JavaScript Temelleri

Bölüm 12

Date Nesne Sınıfı

Bölüm 12 Sayfa 3

12.3.18 - Date (Tarih) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin getHours() Metodu

Bu metodun girdisi bir tarih sınıfı nesne örneğidir. Geriye this değerinin içerdiği günün saatini belirten bir sayı, ilkel sayısal değer tipinde (number) olarak döndürülür. Bu konuda bir JavaScript programı ve bağlantılı olduğu uygulama sayfasında verdiği sonuç, aşağıda görülmektedir.

...
var tarih = new Date('2/4/1948 23:46'), saat= 0;

saat = tarih.getHours();

bilgiyiVeTipiniYaz(saat, 'b12.3.18-uyg-1-sonuç-1');

...
		

Program Sonucu :

12.3.19 - Date (Tarih) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin getUTCHours() Metodu

Bu metodun girdisi bir tarih sınıfı nesne örneğidir. Geriye this değerinin içerdiği günün UTC saatini belirten bir sayı, ilkel sayısal değer tipinde (number) olarak döndürülür. Bu konuda bir JavaScript programı ve bağlantılı olduğu uygulama sayfasında verdiği sonuç, aşağıda görülmektedir.

...
var tarih = new Date('2/4/1948 23:46'), UTCsaat= 0;

UTCsaat = tarih.getUTCHours();

bilgiyiVeTipiniYaz(UTCsaat, 'b12.3.19-uyg-1-sonuç-1');

...
		

Program Sonucu :

12.3.20 - Date (Tarih) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin getMinutes() Metodu

Bu metodun girdisi bir tarih sınıfı nesne örneğidir. Geriye this değerinin içerdiği günün saatinin dakikasını belirten bir sayı, ilkel sayısal değer tipinde (number) olarak döndürülür. Bu konuda bir JavaScript programı ve bağlantılı olduğu uygulama sayfasında verdiği sonuç, aşağıda görülmektedir.

...
var tarih = new Date('2/4/1948 23:46'), dakika= 0;

dakika = tarih.getMinutes();

bilgiyiVeTipiniYaz(dakika, 'b12.3.20-uyg-1-sonuç-1');

...
		

Program Sonucu :

12.3.21 - Date (Tarih) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin getUTCMinutes() Metodu

Bu metodun girdisi bir tarih sınıfı nesne örneğidir. Geriye this değerinin içerdiği günün saatinin UTC dakikasını belirten bir sayı, ilkel sayısal değer tipinde (number) olarak döndürülür. Bu konuda bir JavaScript programı ve bağlantılı olduğu uygulama sayfasında verdiği sonuç, aşağıda görülmektedir.

...
var tarih = new Date('2/4/1948 23:46'), UTCdakika= 0;

UTCdakika = tarih.getUTCMinutes();

bilgiyiVeTipiniYaz(UTCdakika, 'b12.3.21-uyg-1-sonuç-1');

...
		

Program Sonucu :

12.3.22 - Date (Tarih) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin getSeconds() Metodu

Bu metodun girdisi bir tarih sınıfı nesne örneğidir. Geriye this değerinin içerdiği günün saatinin dakikasının saniyesini belirten bir sayı, ilkel sayısal değer tipinde (number) olarak döndürülür. Bu konuda bir JavaScript programı ve bağlantılı olduğu uygulama sayfasında verdiği sonuç, aşağıda görülmektedir.

...
var tarih = new Date('2/4/1948 23:46:15'), saniye= 0;

saniye = tarih.getSeconds();

bilgiyiVeTipiniYaz(saniye, 'b12.3.22-uyg-1-sonuç-1');

...
		

Program Sonucu :

12.3.23 - Date (Tarih) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin getUTCSeconds() Metodu

Bu metodun girdisi bir tarih sınıfı nesne örneğidir. Geriye this değerinin içerdiği günün saatinin dakikasının UTC saniyesini belirten bir sayı, ilkel sayısal değer tipinde (number) olarak döndürülür. Bu konuda bir JavaScript programı ve bağlantılı olduğu uygulama sayfasında verdiği sonuç, aşağıda görülmektedir.

