Bannerindex Elements

Ek - 7

Sayfa 1


Nitelikler

İsim İlgili Elementler Tip Belirtme Bilgi
abbr (abbréviation) th , td %Text İsteğe Bağlı Kısaltılmış Bilgi
accept-charset form %Charset İsteğe Bağlı Desteklenen Karakter Setleri
accept form , input %ContentTypes İsteğe Bağlı MIME Tipleri Listesi
accesskey

a , area , button, input , label , legend , textarea

%Character İsteğe Bağlı Bir "Hot-Key" Özelliği
action form %URI Belirtilmesi Zorunlu Çalıştırılacak Kullanıcı Tarafı Programı
alt area , img %Text İsteğe Bağlı Kısa Tanım
alt input cdata İsteğe Bağlı Kısa Tanım
archive object cdata İsteğe Bağlı Sıkıştırılmış Dosyalar
axis th , td cdata İsteğe Bağlı İlgili Başlıkların Virgülle Ayrılmış Listesi
border table %Pixels İsteğe Bağlı Tablo Çerçeve Kalınlığı
cellpadding table %Length İsteğe Bağlı Hücre İçi Geziyolu Kalınlığı
cellspacing table %Length İsteğe Bağlı Hücreler Arası Mesafe
char col , colgroup , tbody , th , tfoot, td , thead , tr %Character İsteğe Bağlı Hizalama Karakteri
charoff col , colgroup , tbody , th , tfoot , td , thead , tr %Length İsteğe Bağlı Hizalama Karakteri Aralığı
charset a , link , script %Character İsteğe Bağlı Hedefdeki Belgenin Karakter Kodlamasıin
checked input (onaylanmış) İsteğe Bağlı Radyo Düğmeleri ve Onay Kutularında
cite blockquote , q %URI İsteğe Bağlı Kaynak Belge İçin Yer Bilgisi
cite del , ins %URI İsteğe Bağlı Değiştirme Nedeni İçin Bilgi Verilmesi
class html , head , meta , param , script , style , title , base elementleri dışında tüm elementler cdata İsteğe Bağlı Boşuk karakteri ile Ayrılmış Sınıfların Listesi
classid object nesne türü+ %URI İsteğe Bağlı Bir Nesneyi Belirtir
code applet cdata İsteğe Bağlı Bir Applet Sınıf Dosyası
codebase object %URI İsteğe Bağlı classid,data,archive İçin Temel Yer Bildirimi
codebase applet %URI İsteğe Bağlı Applet için İsteğe Bağlı Temel Yer Bildirimi
codetype object %ContentTypes İsteğe Bağlı Kod İçin İçerik Tipi
cols frameset %Multilength İsteğe Bağlı Uzunluk Listesi , Varsayılan: 100% (1 Sütun) ( Frameset DTD )
cols textarea sayı Belirtilmesi Zorunlu Metin Alanındaki Yatay Karakter Sayısı
colspan th , td sayı Varsayılan Değer=1 Bir Tablo Hücresininin Kapsadığı Sütun Sayısı
content meta cdata Belirtilmesi Zorunlu Bilgi
coords area %Coords; İsteğe Bağlı Virgülle Ayrılmış Uzunluklar Listesi
coords a %Coords; İsteğe Bağlı Virgülle Ayrılmış Uzunluklar Listesi
data object %URI İsteğe Bağlı Nesne Verilerinin Yer Bilgisi
datetime del , ins %Datetime İsteğe Bağlı Değişikliğin Tarih ve Zamanı
declare object (declare) İsteğe Bağlı Bildir, Fakat Hemen Uygulama Bildirimi
defer script (defer) İsteğe Bağlı Belge çözümleyiciler Script Çalışmasını Duraksatabilirler.
dir

applet, base ,bdo

frame, frameset ,iframe

param, script

elementleri,

dışında tüm elementler

(ltr | rtl) İsteğe Bağlı Metin için dizgi yönü
dir bdo (ltr | rtl) Belirtilmesi Zorunlu Dizgi yönü
x x x x x
x x x x x