JavaScript Temelleri

Temel Fonksiyon Kitaplığı (bdelib.js) sayfasının XHTML Kodları

// b2.5.8

function sayfaYüklendiktenSonraÇalıştır(çalıştırılacakFonksiyon) {

var öncekiFonksiyon = window.onload;

if (typeof window.onload  !=  'function') {
window.onload = çalıştırılacakFonksiyon;
}
else {
window.onload = function() {
öncekiFonksiyon();
çalıştırılacakFonksiyon();
};
}
}function olayDinleyicisiEkle(elm, olay, fonksiyon) {

// Eğer Belge Çözümleyici FireFox Tipi İse (GECKO Motoru)

if(elm.addEventListener) {
elm.addEventListener(olay, fonksiyon, false);
return true;
}

// Eğer Belge Çözümleyici Internet Explorer İse

else if(elm.attachEvent) {
olay = 'on' + olay;
var r = elm.attachEvent(olay, fonksiyon);
return r;
}
		
// Eğer Belge Çözümleyici Farklı İse

else{
elm['on' + olay] = fonksiyon;
}
}


function sayfaYüklenmesiTamamlandıktanSonraÇalıştır(fonksiyon) {
olayDinleyicisiEkle(window, 'load', fonksiyon);
}


// b20.3.1


function bilgiYaz(sonuç, yazımYeri) {

var bağlantıNoktası = document.getElementById(yazımYeri);

bağlantıNoktası.setAttribute('style', 'padding : 0 0 20px 20px');
		
// (alt ve sol padding 20px)	

bağlantıNoktası.appendChild(document.createTextNode(sonuç));
}


// b2.4.5

function sonuçYaz(bilgi, sonuç, yazımYeri) {
var bağlantıNoktası = document.getElementById('yazımYeri'),
span = document.createElement('span');

span.setAttribute('class', 'cursive-green');
span.appendChild(createTextNode(bilgi));
bağlantıNoktası.appendChild(span);

span = document.createElement('span');
span.setAttribute('class', 'cursive-red');
span.appendChild(createTextNode(sonuç));
bağlantıNoktası.appendChild(span);
}// b20.3.3


function veriTipiYaz(veri , bilgiYeri) {

var bağlantıNoktası = document.getElementById(bilgiYeri);

bağlantıNoktası.appendChild(document.createTextNode(veri + "   (veri tipi : " + typeof(veri) + ")");
}function veriYaz(veri , bilgiYeri1 , bilgiYeri2) {

var bağlantıNoktası = document.getElementById(bilgiYeri1);
bağlantıNoktası.appendChild(document.createTextNode(veri);
bağlantıNoktası = document.getElementById(bilgiYeri2);
bağlantıNoktası.appendChild(document.createTextNode(typeof(veri));
}
		
		
function sonuçveTipYaz(bilgi, değer, yazımYeri) {
var bağlantıNoktası = document.getElementById('yazımYeri'),
span = document.createElement('span');

bağlantıNoktası.setAttribute('style', 'padding-bottom : 20px;');
bağlantıNoktası.setAttribute('style', 'padding-left : 20px;');

span.setAttribute(class', 'cursive-green');
span.appendChild(createTextNode(bilgi));
bağlantıNoktası.appendChild(span);

span = document.createElement('span');
span.setAttribute(class', 'cursive-red');
span.appendChild(createTextNode(değer));
bağlantıNoktası.appendChild(span);

span = document.createElement('span');
span.setAttribute(class', 'cursive-green');
span.appendChild(createTextNode('Veri Tipi : '));
bağlantıNoktası.appendChild(span);

span = document.createElement('span');
span.setAttribute(class', 'cursive-red');
span.appendChild(createTextNode(typeof değer));
bağlantıNoktası.appendChild(span);
}

		
function bilgiyiVeTipiniYaz(değer, yazımYeri) {
var bağlantıNoktası = document.getElementById('yazımYeri'),
span = document.createElement('span');

bağlantıNoktası.setAttribute('style', 'padding-bottom : 20px;');
bağlantıNoktası.setAttribute('style', 'padding-left : 20px;');

