JavaScript Temelleri

Bölüm 13

Error Nesne Sınıfı

Bölüm 13 Sayfa 1

13.1 - Error (Hata) Nesne Sınıfı Örnekleri Yapılandırıcısı

Hata nesne sınıfı, kullanıcıların örnekler yaratcağı bir nesne sınıf değildir. Programlarda bir hata oluştuğunda, JavaScript yorumlayıcısı öntanımlı hata nesne sınıflarından birinin bir örneğini yaratır. Buna bir hata (istisna) nın fırlatılması adı verilir. Hata nesneleri genel nesne sistematiğine uygun olarak tasarlanmıştır. Aşağıda bu nesne sınıfının yapılandırılması açıklanmıştır.

Date (Tarih) nesne sınıf örnekleri yapılandırıcısı, öntanımlı Error() fonksiyonudur. Bu bir fonksiyondur ve fonksiyon nesne sınıdfının bir örneğidir. Kullanımı,

new Error(mesaj) 
		

şeklindedir.

13.2 - Error (Hata) Nesne Sınıfı Örnekleri Yapılandırıcısının Özellikleri

Error (Hata) Nesne Sınıfı Örnekleri Yapılandırıcısının sadece prototype özelliği vardır.

13.3 - Error (Hata) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin Özellikleri

Hata prototip nesnesinin değeri, yine bir hata sınıf nesne örneğidir. Bu nesne sınıfı, generik nesne sınıfının bir alt sınıfıdır.

13.3.1 - Error (Hata) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin constructor Özelliği

Hata nesne sınıfı prototipinin constructor özelliğinin değeri, hata sınıf örnekleri yapılandırıcısı olan Error() fonksiyonudur.

13.3.2 - Error (Hata) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin name Özelliği

Hata nesne sınıfı prototipinin name özelliğinin başlangıç değeri, "Error" dür.

13.3.2 - Error (Hata) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin Message Özelliği

Hata nesne sınıfı prototipinin message özelliğinin başlangıç değeri, belge çözümleyicilere özel olan JavaScript yorumlayıcısının yazılımına bağlı olan bir karakter dizigisidir.

13.3.2 - Error (Hata) Nesne Sınıfı Prototip Nesnesinin toString() Metodu

Hata nesne sınıfı prototipinin toString() metodu, belge çözümleyicilere özel olan JavaScript yorumlayıcısının yazılımına bağlı olan bir karakter dizgisi döndürür.

13.4 - Error (Hata) Nesne Sınıfı Örneklerinin Özellikleri

Hata nesne sınıfı örneklerinin özellikleri, tarih sınıfı prototipinin özellikleri ile sınırlıdır.

12.5 - Error (Hata) Nesne Sınıfı Yapılandıcısının Fonksiyon Olarak Kullanımı

Error (Hata) nesne sınıfı yapılandırıcısı, Error() şeklinde, salt bir fonksiyon olarak kullanıldığında, etkisi aynı hata sınıfı örnekleri yapılandırıcısı gibidir.

13.6 - ECMA-262 Doğal Hata Türleri

Doğal hata türleri, JavaScript programları çalıştığında, çalışma süreci (runtime) içinde oluşan nata nesne sınıfları örnekleridir. Bu Hata nesne sınıfları, birbirinden farklı nesne sınıfları olmalarına karşın, yapıları genel hata nesne sınıfının yapısı ile aynıdır. ECMA-262 standardı 6 tane doğal hata tanımlamıştır. Bunlar aşağıda görülmektedir:

13.6.1 - EvalError

Bu hata, eval fonksiyonun tanımı ile uyumlu olmayan bir şekilde kullanıldığını belirtir.

13.6.2 - RangeError

Bu hata, sayısal işlemlerde öngörülen kapsam dışına çıkıldığını belirtir.

13.6.3 - ReferenceError

Bu hata, geçersiz bir referans kullanılmak istendiinde ortaya çıkar.

13.6.4 - SyntaxError

Bu hata, hatalı bir sözdizimi kullanılmak istendiğini belirtir.

13.6.5 - TypeError

Bu hata, işlenenin beklenen veri tipinde olmadığını belirtir.

13.6.6 - URIError

Bu hata, global URI işleyen fonksiyonların tanımları ile uyumlu bir şekilde kullanılmadığını belirtir.

Valid XHTML 1.1