JavaScript Temelleri

Bölüm 18

Belge Çözümleyicisi Nesne Modeli (Browser Object Model) (BOM)

Bölüm 18 Sayfa 10

18.11 - window Nesnesinin screen Alt Nesnesi (Ekran Çözünürlüğü)

JavaScript window nesnesinin screen alt nesnesi, sadece özelliklerden oluşan ve kulanıcının ekran çözünürlüğünü algılanması amacı ile oluşturulmuş bir konuk eden ortam JavaScript nesnesidir. Bu nesnenin ortak olarak desteklenen sadece dört adet özelliği bulunmaktadır.

18.11.1 - screen Nesnesinin Özellikleri

18.11.1.1 - screen Nesnesinin availableHeight Özelliği

JavaScript screen nesnesinin availableHeight özelliği kullanıcının görev çubuğu gibi sistem tarafndan kullanılan kısımları dışında, kullanılabilecek ekran yüksekliğini değerini belirtir.

18.11.1.2 - screen Nesnesinin availableWidth Özelliği

JavaScript screen nesnesinin availableWidth özelliği kullanıcının görev çubuğu gibi sistem tarafndan kullanılan kısımları dışında, kullanılabilecek ekran genişlğini değerini belirtir.

JavaScript screen nesnesinin availableWidthXavailableHeight özellik değerlerini yazdıran bir programın kodları aşağıda görülmektedi. Bu program, bağlantılı olduğu sayfasında çalışmaktadır.

/* <![CDATA[  */

function insertAfter(yeniElement, hedefElement) {

var ata= hedefElement.parentNode;

if(ata.lastChild === hedefElement) {

ata.appendChild(yeniElement);
}

else {

ata.insertBefore(yeniElement,hedefElement.nextSibling);
}
}

function ekran() {
var yükseklik = window.screen.availableHeight, genişlik = window.screen.availableWidth, 
ekranÇözünürlüğü = String(genişlik + 'X' + yükseklik),
p0 = document.createElement('p'),
text = document.createTextNode('Ekran Çözünürlüğü : ', + ekranÇözünürlüğü),
q = document.getElementsByTagName('ul');

p0.style.color = 'blue';
p0.appendChild (text);
insertAfter(p0, q[0]);
}


// Eğer Belge Çözümleyici FireFox ise (GECKO Motoru)

if (window.addEventListener) {
window.addEventListener('load', ekran , false);
}

// Eğer Belge Çözümleyici Internet Explorer İse

else if (window.attachEvent) {
window.attachEvent('onload', ekran);
}

/* ]]>  */
		

18.11.1.3 - screen Nesnesinin height Özelliği

JavaScript screen nesnesinin availableHeight özelliği kullanıcının kullanılabilecek ekran yüksekliği değerini belirtir.

18.11.1.4 - screen Nesnesinin width Özelliği

JavaScript screen nesnesinin width özelliği kullanıcının kullanılabilecek ekran genişliği değerini belirtir.

JavaScript screen nesnesinin availableWidthXavailableHeight özellik değerlerini yazdıran bir programın kodları aşağıda görülmektedi. Bu program, bağlantılı olduğu sayfasında çalışmaktadır.

/* <![CDATA[  */

function insertAfter(yeniElement, hedefElement) {

var ata= hedefElement.parentNode;

if(ata.lastChild === hedefElement) {

ata.appendChild(yeniElement);
}

else {

ata.insertBefore(yeniElement,hedefElement.nextSibling);
}
}

function ekran() {
var yükseklik = window.screen.availableHeight, genişlik = window.screen.availableWidth, 
ekranÇözünürlüğü = String(genişlik + 'X' + yükseklik),
p0 = document.createElement('p'),
text = document.createTextNode('Ekran Çözünürlüğü : ', + ekranÇözünürlüğü),
q = document.getElementsByTagName('ul');

p0.style.color = 'blue';
p0.appendChild (text);
insertAfter(p0, q[0]);
}


// Eğer Belge Çözümleyici FireFox ise (GECKO Motoru)

if (window.addEventListener) {
window.addEventListener('load', ekran , false);
}

// Eğer Belge Çözümleyici Internet Explorer İse

else if (window.attachEvent) {
window.attachEvent('onload', ekran);
}

/* ]]>  */