JavaScript Temelleri

Bölüm 12

Date Nesne Sınıfı

Bölüm 12 Sayfa 2

12.3.5 - Date (Tarih) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin toLocaleString() Metodu

Tarih nesne sınıfı prototip nesnesinin toLocaleString() metodu, bir tarih sınıfı nesne örneğinin, yerel kullanıma göre düzenlenmiş okunabilir bir içeriği olan, bir ilkel karakter dizigisi verisi (string) döndürür. Döndürülecek metin, JavaScript yorumlayıcısının yazılımına bağlıdır. Bu bağımlılığın kaldırılması için, kullanıcıların kendi özel yöntemlerine göre tarih verisini yerel kullanıma uygun bir şekilde görüntüleyecek kendi metotlarını yazarak, tarih sınıfı prototipindeki verilen toLocaleString() metodunun içeriği ile değiştirmeleri gerekir. Genel olarak çok zorunlu olmadukça, JavaScript yorumlayıcısının yazılımını değiştirmek programlarda taşınabilirlik sorunu yaratacağından fazla uygun görülmez. Bu nedenle, çoğınlukla toLocaleString() metodunun orijinal yazılımı ile yetinilebilir. Bu konuda orijnal yazılımı kullanan bir JavaScript programı ve bağlantılı olduğu uygulama sayfasında verdiği sonuç, aşağıda görülmektedir. Sonuçlar, kullanılan belge çözümleyicisine göre farklı olacaktır.

...
var tarih = new Date(1998, 11, 8, 12, 34, 37, 300);

bilgiyiVeTipiniYaz(tarih.toLocaleString(), 'b12.3.5-uyg-1-sonuç-1');
...
				

Program Sonucu :

12.3.6 - Date (Tarih) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin toLocaleDateString() Metodu

Tarih nesne sınıfı prototip nesnesinin toLocaleDateString() metodu, bir tarih sınıfı nesne örneğinin, yerel kullanıma göre düzenlenmiş okunabilir bir içeriği olan, tarih verisinin sadece tarih bilgisini içeren,bir ilkel karakter dizigisi verisi (string) döndürür. Döndürülecek metin, JavaScript yorumlayıcısının yazılımına bağlıdır. Bu bağımlılığın kaldırılması için, kullanıcıların kendi özel yöntemlerine göre tarih verisini yerel kullanıma uygun bir şekilde görüntüleyecek kendi metotlarını yazarak, tarih sınıfı prototipindeki verilen toLocaleDateString() metodunun içeriği ile değiştirmeleri gerekir. Genel olarak çok zorunlu olmadukça, JavaScript yorumlayıcısının yazılımını değiştirmek programlarda taşınabilirlik sorunu yaratacağından fazla uygun görülmez. Bu nedenle, çoğınlukla toLocaleDateString() metodunun orijinal yazılımı ile yetinilebilir. Bu konuda orijnal yazılımı kullanan bir JavaScript programı ve bağlantılı olduğu uygulama sayfasında verdiği sonuç, aşağıda görülmektedir. Sonuçlar, kullanılan belge çözümleyicisine göre farklı olacaktır.

...
var tarih = new Date(1998, 11, 8, 12, 34, 37, 300);

bilgiyiVeTipiniYaz(tarih.toLocaleDateString(), 'b12.3.6-uyg-1-sonuç-1');
...
		

Program Sonucu :

12.3.7 - Date (Tarih) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin toLocaleTimeString() Metodu

