JavaScript Temelleri

Bölüm 12

Date Nesne Sınıfı

Bölüm 12 Sayfa 4

12.3.31 - Date (Tarih) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin setUTCSeconds(saniye [, ms]) Metodu

Bu metot, uygulandığı this tarih sınıfı nesne örneğinin this tarih sınıfı nesne örneğinin belirttiği tarihin saniye sayısını, argümanının belirttiği UTC saniye sayısı ile değiştirir. Eğer ms değeri verilmemişse, metodun uygulandığı ms verisi, getMilliseconds() yöntemi ile sorgulanır ve yeni oluşturulacak tarih verisinin milisaniye sayısı olarak belirlenir. Yeni UTC saniye değeri ile yenilenen this tarih nesne sınıf örneğinin this.toValue() değerini geri döndürülür. Bu değer, this tarih nesnesinin, tarih başlangıcından milisaniye olarak farkına eşit olan, ilkel sayısal tipte, bir tamsayı değeridir. Metodun uygulandığı this tarih sınıfı nesne örneğinin önceki tarih değeri kaybolur. Metodun geri döndürdüğü milisaniye sayısından bir tarih damgası olarak yararlanılabilir ve bu tarih damgasından tarih nesnesinin değeri yeniden oluşturulabilir.

Uyarı : ECMA-262 standardında, bu metodun çalışması sırasında tarih verisinin UTC tarihi ile yeniden yapılacacağı açıklanmıştır. Aslında bu bir hatalı açıklamadır ve tarih verisi yerel tarih ile yeniden yapılanmaktadır.

Bu konuda bir JavaScript programı ve bağlantılı olduğu uygulama sayfasında verdiği sonuç, aşağıda görülmektedir.

...
var tarih = new Date(1998, 6, 18, 12, 33, 46, 400), td = 0, yeniTarih = new Date();

sonuçYaz('Tarih : ', tarih, 'b12.3.31-uyg-1-sonuç-1');
			
sonuçYaz('İlk UTC Saniye Sayısı : ', tarih.getUTCSeconds(), 'b12.3.31-uyg-1-sonuç-2');

td = tarih.setUTCSeconds(55);// Dikkat Tarih Değeri Yenilendi !!!

sonuçYaz('Yenilenen UTC Saniye Sayısı : ', tarih.getUTCSeconds(), 'b12.3.31-uyg-1-sonuç-3');

sonuçYaz('Yenilenen Tarih : ', tarih, 'b12.3.31-uyg-1-sonuç-4');

sonuçYaz('td (Tarih Damgası) (milisaniye olarak) : ', td, 'b12.3.31-uyg-1-sonuç-5');

yeniTarih = new Date(td);// Tarih Damgasının Belirttiği Tarihin Oluşturulması

sonuçYaz('Tarih Damgasından Yeniden Yaratılan Tarih : ', yeniTarih, 'b12.3.31-uyg-1-sonuç-6');

sonuçYaz('Tarih Damgasından Yeniden Yaratılan Tarihin Saniye Sayısı : ', tarih.getUTCSeconds(), 'b12.3.31-uyg-1-sonuç-7');

...
		

Program Sonucu :

12.3.32 - Date (Tarih) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin setMinutes(dakika[,saniye [, ms]) Metodu

Bu metot, uygulandığı this tarih sınıfı nesne örneğinin this tarih sınıfı nesne örneğinin belirttiği tarihin dakika sayısını, argümanının belirttiği dakika sayısı ile değiştirir. Eğer saniye ve ms değerleri verilmemişse, metodun uygulandığı saniye ve ms verisi, getSeconds() ve getMilliseconds() yöntemi ile sorgulanır ve yeni oluşturulacak tarih verisinin saniye ve milisaniye sayıları olarak belirlenir. Yeni dakika değeri ile yenilenen this tarih nesne sınıf örneğinin this.toValue() değerini geri döndürülür. Bu değer, this tarih nesnesinin, tarih başlangıcından milisaniye olarak farkına eşit olan, ilkel sayısal tipte, bir tamsayı değeridir. Metodun uygulandığı this tarih sınıfı nesne örneğinin önceki tarih değeri kaybolur. Metodun geri döndürdüğü milisaniye sayısından bir tarih damgası olarak yararlanılabilir ve bu tarih damgasından tarih nesnesinin değeri yeniden oluşturulabilir.

