index Attributes

Ek - 7

Sayfa 1


Elementler

Açıklama : Zorunlu, İsteğe Bağlı, Yasak

 

Elementlerin Listesi
Element Adı Türkçe Adı Başl.
İmi
Bitiş
İmi
Boş
Elem.
Tanım
<acronym> akronim Z Z Dolu Kelime baş harflerinden yararlanarak yapılan bir kısaltma türü

 

<address> adres Z Z Dolu Adres Bilgisi

 

<a> çapa Z Z Dolu Çapa Elementi.

Hipermetin bağlantılarını sağlar.

<applet> aplet Z Z Dolu Java appleti(devam ettirilmiyor) (geçici DTD)
<area> alan Z Y Boş Görüntü haritasında bir alan tanımı

 

<b> kalın Z Z Dolu Kalın yazı
<base> baz Z Y Boş Temel URI
<bdo> bidio Z Z Dolu Çift yönlü yazım iptali
<big>   Z Z Dolu Yazıyı büyüt
<blockquote>   Z Z Dolu Bir metin bloğunun tırnak içine alınması
<body> gövde İ İ Dolu Sayfanın gövde kısmı
<br>   Z Y Boş Bir alt satıra geç
<button> düğme Z Z Dolu Bir düğme yap
<caption> tanıtım Z Z Dolu Tablo tanıtımı
<cite> atıf Z Z Dolu Atıf metni
<code> kod Z Z Dolu Program Kod Satırı
<col> sütun Z İ Dolu Sütun
<colgroup> sütun grubu Z İ Dolu Sütun grubu
<dd>   Z İ Dolu Tanım tanımlama
<del>   Z Z Dolu İptal edilmiş metin
<dfn>   Z Z Dolu Tanım
<div> bölüm Z Z Dolu Blokdüzey kapsam sağlayıcı
<dl>   Z Z Dolu Tanım listesi
<dt>   Z İ Dolu Tanım terimi
<em>   Z Z Dolu Vurgulama
<fieldset>   Z Z Dolu Form kontrol grubu
<form> form Z Z Dolu Etkileşimli form
<frameset> çerçeve kapsayıcısı Z Z Dolu Çerçeve Kapsayıcısı
<h1> yazı başlığı 1 Z Z Dolu Yazı Başlığı 1
<h2> yazı başlığı 2 Z Z Dolu Yazı Başlığı 2
<h3> yazı başlığı 3 Z Z Dolu Yazı Başlığı 3
<h4> yazı başlığı 4 Z Z Dolu Yazı Başlığı 4
<h5> yazı başlığı 5 Z Z Dolu Yazı Başlığı 5
<h6> yazı başlığı 6 Z Z Dolu Yazı Başlığı 6
<head>   İ İ Dolu Belge Başlığı
<hr> yatay çizgi Z Y Boş Yatay çizgi
<html> html İ i Dolu

HTML belgesi kapsam sınırı

<i>   Z Z Dolu İtalik metin
<iframe> satırıçi çerçeve elementi Z Z Dolu Satıriçi çerçeve
<img> resim Z Y Boş Resim
<input>   Z Y Boş Veri giriş kontrolu
<ins>   Z Z Dolu Araya giriş
<kbd> klavye Z Z Dolu Klavye yazımı
<label> etiket Z Z Dolu Form kontrolu etiketi
<legend> tanıtım Z Z Dolu Fieldset kontrol grubu tanıtımı
<li> liste Z İ Dolu Liste elemanı
<link>   Z Y Boş Bağlantı sağlanması
<map>   Z Z Dolu İstemci tarafı görüntü haritası
<meta> meta Z Y Boş Meta bilgi
<noframes>   Z Y Boş Çerçeve tanınmazsa alternatif içerik
<noscript>   Z Z Dolu Script tanınmazsa alternatif içerik
<object> nesne Z Z Dolu Soysal gömülü nesne
<ol> sıralı liste Z Z Dolu Sıralı liste
<optgroup> seçme grubu Z Z Dolu Seçme grubu
<option> seçme Z İ Dolu Seçme
<p> paragraf Z İ Dolu Paragraf başlangıcı
<param> parametre Z Y Boş Parametre Girişi
<pre> ön formatlanmış metin Z Z Dolu Ön formatlanmış metin yazımı
<q>   Z Z Dolu Tırnak içine alınmış satıriçi metin yazımı
<samp> örnek Z Z Dolu Örnek program çıktısı, script programları vb...
<script> script Z Z Dolu Script programları
<select>   Z Z Dolu Seçenek seçme sağlayıcı
<small>   Z Z Dolu Yazı karakterini küçült
<span> açılım Z Z Dolu Satıriçi içerik sağlanması
<strong>   Z Z Dolu Güçlendirilmiş vurgulama
<style> stil Z Z Dolu Stil programı
<sub>   Z Z Dolu İndis Yazımı
<sup>   Z Z Dolu Üstel yazım
<table> tablo Z Z Dolu Tablo bildirimi
<tbody>   İ İ Dolu Tablo gövdesi
<td>   Z İ Dolu Tablo veri hücresi
<textarea> metin alanı Z Z Dolu Çok satırlı metin veri girişi
<tfoot>   Z İ Dolu Tablo dipnotu
<th>   Z İ Dolu Tablo başlık hücresi
<thead>   Z İ Dolu Tablo başlığı
<title> başlık Z Z Dolu Belge başlığı
<tr>   Z İ Dolu Tablo satırı
<tt>   Z Z Dolu Teleks tipi sabit aralıklı yazım
<ul> sırasız liste Z Z Dolu Sırasız liste
<var> değişken Z Z Dolu Veri veya program argümanı yazımı