

Satır Hizalanması, 'text-align' özelliği, aşağıda verildiği gibi tanımlanmıştır:

 

İsim:       'text-align'

Değer: start | end | left | right | center | justify | <string>

Başlangıç Değeri: start

Uygulanabilecek Elementler: blok-düzey ve satıriçi-blok elementler

Kalıtım: evet

Yüzde: bildirilmemiştir

Media: görsel (visual)

Hesaplanan Değer : bildirilen değer (initial, inherit ve <string> değerleri dışında)

 

Değerlerin anlamları, aşağıda verilmiştir.

'start'

Metin, satıriçi-gelişim (inline-progression) başlangıçına hizalanır.

'end'

Metin, satıriçi-gelişim (inline-progression) sonuna hizalanır.

'left'

Sola hizalı.

'right'

Sola hizalı.

'center'

Ortaya hizalı.

'justify'

Tüm satırı kapsayacak şekilde görüntülenir.

<string>

Tablo hücresinin hizalanacağı string değerini belirtir. (Sadece tablolarda kullanılır).

Bu özelliğe ait bir uygulama, text-align.htm dosyasında incelenebilir.

'text-align' Özelliğine ait değerlerden, uygulamada en geçerli olanları, "left", "right", "center", "justify" değerleridir. "inherit" Değeri aslında otomatik olması gerekir. Eğer beklenen kalıtım değeri elde edilemiyorsa, bir kez de "inherit" değeri ile deneme yapılabilir. Beklenen kalıtım değeri yine sağlanamazsa, explicit bir hizalama kuralı oluşturarak kalıtıma bağlılığı ortadan kaldırmak en geçerli yoldur.

 

IE 6 SP2 'text-align' özelliğini desteklemektedir.

 

Satır Hizalanması, 'text-indent' Özelliği       (IE 6.02 SP2 bu özelliği kısmen desteklemektedir)

 

Bu özellik, bir blok içindeki satıriçi içeriğin ilk satırının içerlek yazılmasını kontrol eder. 'text-indent' Özelliği, aşağıda verildiği gibi tanımlanmıştır:

 

İsim: 'text-indent'

Değer: <uzunluk> | <yüzde> | hanging?

Başlangıç Değeri: 0

Uygulanabilecek Elementler:blok-düzey ve satıriçi-blok elementler ve tablo hücreleri

Kalıtım:evet

Yüzde: içeriği sağlayan blokların genişliğine oranlı

Media:görsel (visual)

Hesaplanan Değer : hanging saklı sözcüğü belirtilirse, mutlak <uzunluk> veya <yüzde>

Değerlerin anlamları, aşağıda verilmiştir.

'uzunluk'

İçerlek yazılma uzunluğu

'yüzde'

İçerlek yazılacak uzunluğun, toplam satır uzunluğuna göre yüzdesi.

'hanging'

Belirtildiğinde tüm içerik içerlek yazılacaktır.

 

İçerlek yazı sadece ilk satırları hedefler. Eğer hanging sözcüğü belirtilmişse, ilk satır dışında tüm satırları içerir. hanging saklı sözcüğü CSS3 ile eklenmiştir ve henüz hiç bir belge çözümleyivi tarafından desteklenmemektedir.

Bu konuda bir uygulama, text-indent.htm dosyasında izlenebilir.

 

IE 6 SP2 'text-indent' özelliğini desteklemektedir ( hanging saklı sözcüğü dışında) .

 

Satır Bölünmesi

 

Satır Bölünmesi Hakkında

 

Satır bölünmesi, batılı dillerde fazla bir sorun oluşturmaz ve genel olarak satır sonunda bir boşluk veya bir satır bölme (hyphen) (-) işareti ile satır bölünebilir. Doğu dillerinde ise, durumun daha karmaşık olduğu belirtilmektedir. Burada sadece batı dilleri ile sınırlı bir inceleme yapılmıştır.

 

Satır Bölünmesi, 'line-break' Özelliği (IE 6.02 SP2 bu özelliği desteklemektedir)

 

Bu özellik, bir blok içindeki satıriçi içeriğin bölünmesini kontrol eder. 'line-break' Özelliği, aşağıda verildiği gibi tanımlanmıştır:

 

İsim: 'line-break'

Değer: normal |

Başlangıç Değeri: normal

Uygulanabilecek Elementler: tüm elementler ve oluşturulmuş içerik.

Kalıtım:evet

Yüzde: içeriği sağlayan blokların genişliğine oranlı

Media:görsel (visual)

Hesaplanan Değer :belirtilen değer (initial ve inherit) dışında

Değerlerin anlamları, aşağıda verilmiştir.

'normal'

Normal satır bölünme yöntemleri.

'strict'

Sıkı satır bölünme yöntemleri.

 

IE 6 SP2 'line-break' özelliğini desteklemektedir.

 

 

Thursday, October 6, 2005 22:08

 

validate in W3C !