span = document.createElement('span');
span.setAttribute(class', 'cursive-red');
span.appendChild(createTextNode(değer));
bağlantıNoktası.appendChild(span);

span = document.createElement('span');
span.setAttribute(class', 'cursive-green');
span.appendChild(createTextNode('Veri Tipi : '));
bağlantıNoktası.appendChild(span);

span = document.createElement('span');
span.setAttribute(class', 'cursive-red');
span.appendChild(createTextNode(typeof değer));
bağlantıNoktası.appendChild(span);
}


function diziElemanlarıDikeyYazımı(dizi, öncekiElementId) {
var öncekiElement = document.getElementById(öncekiElementId),
yeniParagraf = document.createElement('p');

yeniParagraf.setAttribute('class', 'cursive-blue');
insertAfter(yeniParagraf, öncekiElement);
yeniParagraf.appendChild(document.createElement('br'));

for (var i = 0; i < dizi . length;  i++ ) {
if (dizi [i] == undefined) {
dizi[i] = 'undefined';
}
yeniParagraf.appendChild(document.createElement('br'));
yeniParagraf.appendChild(document.createTextNode(dizi[i]));
}
}function diziElemanlarıYatayYazımı(mesaj, dizi, ayraç, öncekiElementId) {

var yeniParagraf= {}, span = {}; 
			
yeniParagraf =  document.createElement('p');
			
yeniParagraf.setAtribute('class' , 'cursive-red');

span = document.createElement('span');

span.setAtribute('class' , 'cursive-green';

span.appendChildyeniParagraf, document.createTextNode('Dizi Elemanları' + mesaj + ' : '));

yeniParagraf.appendChild(span);

ardınaEkle(yeniParagraf,document.getElementById(öncekiElementId));

for(i=0; i < dizi.length; i++) {

if(dizi[i]===undefined) {

 ekle.appendChild(document.createTextNode('undefined'));
}

else {

 ekle.appendChild(document.createTextNode(dizi[i]));
}

if(i < dizi.length - 1) {

ekle.appendChild(document.createTextNode(' ' + ayraç + ' ');
}

if(i === 8) {
a.appendChild(document.createElement('br'));
}
}
}function diziUzunluğu( dizi,id_değeri){
var len=0;
len=dizi.length;
bilgiYaz("Dizinin Uzunluğu : "+len,id_değeri);
}

		
function diziDiliminiKopyala(dizi, kopyaDizi, başlangıçElemanı, sonEleman) {

kopyaDizi=dizi.slice(başlangıçElemanı,sonEleman);
return kopyaDizi;

}


function diziYaz(dizi,ayraç,lokasyon){

bilgiYaz(dizi.join(ayraç),lokasyon);

}


function gününTarihi() {
var tarih=new Date();
var sene=tarih.getFullYear(); 
var gün=tarih.getDay(); 
var ay=tarih.getMonth(); 
var okunanTarih=tarih.getDate(); //Eğer tarih 10 da az ise uyarla 
if (okunanTarih<10) var düzenlenenTarih="0"+okunanTarih; 
else var düzenlenenTarih=okunanTarih;
var gündizisi=new Array("Pazar","Pazartesi","Salı","Çarşamba","Perşembe","Cuma","Cumartesi"); 
var aydizisi=new Array("Ocak","Şubat","Mart","Nisan","Mayıs","Haziran","Temmuz","Ağustos","Eylul","Ekim","Kasım","Aralık"); //sonuçların yazılması
s=gündizisi[gün]+", "+düzenlenenTarih+" "+aydizisi[ay]+", "+sene;
return s;
}function diziTabloTekBoyut() {
var tablo = document.getElementById('diziTabloTekBoyut.arguments[0]),
dizi = diziTabloTekBoyut.arguments[diziTabloTekBoyut.arguments.length - 1],
capt = document.createElement('caption'),
tabloGövdesi = document.createElement('tbody'),
yeniSatır = document.createElement('tr'),
yeniBaşlık = document.createElement('th'),
yeniSütun = {}; 

tablo.setAttribute('class', 'diziTablo');

