Banner

index prev

Ek-5

Sayfa 4


DTD Yazılımın Okunması (4)

Nitelik Listesi Tanımları :

Nitelik listeleri, her elementin sahip olabileceği nitelikleri belirten bir tanımlamadır. Nitelik llistesi tanımları, ATTLIST anahtar sözcüğü ile başlar ve ilgili element ismi ile devam eder. Bundan sonra, niteliklerin ismi belirtilir. Niteliklerin ismi ile birlikte başlangıç değerleri de verilebilir, fakat HTML DTD sinde başlangıç değerleri seçeneği kullanılmamıştır. Örnek bir nitelik listesi tanımı aşağıda görülmektedir :

Bu yapılanmaya dikkat edilmelidir. En üstte element ismi, altında sıra ile alt alta nitelikler yazılmıştır.

Yukarıdaki örnekten, parametre varlıklarının tanımlanmasının, DTD tanımlarını nekadar kısalttığı görülmektedir. Önce %coreattrs; gibi parametre varlıkları tanımlanmış, sonra bu varlıklar cinsinden %attrs; parametre varlığı tanımlanmış ve bu parametre varlığı ile, <address> elementinin nitelik listesi tanımlanmıştır. Eğer parametre varlığı tanımları yapılabilme olanağı sağlanmasa idi, <address> elementi için tam 16 tane niteliğin, alt alta yazılarak tanımlanması gerekecekti. Üstelik her element için böyle uzun nitelik listelerinin düzenlenmesi kaçınılmaz olacaktı. Oysaki, HTML için benzer elementlerin nitelik listeleri de büyük benzerlik gösterir ve bu nitelik listeleri, aynı parametre varlıkları ile kolayca belirtilebilir. Parametre varlıkları, Lego parçaları gibi kullanılarak az bir parça sayısı ile çok çeşitli düzenlemeler yapılması olanağı bulunmaktadır.

DTD Çözümlenmesine Uyum Sağlanması :

DTD çözümlenmesi, bir HTML yazarı için atlanmaması gereken temel bir bilgidir ve bu konuda yeterli bilgisi olmayan yazarların, elementlerin içerik modellerini anlamaları olanağı yoktur. Bu konuda, burada verilmiş olan bilgiler, başlangıç düzeyinde olmasına karşın, HTML DTD sini deşifre etmek için yeterlidir. Bu bilgilerin pekişmesi için, her elementin incelenmesi sırasında, ilk önce DTD tanımı incelenecek ve DTD yazımı çözümlenerek, ilk prensiplerden hareketle elementin içerik modeli açıklanacaktır. Bundan sonra ilk önce HTML 4.01 Kesin Spesifikasyonu ve diğer bilgi kaynaklarına başvurularak, ilgili konu hakkında toplanabildiği kadar bilgi toplanacaktır. Bu şekilde, yetişen öğrencilerin, temel kuramsal bilgi ile donanmış olarak, pratikte yetkinlik kazanmaları hedeflenmektedir. Prandtl (Akışkanlar Mekaniğindeki Prandtl sayısını oluşturan bilim adamı), uygulamalı bilim dallarında çalışanlara, en iyi pratiğin sağlam kuramsal temeller üzerinden yapılabileceğini belirtmiştir "Es gibt keinen Praxis, sondern eine gute Theorie !".