JavaScript Temelleri

Bölüm 2

Temel Bilgiler

2.11 - Bildirimler

Bölüm 2 Sayfa 13

Javascript programlama dilinde, JavaScript yorumlayıcısının kullanıcının bildirdiği işleri yapması için yapacağı işlerin bildirim satırları olarak kendisine bildirilmesi gerekir. Çalıştırılabilecek program adımlarına bildirimler adı verilir. Bildirimler, noktalı virgül ile sonlanır. Bir satırda birden fazla bidirim olabilmesine karşın iyi bir programlama stilinde, her satırda bir tek bildirim yazılmasına özen gösterilir. Eğer noktalı virgül konulmadan bir alt satıra geçilirse, JavaScript yorumlayıcısı bizim için bir tane koyacaktır. En doğrusu, temiz bir program yazım stili benimsenmeli ve her bildirim sonuna bir noktalı virgül konulmalıdır.

Javascript programlama dilinde, çalıştırılacak ve çalıştıılmayacak program adımlarının iyi anlaşılması gerekir. Örnek olarak a*b/c şeklinde bir ifade çalıştırılmayacak, bir fonksiyon bildirimi çalıştırılmayacak fakat,

FAG = d * f;
		

bildirimi çalışacaktır. Çünkü hem bir noktalı virgül ile sonlanmakta, hem de JavaScript yorumlayıcısının yapacağı işlem açık olarak belirtilmektedir.

JavaScript Bildirimleri
BildirimAmacı
Boş Bildirim Boş Bildirim (;)
Bloklama {}
İfade İfade
breakBir Alt İşlem Grubundan Bir üst Düzeye Çıkış
caseBir switch Bildiriminin Etiketlenmiş Alt Bildirimi
continue Bir Döngüde Bulunulan İterasyonun Kesilip Bir Sonraki veya bir Label Belirtilmiş İterasyonla Devam Edilmesi
do/while Döngü
for Döngü
for/in Bir Nesnenin Özelliklerini Kapsayan Özel Döngü Türü
function Fonksiyon Bildirimi
if/else Koşullu Dallanma Bildirimi
label Etiket Bildirimi
return Bir Fonksiyonun Geri Döndüreceği Değerin Bildirimi
switch Koşullu Dallanma Bildirimi
throw Bir İstisna Fırlatılması
try/catch Bir İstisnanın Yakalanması
try/catch...finally Bir İstisnanın Yakalanması
var Değişken Bildirimi
while Döngü
with Kapsam Zincirinin Genişletilmesi (Kullanılması Sağlık Verilmiyor)

Bu tabloda görülen bildirimlerden, var bildirimi daha önce incelenmişti. Yine daha önce incelenmiş olan boş bildirim, her bildirimi sonlandıran basit bir noktalı virgül (;) (semikolon) işaretidir. Boş bildirimin bir etkisi olmadığından, programlarda kullanımı yoktur. Diğer bildirimler, ilgili oldukları konular ile birlikte incelenmiş olacaklardır.

Valid XHTML 1.1