capt.setAttribute('class', 'captionred');
capt.appendChild(document.createTextNode(diziTabloTekBoyut.arguments[1]));
tablo.appendChild(capt);

tablo.appendChild(tabloGövdesi);

yeniSatır.setAttribute('class', 'diziTabloTr');
tabloGövdesi.appendChild(yeniSatır);

yeniBaşlık.appendChild(document.createTextNode('Eleman'));
yeniSatır.appendChild(yeniBaşlık);

yeniBaşlık = document.createElement('th');
yeniBaşlık.appendChild(document.createTextNode());
yeniSatır.appendChild(yeniBaşlık);

yeniBaşlık = document.createElement('th');
yeniBaşlık.appendChild(document.createTextNode(Değer'));
yeniSatır.appendChild(yeniBaşlık);

for( var i = 0;i<dizi.length;i++) {
if(dizi[i] === undefined) {
continue;
}
yeniSatır = document.createElement('tr');
tabloGövdesi.appendChild(yeniSatır);

yeniSütun = document.createElement('td');

yeniSütun.setAttribute('class', 'diziTabloGreen');
yeniSütun.appendChild(document.createTextNode('Eleman[' + i + ']'));
yeniSatır.appendChild(yeniSütun);


yeniSütun = document.createElement('td');
yeniSütun.setAttribute('class', 'diziTabloMaroon');
yeniSütun.appendChild(document.createTextNode(' = '));
yeniSatır.appendChild(yeniSütun);


yeniSütun = document.createElement('td');
yeniSütun.setAttribute('class', 'diziTabloRed');
yeniSütun.appendChild(document.createTextNode(dizi[i]));
yeniSatır.appendChild(yeniSütun);
}
}

function diziKopyala(orijinalDizi, kopyaDizi) {
for(indis in orijinalDizi) {
kopyaDizi[indis] =  orijinalDizi[indis]; 
}
}
function bubbleSort(a) {
			
for(i = 0; i < a.length; i++) {
for(j = a.length - 1; j > i; j--){
			
if(a[j] < a[i]) {
temp = a[j];
a[j] = a[i];
a[i] = temp;
}
}
}
return a;
}function döngüYaz(g, t) {
var f= {};
			
f = document.getElementById(t);
			
f.setAtribute('style', 'color : green; font : 0.92em Verdana;');
f.appenChild(document.createTextNode(g));
f.appenChild(document.createElement("br"));
}


function yaz (a,b) {

return document.getElementById(a).value=b;

}


function oku(x){
return document.getElementById(x);
}
function özellikBelirleTüm(nesneÖrneği , yazımYeri) {

for (var özellik in nesneÖrneği) {
döngüYaz(özellik + nesneÖrneği[özellik] , yazımYeri);
}
}function özellikBelirleTümÖzgünDeğerler(nesneÖrneği , yazımYeri) {

for (var özellik in nesneÖrneği) {
if (nesneÖrneği.hasOwnProperty(özellik) {
döngüYaz(özellik + nesneÖrneği[özellik] , yazımYeri);
}
}
}function özellikBelirleTümÖzgünMetotlar(nesneÖrneği , yazımYeri) {

for (var özellik in nesneÖrneği) {
if (nesneÖrneği.hasOwnProperty(özellik) {
if ( nesneÖrneği[özellik] === 'function'){
döngüYaz(özellik + nesneÖrneği[özellik] , yazımYeri);
}
}
}
}function özellikBelirleTümÖzgünSayılabilir(nesneÖrneği , yazımYeri) {

for (var özellik in nesneÖrneği) {
if (nesneÖrneği.hasOwnProperty(özellik) {
if ( nesneÖrneği[özellik].propertyIsEnumerable(0)) {
döngüYaz(özellik + nesneÖrneği[özellik] , yazımYeri);
}
}
}
}


function nesneTablosu(oluşacakTablo , tabloBaşlığı , nesne);
var tablo = document.getElementById('oluşacakTablo'),
capt = document.createElement('caption'),
tabloGövdesi = document.createElement('tbody'),
tabloGövdesi = document.createElement('tbody'),
yeniSatır = document.createElement('tr'),
yeniSütun = {};

