JavaScript Temelleri

Bölüm 2

Temel Bilgiler

2.3 - JavaScript Programlama Dilinde Literaller

Bölüm 2 Sayfa 3

2.3.1 - JavaScript Programlama Dili Literalleri Tanıtımı

Lieraller bir değişkene atanmamış ham verilerdir. ECMA-262 spesifikasyonu JavaScript'te 9 tür literal olabileceğini belirtmektedir. Bunlar,

olarak belirtilmiştir. Burada veri tiplerini incelemiş olduğumuz literalleri inceleyeceğiz. Veri tiplerini henüz incelememiş olduğumuz literalleri, veri tiplerini inceledikten sonra tanıtatacağız.

2.3.2 - Undefined Literali

Undefined literali, undefined veri tipinin tek değeri olan undefined değerinden ibarettir.

2.3.3 - Null Literali

Null literali, null veri tipinin tek değeri olan null değerinden ibarettir.

2.3.4 - Boolean (Mantıksal) Literal

Boolean (mantıksal) literal, boolean veri tipinin iki değeri olan true veya false değerinden ibarettir.

2.3.5 - Sayısal Literal

Sayısal literaller,

literal olabilirler. Örnekler :

12on tabanlı tamsayı (integer) literal

12.8on tabanlı ondalıklı sayı (kayan noktalı) (floating point) literal

6.12E-23 veya 6.12 e-23ondalıklı üstel sayı (exponential) literal

0x34FF veya 0X34FFonaltı tabanlı tamsayı (hex integer veya kısaca hex) literal

2.3.6 - Sözel Literal

Sözel literaller,

literal olabilirler. Bu literaller ayrıca, ya tek tırnak veya çift tırnak içinde ifade edilmelidirler. Örnekler :

'140.56' veya "140.56"sayıya çevrilebilen sözel literal

'Atatürk' veya "Atatürk"sayıya çevrilemeyen sözel literal

Sözel literaller istenirse, Uicode giriş noktası değerleri ile yapılandırılabilirler. Kullanılacak Unicode giriş noktalarının kodları, Unicode hex değerleridir ve istendiğinde klavyede bulunan karakterlerle karışık olarak kullanılabilirler. Örnek olarak, 'Sonsuz : \u221E' sözel literali geçerli bir literaldir. Doğal olarak klavyede bulunan karakterlerin Unicode giriş noktaları olarak gösterilmeleri anlamsız olacaktır. Çok kullanılan karakter kodları için Unicode değerleri, ek1 de verilmiştir. Her türlü Unicode giriş noktası değerleri için, çok kullanışlı bir kaynak, olarak Alan Wood’s Unicode Resources sayfası sağlık verilir. Unicode giriş noktaları, ilk 255 ondalık değer için ASCII ondalık değerler ile aynıdır. Türkçe karakterlerin bulunduğu Unicode sayfası, (256-383) arası ondalık kodların bulunduğu Latin Extended-A sayfasıdır. Unicode tabloarı, Unikod Konsorsiyomu ana sayfasından elde edilebilir.

Sözel literaller, tüm ilkel veri tipleri gibi, mütasyona uğramayan (immutable) karakterdedir. Yani, bir sözel literal bir değişkene atandıktan sonra, atanmış olan sözel literalin değeri kısmen değiştirilemez (kısmen güncellemez) (mütasyon yapamaz) , ancak tamamen değiştirilebilir (tamamı güncellenebilir).

Valid XHTML 1.1