...
var tarih = new Date('2/4/1948 23:46:15'), UTCsaniye= 0;

UTCsaniye = tarih.getUTCSeconds();

bilgiyiVeTipiniYaz(UTCsaniye, 'b12.3.23-uyg-1-sonuç-1');

...
		

Program Sonucu :

12.3.24 - Date (Tarih) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin getMilliseconds() Metodu

Bu metodun girdisi bir tarih sınıfı nesne örneğidir. Geriye this değerinin içerdiği günün saatinin dakikasının saniyesinin milisaniyesini belirten bir tamsayı, ilkel sayısal değer tipinde (number) olarak döndürülür. Bu konuda bir JavaScript programı ve bağlantılı olduğu uygulama sayfasında verdiği sonuç, aşağıda görülmektedir.

...
var tarih = new Date('2/4/1948 23:46:15:400'), milisaniye= 0;

milisaniye = tarih.getMilliseconds();

bilgiyiVeTipiniYaz(milisaniye, 'b12.3.24-uyg-1-sonuç-1');

...
		

Program Sonucu :

12.3.25 - Date (Tarih) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin getUTCMilliseconds() Metodu

Bu metodun girdisi bir tarih sınıfı nesne örneğidir. Geriye this değerinin içerdiği günün saatinin dakikasının saniyesinin UTC milisaniyesini belirten bir tamsayı, ilkel sayısal değer tipinde (number) olarak döndürülür. Bu konuda bir JavaScript programı ve bağlantılı olduğu uygulama sayfasında verdiği sonuç, aşağıda görülmektedir.

...
var tarih = new Date('2/4/1948 23:46:15:400'), UTCmilisaniye= 0;

UTCmilisaniye = tarih.getUTCMilliseconds();

bilgiyiVeTipiniYaz(UTCmilisaniye, 'b12.3.25-uyg-1-sonuç-1');

...
		

Program Sonucu :

12.3.26 - Date (Tarih) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin getTimeZoneOffset() Metodu

Bu metodun girdisi bir tarih sınıfı nesne örneğidir. Geriye this değerinin içerdiği saatin, UTC saat diliminden farkını dakika olarak belirten bir tamsayı, ilkel sayısal değer tipinde (number) olarak döndürülür. Bu konuda bir JavaScript programı ve bağlantılı olduğu uygulama sayfasında verdiği sonuç, aşağıda görülmektedir.

...
var tarih = new Date('2/4/1948 23:46:15:400'), saatDilimiFarkı= 0;

saatDilimiFarkı = tarih.getTimeZoneOffset();

bilgiyiVeTipiniYaz(saatDilimiFarkı, 'b12.3.26-uyg-1-sonuç-1');

...
		

Program Sonucu :

12.3.27 - Date (Tarih) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin setTime(td) Metodu

Bu metot, uygulandığı this tarih sınıfı nesne örneğinin belirttiği tarihi, varsayılan tarih başlangıç noktasından (röper, datum) argümanının belirttiği milisaniye sayısı kadar attırırır ve bu argüman değerini this geri döndürür. Metodun uygulandığı this tarih sınıfı nesne örneğinin önceki tarih değeri kaybolur. Metodun geri döndürdüğü milisaniye sayısından bir tarih damgası olarak yararlanılabilir ve bu tarih damgasından tarih nesnesinin değeri yeniden oluşturulabilir. Bu konuda bir JavaScript programı ve bağlantılı olduğu uygulama sayfasında verdiği sonuç, aşağıda görülmektedir.

...
var tarih = new Date(1998, 6, 18, 12, 33, 46, 400), td = 0, yeniTarih = new Date();

sonuçYaz('Tarih : ', tarih, 'b12.3.27-uyg-1-sonuç-1');
			
td = tarih.setTime(20000);// Dikkat Tarih Değeri Yenilendi !!!

sonuçYaz('Tarih : ', tarih, 'b12.3.27-uyg-1-sonuç-2');

sonuçYaz('td (Tarih Damgası) (milisaniye olarak) : ', td, 'b12.3.27-uyg-1-sonuç-3');

yeniTarih = new Date(td);// Tarih Damgasının Belirttiği Tarihin Oluşturulması

sonuçYaz('Tarih Damgasından Yeniden Yaratılan Tarih : ', yeniTarih, 'b12.3.27-uyg-1-sonuç-4');
...
		

