HTML Image Map b2s1 Ek4 Ek 6 Ek5 b8s1 b1s1  Ek7 Nitelikler b5s1.htm Ek2 b3s1 Ek3 b7s1 Ek7 Elementler Ek1 b4s1 b6s1  Ek7 Catalogue index previous next

Katlı Stil Sayfaları (Sürüm 3)

Metin (Text)

Sayfa 2 / 2


 

Harflerin ve Sözcüklerin Aralıkları

 

Harf Aralığı, 'letter-spacing' Özelliği            (IE 6.02 SP2 bu özelliği desteklemektedir)

 

Harf aralığı, 'letter-spacing' özelliği, aşağıda verildiği gibi tanımlanmıştır:

 

İsim:    'letter-spacing'

Değer: normal | <uzunluk>

Başlangıç Değeri: normal

Uygulanabilecek Elementler: tüm elementler ve oluşturulan içerik

Kalıtım: evet

Yüzde: bildirilmemiştir

Media: görsel (visual)

Hesaplanan Değer : mutlak <uzunluk>, 'normal'

 

Değerlerin anlamları, aşağıda verilmiştir.

'normal'

Normal harf aralıkları.

'<uzunluk>'

Bu değer, normal aralık değerine eklenecek harfler arası mesafeyi belirtir.

Bu özelliğin bir uygulaması, letter-spacing.htm dosyasında incelenebilir.

 

IE 6 SP2 'letter-spacing' özelliğini desteklemektedir.

 

Sözcük Aralığı, 'word-spacing' Özelliği (IE 6.02 SP2 bu özelliği desteklemektedir)

 

Harf aralığı, 'word-spacing' özelliği, aşağıda verildiği gibi tanımlanmıştır:

 

İsim: 'word-spacing'

Değer: normal | <uzunluk>

Başlangıç Değeri: normal

Uygulanabilecek Elementler: tüm elementler ve oluşturulan içerik

Kalıtım: evet

Yüzde: bildirilmemiştir

Media:görsel (visual)

Hesaplanan Değer : mutlak <uzunluk>, 'normal'

 

Değerlerin anlamları, aşağıda verilmiştir.

'normal'

Normal harf aralıkları.

'<uzunluk>'

Bu değer,sözcükler arası mesafeyi belirtir.

Bu özelliğin bir uygulaması, word-spacing.htm dosyasında incelenebilir.

 

IE 6 SP2 'word-spacing' özelliğini desteklemektedir.

 

Metin Dekorasyonu

 

Metin Dekorasyonu Kısayol İfadesi, 'text-decoration' Özelliği (IE 6.02 SP2 bu özelliği desteklemektedir)

 

Metin Dekorasyonu Kısayol İfadesi, 'text-decoration' özelliği, aşağıda verildiği gibi tanımlanmıştır:

 

İsim:       ' text-decoration'

Değer: none | [underline || overline|| line-trough || blink]

Başlangıç Değeri: her değerin kendi başlangıç değeri (none)

Uygulanabilecek Elementler:tüm elementler ve oluşturulan içerik arasından metin içeriği olanlar

Kalıtım: hayır (açıklamaya bakınız)

Yüzde: bildirilmemiştir

Media:görsel (visual)

Hesaplanan Değer :her değerin kendi özelliğine göre

 

Text-decoration kısayol özelliği, 'text-underline-style', 'text-underline-width', 'text-underline-color', 'text-underline-mode', 'text-underline-position', 'text-line-through-style', 'text-line-through-width', 'text-line-through-color', 'text-line-through-mode', 'text-overline-style', 'text-overline-width', 'text-overline-color', 'text-overline-mode' ve 'text-blink' özelliklerinin değerlerini başlangıç değerine getirir ve aşağıdaki değerlere göre yeniden düzenler. Bu değerlerin anlamları, aşağıda verilmiştir.

 

'none'

Her özellik kendi başlangıç değerine getirilmiş halde kalır.

'underline'

Metin içeriği, altı çizili olarak görüntülenir. Yani, 'text-underline-style' özelliğinin değeri, 'none' değerinden 'solid' değerine getirilir.

'overline'

Metin içeriği, üstü çizili olarak görüntülenir. Yani, 'text-overline-style' özelliğinin değeri, 'none' değerinden 'solid' değerine getirilir.

'line-trough'

Metin içeriği, üzeri çizili olarak görüntülenir. Yani, 'text-line-trough-style' özelliğinin değeri, 'none' değerinden 'solid' değerine getirilir.

'blink'

Metin içeriği, yanar-söner olarak görüntülenir. Yani, 'text-blink' özelliğinin değeri, 'none' değerinden 'blink' değerine getirilir.

 

 

Bu özelliğin bir uygulaması, text-decoration.htm dosyasında incelenebilir.

 

IE 6 SP2 'text-decoration' kısayol tanımını desteklemektedir.

 

IE 6 SP2 bu kısayol tanımı ile belirtilen hiç bir alt özelliği henüz desteklememektedir.

 

Diğer Metin Düzenleme Yöntemleri

 

Büyük-küçük Harflere Çevirme, 'text-transform' Özelliği (IE 6.02 SP2 bu özelliği desteklemektedir)

 

Metin Yeniden Yapılanma, 'text-transform' özelliği, aşağıda verildiği gibi tanımlanmıştır:

 

İsim:       'text-transform'

Değer: capitalize | uppercase | lowercase | none

Başlangıç Değeri: none

Uygulanabilecek Elementler: tüm elementler ve oluşturulan içerik

Kalıtım: evet

Yüzde: bildirilmemiştir

Media: görsel (visual)

Hesaplanan Değer : belirtilen değer (initial ve inherit dışında)

 

Bu özellik, metin içeriğinin büyük-küçük harflerle görüntülenme özelliğini kontrol eder. Özelliklerin anlamları aşağıdadır.

'capitalize'

Her sözcüğün ilk harfi, büyük harfle gösterilir.

'uppercase'

Her sözcüğün her karakteri, büyük harfle gösterilir.

'lowercase'

Her sözcüğün her karakteri, küçük harfle gösterilir.

'none'

Karakter dönüşümü etkin değil.

Bu özelliğin bir uygulaması, text-transform.htm dosyasında incelenebilir.

Bu özelliğin uygulamada Türkçe ve bazı başka alfabelerde hatalı görüntü oluşturabileceği konusunda uyarılar bulunmaktadır.

 

IE 6 SP2 'text-transform' özelliğini desteklemektedir.

 

 

 

Thursday, October 6, 2005 22:10

 

validate in W3C !