HTML Image Map b2s1 Ek4 Ek 6 Ek5 b8s1 b1s1  Ek7 Nitelikler b5s1.htm Ek2 b3s1 Ek3 b7s1 Ek7 Elementler Ek1 b4s1 b6s1  Ek7 Catalogue index previous next

Katlı Stil Sayfaları (Sürüm 2.1)

Kullanıcı Araryüzü

Sayfa 1 / 1


CSS2.1 Kullanıcı Arayüzü Özellikleri

CSS3 Kullanıcı Arayüzü modülü henüz deneme aşamasında olduğundan ve önerdiği gelişmeleler de şu anda hiçbir belge çözümleyici tarafından desteklenmediğinden, burada CSS2.1 spesifikasyonunda beliritilen kullanıcı araryüzü özelliklerini inceleyeceğiz. Bu düzeyde bile bazı kullanıcı arayüzü özellikleri, henüz IE 6.02 SP2 de ve diğer belge çözüleyicilerde desteklenmemektedir. Burada sadece uygulama desteği olan özellikler üzerinde durulacaktır.

 

Fare işaretçisi, 'cursor' Özelliği (IE 6.02 SP2 bu özelliiği kısmen desteklemektedir)

 

CSS programlama adımları ile, fare işaretçisi (mouse cursor) görüntüsünü değiştirebilecek kurallar oluşturulması olanağı sağlanmıştır. Burada incelenecek olan 'cursor' özelliği, fare işaretçisinin sadece görüntüsünü değiştirmekte, işlevine bir etkisi olmamaktadır.

 

İsim: 'cursor'

Değer: [ [ <uri> ,]* [ auto | crosshair | default | pointer | move | e-resize | ne-resize | nw-resize | n-resize | se-resize | sw-resize | s-resize | w-resize | text | wait | help | progress ] ] | inherit

Başlangıç Değeri: auto

Uygulanabilecek Elementler:tüm elementler

Kalıtım: evet

Yüzde: uygulanabilir değildir

Media: görsel (visual), etkileşimli

 

auto

İşaretçinin şekli belgeye göre görüntülenir.

crosshair

İşaretçi küçük bir artı işareti şeklini alır.

default

Varsayılan görüntü uygulanır. bu genellikle küçük bir ok şeklindedir.

pointer

Fare işaretçisi yön işaret eden bir el halini alır. İşaret parmağı yukarıya doğru yön gösterecek şekilde görüntülenir.

move

Fare işaretçisi işaret ettiği içeriğin yer değiştireceği şeklinde bir görüntü verir.

e-resize, ne-resize, nw-resize, n-resize, se-resize, sw-resize, s-resize, w-resize

Fare işaretçisi, işaret ettiği içeriin yeniden boyutlandırılacağı hissini verecek şekilde görüntü verir.

text

Fare işaretçisi işaret ettiği metnin seçilmesini kolaylaştıracak şekilde "I" şeklinde bir görüntü alır.

wait

Fare işaretçisi, belmeyi belirtecek şekilde, kum saati gibi bir görüntü alır.

help

Bu durumda bir balon veya bir soru işareti görüntülenir.

<uri>

Fare işaretçisinin şeklinin bulunduğu yer bilgisi belirtilir. Bu bir liste de olabilir. Listede, baştan başlanarak, bulunabilen sistem uygulanır. Örnek:

 

Bu özelliğin uygulanması cursor.htm dosyasında incelenebilir. Bu dosyanın kodları değiştirilerek değişik fare işaretçileri görüntülenebilir.

 

Windows İşletim Sistemindeki Renklerin Belirtilmesi

CSS2.1 den itibaren kullanıcılara CSS kurallarında 'color' ve 'background-color' özelliklerinin değerinde, windows işletim sistemindeki renkleri belirtmek olanağı sağlanmıştır. İE 6.02 SP2 bu olanağı desteklemektedir. Aşağıda bu renklerin listesi ve İngilizce işletim sistemindeki anlamları verilmiştir.

 

ActiveBorder

Active window border.

ActiveCaption

Active window caption.

AppWorkspace

Background color of multiple document interface.

Background

Desktop background.

ButtonFace

Face color for three-dimensional display elements.

ButtonHighlight

Highlight color for three-dimensional display elements (for edges facing away from the light source).

ButtonShadow

Shadow color for three-dimensional display elements.

ButtonText

Text on push buttons.

CaptionText

Text in caption, size box, and scrollbar arrow box.

GrayText

Grayed (disabled) text. This color is set to #000 if the current display driver does not support a solid gray color.

Highlight

Item(s) selected in a control.

HighlightText

Text of item(s) selected in a control.

InactiveBorder

Inactive window border.

InactiveCaption

Inactive window caption.

InactiveCaptionText

Color of text in an inactive caption.

InfoBackground

Background color for tooltip controls.

InfoText

Text color for tooltip controls.

Menu

Menu background.

MenuText

Text in menus.

Scrollbar

Scroll bar gray area.

ThreeDDarkShadow

Dark shadow for three-dimensional display elements.

ThreeDFace

Face color for three-dimensional display elements.

ThreeDHighlight

Highlight color for three-dimensional display elements.

ThreeDLightShadow

Light color for three-dimensional display elements (for edges facing the light source).

ThreeDShadow

Dark shadow for three-dimensional display elements.

Window

Window background.

WindowFrame

Window frame.

WindowText

Text in windows.

 

Örnek olarak aşağıdaki bir tanım verilebilir :

Thursday, October 6, 2005 23:06

 

validate in W3C !