Uyarı : ECMA-262 standardında, bu metodun çalışması sırasında tarih verisinin UTC tarihi ile yeniden yapılacacağı açıklanmıştır. Aslında bu bir hatalı açıklamadır ve tarih verisi yerel tarih ile yeniden yapılanmaktadır.

Bu konuda bir JavaScript programı ve bağlantılı olduğu uygulama sayfasında verdiği sonuç, aşağıda görülmektedir.

...
var tarih = new Date(1998, 6, 18, 12, 33, 46, 400), td = 0, yeniTarih = new Date();

sonuçYaz('Tarih : ', tarih, 'b12.3.32-uyg-1-sonuç-1');
			
sonuçYaz('İlk Dakika Sayısı : ', tarih.getMinutes(), 'b12.3.32-uyg-1-sonuç-2');

td = tarih.setMinutes(36);// Dikkat Tarih Değeri Yenilendi !!!

sonuçYaz('Yenilenen Dakika Sayısı : ', tarih.getMinutes(), 'b12.3.32-uyg-1-sonuç-3');

sonuçYaz('Yenilenen Tarih : ', tarih, 'b12.3.32-uyg-1-sonuç-4');

sonuçYaz('td (Tarih Damgası) (milisaniye olarak) : ', td, 'b12.3.32-uyg-1-sonuç-5');

yeniTarih = new Date(td);// Tarih Damgasının Belirttiği Tarihin Oluşturulması

sonuçYaz('Tarih Damgasından Yeniden Yaratılan Tarih : ', yeniTarih, 'b12.3.32-uyg-1-sonuç-6');
...
		

Program Sonucu :

12.3.33 - Date (Tarih) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin setUTCMinutes(dakika [, saniye [, ms]) Metodu

Bu metot, uygulandığı this tarih sınıfı nesne örneğinin this tarih sınıfı nesne örneğinin belirttiği tarihin dakika sayısını, argümanının belirttiği dakika sayısı ile değiştirir. Eğer saniye ve ms değerleri verilmemişse, metodun uygulandığı saniye ve ms verisi, getUTCSeconds() ve getUTCMilliseconds() yöntemi ile sorgulanır ve yeni oluşturulacak tarih verisinin saniye ve milisaniye sayıları olarak belirlenir. Yeni dakika değeri ile yenilenen this tarih nesne sınıf örneğinin this.toValue() değerini geri döndürülür. Bu değer, this tarih nesnesinin, tarih başlangıcından milisaniye olarak farkına eşit olan, ilkel sayısal tipte, bir tamsayı değeridir. Metodun uygulandığı this tarih sınıfı nesne örneğinin önceki tarih değeri kaybolur. Metodun geri döndürdüğü milisaniye sayısından bir tarih damgası olarak yararlanılabilir ve bu tarih damgasından tarih nesnesinin değeri yeniden oluşturulabilir.

Uyarı : ECMA-262 standardında, bu metodun çalışması sırasında tarih verisinin yerel tarih ile yeniden yapılacacağı açıklanmıştır. Aslında bu bir hatalı açıklamadır ve tarih verisi UTC tarihi ile yeniden yapılanmaktadır.

Bu konuda bir JavaScript programı ve bağlantılı olduğu uygulama sayfasında verdiği sonuç, aşağıda görülmektedir.