Tarih nesne sınıfı prototip nesnesinin toLocaleTimeString() metodu, bir tarih sınıfı nesne örneğinin, yerel kullanıma göre düzenlenmiş okunabilir bir içeriği olan, tarih verisinin sadece saat bilgisini içeren,bir ilkel karakter dizigisi verisi (string) döndürür. Döndürülecek metin, JavaScript yorumlayıcısının yazılımına bağlıdır. Bu bağımlılığın kaldırılması için, kullanıcıların kendi özel yöntemlerine göre tarih verisini yerel kullanıma uygun bir şekilde görüntüleyecek kendi metotlarını yazarak, tarih sınıfı prototipindeki verilen toLocaleTimeString() metodunun içeriği ile değiştirmeleri gerekir. Genel olarak çok zorunlu olmadukça, JavaScript yorumlayıcısının yazılımını değiştirmek programlarda taşınabilirlik sorunu yaratacağından fazla uygun görülmez. Bu nedenle, çoğınlukla toLocaleTimeString() metodunun orijinal yazılımı ile yetinilebilir. Bu konuda orijnal yazılımı kullanan bir JavaScript programı ve bağlantılı olduğu uygulama sayfasında verdiği sonuç, aşağıda görülmektedir. Sonuçlar, kullanılan belge çözümleyicisine göre farklı olacaktır.

...
var tarih = new Date(1998, 11, 8, 12, 34, 37, 300);

bilgiyiVeTipiniYaz(tarih.toLocaleTimeString(), 'b12.3.7-uyg-1-sonuç-1');
...
		

Program Sonucu :

12.3.8 - Date (Tarih) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin valueOf() Metodu

Bu metot geriye sayısal bir tarih değeri döndürür. Bu değer, tarih damgası olarak kullanılabilir. Bu konuda orijnal yazılımı kullanan bir JavaScript programı ve bağlantılı olduğu uygulama sayfasında verdiği sonuç, aşağıda görülmektedir.

...
var tarih = new Date(1998, 11, 8, 12, 34, 37, 300), td = 0, yeniTarih = new Date();

td = tarih.valueOf();

yeniTarih = new Date(td);

bilgiyiVeTipiniYaz(td, 'b12.3.8-uyg-1-sonuç-1');

sonuçYaz('Değerin Yeniden Çözümlenmesi :', yeniTarih, 'b12.3.8-uyg-1-sonuç-2');
...
		

Program Sonucu :

birim :ms = (milisaniye)

12.3.9 - Date (Tarih) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin getTime() Metodu

Bu metot geriye sayısal bir tarih değeri döndürür. Bu değer, tarih damgası olarak kullanılabilir. Bu konuda orijnal yazılımı kullanan bir JavaScript programı ve bağlantılı olduğu uygulama sayfasında verdiği sonuç, aşağıda görülmektedir.

...
var tarih = new Date(1998, 11, 8, 12, 34, 37, 300), td = 0, yeniTarih = new Date();

td = tarih.getTime();

yeniTarih = new Date(td);

bilgiyiVeTipiniYaz(td, 'b12.3.9-uyg-1-sonuç-1');

sonuçYaz('Değerin Yeniden Çözümlenmesi :', yeniTarih, 'b12.3.9-uyg-1-sonuç-2');
...
		

Program Sonucu :

birim :ms = (milisaniye)

12.3.10 - Date (Tarih) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin getFullYear() Metodu

Bu metodun girdisi bir tarih sınıfı nesne örneğidir. Geriye this değerinin içerdiği tam yıl, bir ilkel sayısal değer tipinde (number) olarak döndürülür. Bu konuda bir JavaScript programı ve bağlantılı olduğu uygulama sayfasında verdiği sonuç, aşağıda görülmektedir.

...
var tarih = new Date('12/17/1986'), yıl = 0;

yıl = tarih.getFullYear();

bilgiyiVeTipiniYaz(yıl, 'b12.3.10-uyg-1-sonuç-1');

...
		

Program Sonucu :

12.3.11 - Date (Tarih) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin getUTCFullYear() Metodu

Bu metodun girdisi bir tarih sınıfı nesne örneğidir. Geriye this değerinin içerdiği tam UTC yılı, bir ilkel sayısal değer tipinde (number) olarak döndürülür. Bu konuda bir JavaScript programı ve bağlantılı olduğu uygulama sayfasında verdiği sonuç, aşağıda görülmektedir.

...
var tarih = new Date('6/23/1939'), UTCyılı = 0;

UTCyılı = tarih.getUTCFullYear();

bilgiyiVeTipiniYaz(UTCyılı, 'b12.3.11-uyg-1-sonuç-1');

...
		