Program Sonucu :

12.3.28 - Date (Tarih) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin setMilliseconds(ms) Metodu

Bu metot, uygulandığı this tarih sınıfı nesne örneğinin belirttiği tarihin milisaniye sayısını, argümanının belirttiği milisaniye sayısı ile değiştirir ve yenilenmiş tarihinthis.toValue() değerini geri döndürür. Bu değer, this tarih nesnesinin, tarih başlangıcından milisaniye olarak farkına eşit olan, ilkel sayısal tipte, bir tamsayı değeridir. Metodun uygulandığı this tarih sınıfı nesne örneğinin önceki tarih değeri kaybolur. Metodun geri döndürdüğü milisaniye sayısından bir tarih damgası olarak yararlanılabilir ve bu tarih damgasından tarih nesnesinin değeri yeniden oluşturulabilir.

Uyarı : ECMA-262 standardında, bu metodun çalışması sırasında tarih verisinin UTC tarihi ile yeniden yapılacacağı açıklanmıştır. Aslında bu bir hatalı açıklamadır ve tarih verisi yerel tarih ile yeniden yapılanmaktadır.

Bu konuda bir JavaScript programı ve bağlantılı olduğu uygulama sayfasında verdiği sonuç, aşağıda görülmektedir.

...
var tarih = new Date(1998, 6, 18, 12, 33, 46, 400), td = 0, yeniTarih = new Date();

sonuçYaz('Tarih : ', tarih, 'b12.3.28-uyg-1-sonuç-1');
			
sonuçYaz('İlk Milisaniye Sayısı : ', tarih.getMilliseconds(), 'b12.3.28-uyg-1-sonuç-2');

td = tarih.setMilliseconds(825);// Dikkat Tarih Değeri Yenilendi !!!

sonuçYaz('Yenilenen Milisaniye Sayısı : ', tarih.getMilliseconds(), 'b12.3.28-uyg-1-sonuç-3');

sonuçYaz('Yenilenen Tarih : ', tarih, 'b12.3.28-uyg-1-sonuç-4');

sonuçYaz('td (Tarih Damgası) (milisaniye olarak) : ', td, 'b12.3.28-uyg-1-sonuç-5');

yeniTarih = new Date(td);// Tarih Damgasının Belirttiği Tarihin Oluşturulması

sonuçYaz('Tarih Damgasından Yeniden Yaratılan Tarih : ', yeniTarih, 'b12.3.28-uyg-1-sonuç-6');

sonuçYaz('Tarih Damgasından Yeniden Yaratılan Tarihin Milisaniye Sayısı : ', tarih.getMilliseconds(), 'b12.3.28-uyg-1-sonuç-7');

...
		

Program Sonucu :

12.3.29 - Date (Tarih) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin setUTCMilliseconds(ms) Metodu

Bu metot, uygulandığı this tarih sınıfı nesne örneğinin belirttiği tarihin milisaniye sayısını, argümanının belirttiği milisaniye sayısı ile değiştirir ve yenilenmiş UTCtarihininin this.toValue() değerini geri döndürür. Bu değer, this tarih nesnesinin, tarih başlangıcından UTCmilisaniye olarak farkına eşit olan, ilkel sayısal tipte, bir tamsayı değeridir. Metodun uygulandığı this tarih sınıfı nesne örneğinin önceki tarih değeri kaybolur. Metodun geri döndürdüğü milisaniye sayısından bir tarih damgası olarak yararlanılabilir ve bu tarih damgasından tarih nesnesinin değeri yeniden oluşturulabilir.

Uyarı : ECMA-262 standardında, bu metodun çalışması sırasında tarih verisinin yerel tarihi ile yeniden yapılacacağı açıklanmıştır. Aslında bu bir hatalı açıklamadır ve tarih verisi UTC tarihi ile yeniden yapılanmaktadır.

Bu konuda bir JavaScript programı ve bağlantılı olduğu uygulama sayfasında verdiği sonuç, aşağıda görülmektedir.