...
var tarih = new Date(1998, 6, 18, 12, 33, 46, 400), td = 0, yeniTarih = new Date();

sonuçYaz('Tarih : ', tarih, 'b12.3.33-uyg-1-sonuç-1');
			
sonuçYaz('İlk UTC Dakika Sayısı : ', tarih.getUTCMinutes(), 'b12.3.33-uyg-1-sonuç-2');

td = tarih.setUTCMinutes(36);// Dikkat Tarih Değeri Yenilendi !!!

sonuçYaz('Yenilenen UTC Dakika Sayısı : ', tarih.getUTCMinutes(), 'b12.3.33-uyg-1-sonuç-3');

sonuçYaz('Yenilenen Tarih : ', tarih, 'b12.3.33-uyg-1-sonuç-4');

sonuçYaz('td (Tarih Damgası) (milisaniye olarak) : ', td, 'b12.3.33-uyg-1-sonuç-5');

yeniTarih = new Date(td);// Tarih Damgasının Belirttiği Tarihin Oluşturulması

sonuçYaz('Tarih Damgasından Yeniden Yaratılan Tarih : ', yeniTarih, 'b12.3.33-uyg-1-sonuç-6');
...
		

Program Sonucu :

12.3.34 - Date (Tarih) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin setHours(saat [, dakika [, saniye[, ms]) Metodu

Bu metot, uygulandığı this tarih sınıfı nesne örneğinin this tarih sınıfı nesne örneğinin belirttiği tarihin saat sayısını, argümanının belirttiği saat sayısı ile değiştirir. Eğer daklika, saniye ve ms değerleri verilmemişse, metodun uygulandığı dakika, saniye ve ms verisi, getMinutes(), getSeconds() ve getMilliseconds() yöntemi ile sorgulanır ve yeni oluşturulacak tarih verisinin saniye ve milisaniye sayıları olarak belirlenir. Yeni saat değeri ile yenilenen this tarih nesne sınıf örneğinin this.toValue() değerini geri döndürülür. Bu değer, this tarih nesnesinin, tarih başlangıcından milisaniye olarak farkına eşit olan, ilkel sayısal tipte, bir tamsayı değeridir. Metodun uygulandığı this tarih sınıfı nesne örneğinin önceki tarih değeri kaybolur. Metodun geri döndürdüğü milisaniye sayısından bir tarih damgası olarak yararlanılabilir ve bu tarih damgasından tarih nesnesinin değeri yeniden oluşturulabilir.

Uyarı : ECMA-262 standardında, bu metodun çalışması sırasında tarih verisinin UTC tarihi ile yeniden yapılacacağı açıklanmıştır. Aslında bu bir hatalı açıklamadır ve tarih verisi yerel tarih ile yeniden yapılanmaktadır.

Bu konuda bir JavaScript programı ve bağlantılı olduğu uygulama sayfasında verdiği sonuç, aşağıda görülmektedir.

...
var tarih = new Date(1998, 6, 18, 12, 33, 46, 400), td = 0, yeniTarih = new Date();

sonuçYaz('Tarih : ', tarih, 'b12.3.34-uyg-1-sonuç-1');
			
sonuçYaz('İlk Saat Sayısı : ', tarih.getHours(), 'b12.3.34-uyg-1-sonuç-2');

td = tarih.setHours(16);// Dikkat Tarih Değeri Yenilendi !!!

sonuçYaz('Yenilenen Saat Sayısı : ', tarih.getHours(), 'b12.3.34-uyg-1-sonuç-3');

sonuçYaz('Yenilenen Tarih : ', tarih, 'b12.3.34-uyg-1-sonuç-4');

sonuçYaz('td (Tarih Damgası) (milisaniye olarak) : ', td, 'b12.3.34-uyg-1-sonuç-5');

yeniTarih = new Date(td);// Tarih Damgasının Belirttiği Tarihin Oluşturulması

sonuçYaz('Tarih Damgasından Yeniden Yaratılan Tarih : ', yeniTarih, 'b12.3.34-uyg-1-sonuç-6');

}

...
		

