Önsöz

JavaScript çok geniş olanaklar sunan, çok sayıda uygulamalarda kullanılmaya yeterli, gelişmiş bir pogramlama dilidir. Gerek Windows, gerekse Linux işletim sistemlerinde çalışabilen (X)HTML belgelerinin etkileşim kazanmasına olana sağladığı gibi, her türlü matematik poblemin çözümü ve sonuçlarının standart (X)HTML belgelerinde belirtilebilmesi, bu programın çekiciliğini arttırmaktadır. Son günlerde popüler bir uygulama olan ve belgeler yenilenmeden sunucu ile veri alışverişi olanağı sağlayan AJAX uygulamaları, bu konunun önemini ve güncelliğini daha da arttırmıştır.

JavaScript, nesne yönelimli moden bir programlama dilidir. Tüm tanınmış belge çözümleyicilerinde desteklenir ve tümüyle ücretsizdir. Bu kadar geniş olanaklar sunan ve ücretsiz kullanılabilen bu programlama dili, keşfedilmeyi bekleyen gizli bir hazine sayılabilir.

Ülkemizde JavaScript kaynakları yeterli değildir. Türkçe olarak zaten yerli eserler azdır ve içerikleri yetersizdir. Tercüme olanlar ise öğretici olmaktan çok bir katalog görüntüsü vermektedir. Bu kitap ise tamamen Türkçe olarak yazılmıştır. Öğretim yönteminin, açıklayıcı ve öğrenciyi geliştirici yönde olmasına dikkat edilmiştir. Ana dilinden öğrenme, doğal olarak en iyi öğrenme yöntemidir. Bu kitabı kullanacaklara başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Bedri Doğan Emir