...
var tarih = new Date(1998, 6, 18, 12, 33, 46, 400), td = 0, yeniTarih = new Date();

sonuçYaz('Tarih : ', tarih, 'b12.3.29-uyg-1-sonuç-1');
			
sonuçYaz('İlk Milisaniye Sayısı : ', tarih.getMilliseconds(), 'b12.3.29-uyg-1-sonuç-2');

td = tarih.setUTCMilliseconds(825);// Dikkat Tarih Değeri Yenilendi !!!

sonuçYaz('Yenilenen Milisaniye Sayısı : ', tarih.getUTCMilliseconds(), 'b12.3.29-uyg-1-sonuç-3');

sonuçYaz('Yenilenen Tarih : ', tarih, 'b12.3.29-uyg-1-sonuç-4');

sonuçYaz('td (Tarih Damgası) (milisaniye olarak) : ', td, 'b12.3.29-uyg-1-sonuç-5');

yeniTarih = new Date(td);// Tarih Damgasının Belirttiği Tarihin Oluşturulması

sonuçYaz('Tarih Damgasından Yeniden Yaratılan Tarih : ', yeniTarih, 'b12.3.29-uyg-1-sonuç-6');

sonuçYaz('Tarih Damgasından Yeniden Yaratılan Tarihin Milisaniye Sayısı : ', tarih.getUTCMilliseconds(), 'b12.3.29-uyg-1-sonuç-7');

...
		

Program Sonucu :

12.3.30 - Date (Tarih) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin setSeconds(saniye[, ms]) Metodu

Bu metot, uygulandığı this tarih sınıfı nesne örneğinin this tarih sınıfı nesne örneğinin belirttiği tarihin saniye sayısını, argümanının belirttiği saniye sayısı ile değiştirir. Eğer ms değeri verilmemişse, metodun uygulandığı ms verisi, getMilliseconds() yöntemi ile sorgulanır ve yeni oluşturulacak tarih verisinin milisaniye sayısı olarak belirlenir. Yeni saniye değeri ile yenilenen this tarih nesne sınıf örneğinin this.toValue() değerini geri döndürülür. Bu değer, this tarih nesnesinin, tarih başlangıcından milisaniye olarak farkına eşit olan, ilkel sayısal tipte, bir tamsayı değeridir. Metodun uygulandığı this tarih sınıfı nesne örneğinin önceki tarih değeri kaybolur. Metodun geri döndürdüğü milisaniye sayısından bir tarih damgası olarak yararlanılabilir ve bu tarih damgasından tarih nesnesinin değeri yeniden oluşturulabilir.

Uyarı : ECMA-262 standardında, bu metodun çalışması sırasında tarih verisinin UTC tarihi ile yeniden yapılacacağı açıklanmıştır. Aslında bu bir hatalı açıklamadır ve tarih verisi yerel tarih ile yeniden yapılanmaktadır.

Bu konuda bir JavaScript programı ve bağlantılı olduğu uygulama sayfasında verdiği sonuç, aşağıda görülmektedir.

...
var tarih = new Date(1998, 6, 18, 12, 33, 46, 400), td = 0, yeniTarih = new Date();

sonuçYaz('Tarih : ', tarih, 'b12.3.30-uyg-1-sonuç-1');
			
sonuçYaz('İlk Saniye Sayısı : ', tarih.getSeconds(), 'b12.3.30-uyg-1-sonuç-2');

td = tarih.setSeconds(55);// Dikkat Tarih Değeri Yenilendi !!!

sonuçYaz('Yenilenen Saniye Sayısı : ', tarih.getSeconds(), 'b12.3.30-uyg-1-sonuç-3');

sonuçYaz('Yenilenen Tarih : ', tarih, 'b12.3.30-uyg-1-sonuç-4');

sonuçYaz('td (Tarih Damgası) (milisaniye olarak) : ', td, 'b12.3.30-uyg-1-sonuç-5');

yeniTarih = new Date(td);// Tarih Damgasının Belirttiği Tarihin Oluşturulması

sonuçYaz('Tarih Damgasından Yeniden Yaratılan Tarih : ', yeniTarih, 'b12.3.30-uyg-1-sonuç-6');

...
		

Program Sonucu :

Valid XHTML 1.1