Program Sonucu :

12.3.35 - Date (Tarih) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin setUTCHours(saat [, dakika [, saniye [, ms]) Metodu

Bu metot, uygulandığı this tarih sınıfı nesne örneğinin this tarih sınıfı nesne örneğinin belirttiği tarihin saat sayısını, argümanının belirttiği saat sayısı ile değiştirir. Eğer daklika, saniye ve ms değerleri verilmemişse, metodun uygulandığı dakika, saniye ve ms verisi, getMinutes(), getSeconds() ve getMilliseconds() yöntemi ile sorgulanır ve yeni oluşturulacak tarih verisinin saniye ve milisaniye sayıları olarak belirlenir. Yeni saat değeri ile yenilenen this tarih nesne sınıf örneğinin this.toValue() değerini geri döndürülür. Bu değer, this tarih nesnesinin, tarih başlangıcından milisaniye olarak farkına eşit olan, ilkel sayısal tipte, bir tamsayı değeridir. Metodun uygulandığı this tarih sınıfı nesne örneğinin önceki tarih değeri kaybolur. Metodun geri döndürdüğü milisaniye sayısından bir tarih damgası olarak yararlanılabilir ve bu tarih damgasından tarih nesnesinin değeri yeniden oluşturulabilir.

Uyarı : ECMA-262 standardında, bu metodun çalışması sırasında tarih verisinin yerel tarih ile yeniden yapılacacağı açıklanmıştır. Aslında bu bir hatalı açıklamadır ve tarih verisi UTC tarihi ile yeniden yapılanmaktadır.

Bu konuda bir JavaScript programı ve bağlantılı olduğu uygulama sayfasında verdiği sonuç, aşağıda görülmektedir.

...
var tarih = new Date(1998, 6, 18, 12, 33, 46, 400), td = 0, yeniTarih = new Date();

sonuçYaz('Tarih : ', tarih, 'b12.3.35-uyg-1-sonuç-1');
			
sonuçYaz('İlk UTC saat Sayısı : ', tarih.getUTCHours(), 'b12.3.35-uyg-1-sonuç-2');

td = tarih.setUTCHours(16);// Dikkat Tarih Değeri Yenilendi !!!

sonuçYaz('Yenilenen UTC saat Sayısı : ', tarih.getUTCHours(), 'b12.3.35-uyg-1-sonuç-3');

sonuçYaz('Yenilenen Tarih : ', tarih, 'b12.3.35-uyg-1-sonuç-4');

sonuçYaz('td (Tarih Damgası) (milisaniye olarak) : ', td, 'b12.3.35-uyg-1-sonuç-5');

yeniTarih = new Date(td);// Tarih Damgasının Belirttiği Tarihin Oluşturulması

sonuçYaz('Tarih Damgasından Yeniden Yaratılan Tarih : ', yeniTarih, 'b12.3.35-uyg-1-sonuç-6');
...
		

Program Sonucu :

12.3.36 - Date (Tarih) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin setDate(Gün) Metodu

Bu metot, uygulandığı this tarih sınıfı nesne örneğinin this tarih sınıfı nesne örneğinin belirttiği tarihin Gün sayısını, argümanının belirttiği Gün sayısı ile değiştirir. Yeni Gün değeri ile yenilenen this tarih nesne sınıf örneğinin this.toValue() değerini geri döndürülür. Bu değer, this tarih nesnesinin, tarih başlangıcından milisaniye olarak farkına eşit olan, ilkel sayısal tipte, bir tamsayı değeridir. Metodun uygulandığı this tarih sınıfı nesne örneğinin önceki tarih değeri kaybolur. Metodun geri döndürdüğü milisaniye sayısından bir tarih damgası olarak yararlanılabilir ve bu tarih damgasından tarih nesnesinin değeri yeniden oluşturulabilir.

Uyarı : ECMA-262 standardında, bu metodun çalışması sırasında tarih verisinin UTC tarihi ile yeniden yapılacacağı açıklanmıştır. Aslında bu bir hatalı açıklamadır ve tarih verisi yerel tarih ile yeniden yapılanmaktadır.