tablo.setAttribute('border', '3px' );
tablo.setAttribute('align', 'center' );
tablo.setAttribute('style', 'font : 0.92em Verdana;' );


capt.setAttribute('class', 'cursive-red' );
capt.appendChild(document.createTextNode(tabloBaşlığı);
tablo.apppendChild(capt);

tablo.apppendChild(tabloGövdesi);

yeniSatır = document.createElement('tr');
yeniSatır.setAttribute ('class', 'cursive-maroon');
yeniSatır.setAttribute('style', 'background-color : orange;' );
tabloGövdesi.apppendChild(yeniSatır);
yeniBaşlık = document.createElement('th');
yeniBaşlık.appendChild(document.createTextNode('Veri Alanı');
yeniSatır.apppendChild(yeniBaşlık);

yeniBaşlık = document.createElement('th');
yeniBaşlık.appendChild(document.createTextNode('Veri Alanı Değeri');
yeniSatır.apppendChild(yeniBaşlık);
for(var alan in nesne {
if (typeof nesne[alan] === 'function'){
continue;
}

else {
yeniSatır = document.createElement('tr');
tabloGövdesi.apppendChild(yeniSatır);
yeniSütun = document.createElement('td');
yeniSütun.setAttribute ('class', 'cursive-red');
yeniSütun.appendChild(document.createTextNode('Tenis Üyesinin Üye Numarası');
yeniSatır.apppendChild(yeniSütun);

yeniSütun = document.createElement('td');
yeniSütun.setAttribute ('class', 'cursive-blue');
yeniSütun.appendChild(document.createTextNode(nesne['nr']);
yeniSatır.apppendChild(yeniSütun);
}
}
}


function önüneEkle (yeniDüğümünBellekReferansı, bağlantıDüğümününBellekReferansı) {
var ilkAta = bağlantıDüğümününBellekReferansı.parentNode;

ilkAta.insertBefore(yeniDüğümünBellekReferansı, bağlantıDüğümününBellekReferansı);
}


function Resim(yer) {
var içResim = document.createElement('img');
içResim.setAttribute('src', yer);
this.kaynak = içResim.getAttribute('src');
}

function rolloverYap3(resimDizisi) {
var l = resimDizisi.length, j = 0;

for (var i = 0; i < l / 3; i++ ) {
j = j + i;
rollover3( resimDizisi[j], resimDizisi[j + 1], resimDizisi[j + 2]);
}
}

function rollover3(res1, res2, res3) {
var resim1 = document.getElementById(res1),
kaynak1 = resim1.getAttribute('src'),
resim2  = new Resim(res2),
resim3  = new Resim(res3);

resim1.onmouseout =function() {
resim1.setAttribute('src', kaynak1);

resim1.onmouseover =function() {
resim1.setAttribute('src', resim2.kaynak);

resim1.onclick =function() {
resim1.setAttribute('src', resim3.kaynak);
resim1.onmouseout = function() {
resim1.setAttribute('src', resim3.kaynak);
}
}
}function rollover2(res1, res2) {
var resim1 = document.getElementById(res1),
kaynak1 = resim1.getAttribute('src'),
resim2 = new Resim(res2);

resim1.onmouseout =function() {
resim1.setAttribute('src', kaynak1);

resim1.onmouseover =function() {
resim1.setAttribute('src', resim2.kaynak);

}

function idNiteliğiİleElementeErişim(id) {
var bodyDüğümü = document.getElementsByTagName('BODY'),
düğümler = bodyDüğümü.item(0).childNodes;

for(var i = 0; i <düğümler.length  ; i ++) { 
if(düğümler.item(i).nodeName === 'P') {
if(düğümler.item(i).attributes.getNamedItem('id').nodeValue === id) {
break;
}
}
}

return düğümler.item(i);

}


function sözelDüğüm(elementDüğümü) {


for (var i = 0; i < elementDüğümü.childNodes.length ; i ++) {
if(elementDüğümü.childNodes.item(i).nodeType === 3) {
break;
}
}

return elementDüğümü.childNodes.item(i);
}