Program Sonucu :

12.3.12 - Date (Tarih) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin getMonth() Metodu

Bu metodun girdisi bir tarih sınıfı nesne örneğidir. Geriye this değerinin içerdiği ay, bir ilkel sayısal değer tipinde (number) olarak döndürülür. Bu konuda bir JavaScript programı ve bağlantılı olduğu uygulama sayfasında verdiği sonuç, aşağıda görülmektedir.

...
var tarih = new Date('2/4/1948'), ay= 0;

ay = tarih.getMonth();

bilgiyiVeTipiniYaz(ay, 'b12.3.12-uyg-1-sonuç-1');

...
		

Program Sonucu :

12.3.13 - Date (Tarih) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin getUTCMonth() Metodu

Bu metodun girdisi bir tarih sınıfı nesne örneğidir. Geriye this değerinin içerdiği UTC ay sayısı, bir ilkel sayısal değer tipinde (number) olarak döndürülür. Bu konuda bir JavaScript programı ve bağlantılı olduğu uygulama sayfasında verdiği sonuç, aşağıda görülmektedir.

...
var tarih = new Date('2/4/1948'), ay= 0;

ay = tarih.getUTCMonth();

bilgiyiVeTipiniYaz(ay, 'b12.3.13-uyg-1-sonuç-1');

...
		

Program Sonucu :

12.3.14 - Date (Tarih) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin getDate() Metodu

Bu metodun girdisi bir tarih sınıfı nesne örneğidir. Geriye this değerinin içerdiği gün sayısı, bir ilkel sayısal değer tipinde (number) olarak döndürülür. Bu konuda bir JavaScript programı ve bağlantılı olduğu uygulama sayfasında verdiği sonuç, aşağıda görülmektedir.

...
var tarih = new Date('2/4/1948'), gün= 0;

gün = tarih.getDate();

bilgiyiVeTipiniYaz(gün, 'b12.3.14-uyg-1-sonuç-1');

...
		

Program Sonucu :

12.3.15 - Date (Tarih) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin getUTCDate() Metodu

Bu metodun girdisi bir tarih sınıfı nesne örneğidir. Geriye this değerinin içerdiği UTC gün sayısı, bir ilkel sayısal değer tipinde (number) olarak döndürülür. Bu konuda bir JavaScript programı ve bağlantılı olduğu uygulama sayfasında verdiği sonuç, aşağıda görülmektedir.

...
var tarih = new Date('2/4/1948'), UTCgün= 0;

UTCgün = tarih.getUTCDate();

bilgiyiVeTipiniYaz(UTCgün, 'b12.3.15-uyg-1-sonuç-1');

...
		

Program Sonucu :

12.3.16 - Date (Tarih) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin getDay() Metodu

Bu metodun girdisi bir tarih sınıfı nesne örneğidir. Geriye this değerinin içerdiği haftanın gününü belirten bir sayı, ilkel sayısal değer tipinde (number) olarak döndürülür. 0 pazar, 1 pazartesi, 2 salı ... şeklindedir.Bu konuda bir JavaScript programı ve bağlantılı olduğu uygulama sayfasında verdiği sonuç, aşağıda görülmektedir.

...
var tarih = new Date('2/4/1948'), günAdı= 0;

günAdı = tarih.getDay();

bilgiyiVeTipiniYaz(günAdı, 'b12.3.16-uyg-1-sonuç-1');

...
		

Program Sonucu :

12.3.17 - Date (Tarih) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin getUTCDay() Metodu

Bu metodun girdisi bir tarih sınıfı nesne örneğidir. Geriye this değerinin içerdiği haftanın UTC gününü belirten bir sayı, ilkel sayısal değer tipinde (number) olarak döndürülür. 0 pazar, 1 pazartesi, 2 salı ... şeklindedir.Bu konuda bir JavaScript programı ve bağlantılı olduğu uygulama sayfasında verdiği sonuç, aşağıda görülmektedir.

...
var tarih = new Date('2/4/1948'), günAdı= 0;

günAdı = tarih.getDay();

bilgiyiVeTipiniYaz(günAdı, 'b12.3.17-uyg-1-sonuç-1');

...
		

Program Sonucu :

Valid XHTML 1.1