Bu konuda bir JavaScript programı ve bağlantılı olduğu uygulama sayfasında verdiği sonuç, aşağıda görülmektedir.

...
var tarih = new Date(1998, 6, 18, 12, 33, 46, 400), td = 0, yeniTarih = new Date();

sonuçYaz('Tarih : ', tarih, 'b12.3.36-uyg-1-sonuç-1');
			
sonuçYaz('İlk Gün Sayısı : ', tarih.getDate(), 'b12.3.36-uyg-1-sonuç-2');

td = tarih.setDate(20);// Dikkat Tarih Değeri Yenilendi !!!

sonuçYaz('Yenilenen Gün Sayısı : ', tarih.getDate(), 'b12.3.36-uyg-1-sonuç-3');

sonuçYaz('Yenilenen Tarih : ', tarih, 'b12.3.36-uyg-1-sonuç-4');

sonuçYaz('td (Tarih Damgası) (milisaniye olarak) : ', td, 'b12.3.36-uyg-1-sonuç-5');

yeniTarih = new Date(td);// Tarih Damgasının Belirttiği Tarihin Oluşturulması

sonuçYaz('Tarih Damgasından Yeniden Yaratılan Tarih : ', yeniTarih, 'b12.3.36-uyg-1-sonuç-6');

}

...
		

Program Sonucu :

12.3.37 - Date (Tarih) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin setUTCDate(Gün) Metodu

Bu metot, uygulandığı this tarih sınıfı nesne örneğinin this tarih sınıfı nesne örneğinin belirttiği tarihin Gün sayısını, argümanının belirttiği Gün sayısı ile değiştirir. Yeni Gün değeri ile yenilenen this tarih nesne sınıf örneğinin this.toValue() değerini geri döndürülür. Bu değer, this tarih nesnesinin, tarih başlangıcından milisaniye olarak farkına eşit olan, ilkel sayısal tipte, bir tamsayı değeridir. Metodun uygulandığı this tarih sınıfı nesne örneğinin önceki tarih değeri kaybolur. Metodun geri döndürdüğü milisaniye sayısından bir tarih damgası olarak yararlanılabilir ve bu tarih damgasından tarih nesnesinin değeri yeniden oluşturulabilir.

Uyarı : ECMA-262 standardında, bu metodun çalışması sırasında tarih verisinin yerel tarih ile yeniden yapılacacağı açıklanmıştır. Aslında bu bir hatalı açıklamadır ve tarih verisi UTC tarihi ile yeniden yapılanmaktadır.

Bu konuda bir JavaScript programı ve bağlantılı olduğu uygulama sayfasında verdiği sonuç, aşağıda görülmektedir.

...
var tarih = new Date(1998, 6, 18, 12, 33, 46, 400), td = 0, yeniTarih = new Date();

sonuçYaz('Tarih : ', tarih, 'b12.3.37-uyg-1-sonuç-1');
			
sonuçYaz('İlk UTC Gün Sayısı : ', tarih.getUTCDate(), 'b12.3.37-uyg-1-sonuç-2');

td = tarih.setUTCDate(20);// Dikkat Tarih Değeri Yenilendi !!!

sonuçYaz('Yenilenen UTC Gün Sayısı : ', tarih.getUTCDate(), 'b12.3.37-uyg-1-sonuç-3');

sonuçYaz('Yenilenen Tarih : ', tarih, 'b12.3.37-uyg-1-sonuç-4');

sonuçYaz('td (Tarih Damgası) (milisaniye olarak) : ', td, 'b12.3.37-uyg-1-sonuç-5');

yeniTarih = new Date(td);// Tarih Damgasının Belirttiği Tarihin Oluşturulması

sonuçYaz('Tarih Damgasından Yeniden Yaratılan Tarih : ', yeniTarih, 'b12.3.37-uyg-1-sonuç-6');
...
		

Program Sonucu :

Valid XHTML 1.1